Měsíc v ekologii – květen 2021

2. května, Česká republika

V řece Bílině, která protéká nejprůmyslovějšími oblastmi Česka – Mosteckem a Teplickem, uhynulo velké množství ryb. Aby se neopakovaly pochybné kroky z havárie na řece Bečvě, kde stále neznáme původce znečištění, byly ihned městským úřadem a Povodím Ohře odebrány vzorky. V nich se nenašly žádné toxické látky, pouze bakteriální infekce. Za smrt zvířat může pravděpodobně sesun půdy po deštích, možné je i znečištění z odpadních vod. Případem se dále zabývá policie.

21. května, EU

Soudní dvůr EU v předběžném opatření nařídil Polsku, aby zastavilo těžbu v hnědouhelném dole Turów blízko českých hranic. Stalo se tak na návrh České republiky, která se proti rozšíření dolu brání od roku 2016. Těžba totiž mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v Libereckém kraji. Polští politici včetně polského premiéra Morawieckého ale odmítli toto rozhodnutí respektovat. Začali proto vyjednávat s Českem smlouvu, která tento problém upraví.

Po týdnu ale Evropská komise znovu vyzvala Polsko k zastavení těžby. Navrhla také, že překontroluje vznikající smlouvu a to, zda nové uspořádání bude odpovídat unijním předpisům o ochraně životního prostředí. Tím dala najevo, že se tento problém netýká pouze Česka a Polska a že Unie bude požadovat po Polsku splnění stanovených závazků, i kdyby Česko svoji žalobu stáhlo.

26. května, Česká republika

Období sporů mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ukončila dohoda o způsobu hospodaření v lesích na soutoku Moravy a Dyje, kde se nacházejí cenné dubové lesy. Agentura vydala před rokem nesouhlasné stanovisko kvůli nerespektování přírodní hodnoty uvedených území ze strany Lesů ČR.

Dohoda upravuje hospodaření v těchto lesích tzv. prosvětlováním v patnáctiletých intervalech tak, aby nedocházelo k holosečím a aby bylo zachováno zastoupení dubu v porostu. Přibližně 500 ha by pak mělo být ponecháno samovolnému vývoji.

28. května, Holandsko

Nizozemsko-britská firma Shell musí podle soudu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 45 % oproti roku 2019. Firma se proti rozsudku chce odvolat, nicméně jde o přelomové rozhodnutí, které pravděpodobně připraví půdu pro podobné žaloby proti dalším ropným a energetickým firmám.

Na tyto firmy dnes už nevyvíjejí tlak pouze ekologičtí aktivisté, ale i jejich zákazníci a akcionáři. Požadují přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Uvedený rozsudek, který iniciovalo sedm uskupení včetně organizace Greenpeace, okamžitě snížil hodnotu akcií firmy Shell o 0,7 procentních bodů.

Foto: shutterstock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.