Bez obalu

Nehledě na to, že palmový olej v sobě cosi zdravého má, je „palmový tuk“ jen divoká směska, na které nic zdravého není.
Česko v únoru podalo k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v tomto hnědouhelném dole.
Tentokrát mám několik dobrých zpráv z domova. Během měsíce února byla vyhlášená hned dvě nová chráněná území.
Vláda schválila návrh Státní politiky životního prostředí 2030. Návrh zahrnuje cíle ochrany životního prostředí pro příštích 10 let.
Tento měsíc uplynul přesně rok od odhalení vedlejšího projektu, který má podpořit úsilí „uklidit“ moře a oceány po celém světě.
Ledovec Spalte neustál letošní období tání a rozpadl se. Oblast, od které se ledovec odtrhl, zůstává největším arktickým šelfovým ledovcem.
Viník otravy Bečvy ještě nebyl vypátrán. S jistotou ale víme už teď, že se bude vzpamatovávat z otravy takového rozsahu minimálně 15 let
Jeden moudrý člověk pronesl větu: „Nebydlete blbě.“ Možná měl na mysli konopí. Má nespočet přínosných vlastností.
Každý z nás na světě svým stylem života zanecháváme tzv. uhlíkovou stopu.