Bez obalu

Plán výstavby dalších přehrad jako prostředek v boji proti suchu považují odborníci za technokraticky jednostranný, který by měl pomoct vyřešit pouze následky, nikoliv příčinu.
Národ se rozdělil na ty, kterým je to jedno, a na ty, kteří řepku nenávidí.