Weedshop 696x86
Search
Close this search box.

Zpátky ke kořenům

Konopí je jednou z nejdéle lidmi pěstovaných plodin na světě. Je také jednou z nejuniverzálnějších a možnosti jeho využití pro zlepšení životního prostředí jsou díky tomu bez přehánění úžasné. Konopí nám umožňuje žít v harmonii s přírodou a podporovat zdravý a udržitelný ekosystém. O tom, jak všestranná tato rostlina je, si můžete udělat obrázek z následujícího článku.


Pěstování konopí omezuje znečištění pesticidy

Věděli jste, že konopí je přirozeně odolné vůči škůdcům? Na rozdíl od bavlny nebo lnu (při jejich
pěstování se spotřebuje asi 50 % všech pesticidů) vyžaduje pěstování konopí použití menšího
množství pesticidů nebo herbicidů.

Když se na polích používají pesticidy, mohou snadno proniknout do vodních zásob. Pokud pesticidy
kontaminují vodu, mohou poškodit zdraví živých tvorů, kteří v této vodě žijí (ryby, žáby, hmyz a další)
a spolu s nimi i zdraví každého, kdo je požije.

Působení pesticidů je spojováno s rozvojem rakoviny, s vrozenými vadami, ADHD a Alzheimerovou
chorobou. Nejenže jsou pesticidy nebezpečné pro životní prostředí, ale vážně ohrožují i naše zdraví.

Větším rozšířením pěstování konopí můžeme výrazně snížit negativní působení nepotřebných toxinů
a znečišťujících látek na naše těla.

Konopí pomáhá obnovit úrodnost půdy

Konopí se daří v široké škále typů půd a krajin. Tvoří hluboké kořeny, které pomáhají udržovat půdu
pohromadě. To zabraňuje erozi půdy, s níž se zemědělci v poslední době potýkají čím dál častěji.

Konopí také zvyšuje mikrobiální aktivitu v půdě. A tím neuvěřitelné výhody ani zdaleka nekončí.

Stonek a listy konopné rostliny jsou bohaté na živiny. Po sklizni je možné tyto zbytky konopí
s vysokým obsahem živin vrátit do půdy a v následujícím roce ji tak omladit, aby na ní bylo dosaženo
vyšších výnosů.

Z konopí lze vyrobit biologicky rozložitelné plasty

Jen Američané v roce 2015 použili více než 45 miliard plastových lahví na nápoje. Co je ale ještě
šílenější? Rozložení plastových lahví může trvat 400 až 1 000 let!

Základním stavebním prvkem plastů jsou chemikálie získané z ropy. Nicméně ropa je vysoce toxická.
Konopí je naproti tomu největším světovým producentem celulózy, kterou lze využít při výrobě
plastů, a navíc je biologicky rozložitelná.

Proč pro výrobu plastů nepoužívat netoxické a biologicky rozložitelné konopí? Místo naplnění skládek
toxickými chemikáliemi bychom mohli znovu použít a recyklovat přírodní produkty.

Rostlina konopí absorbuje těžké kovy

Půda znamená život. Rostliny, které nás živí, oblékají a starají se o naše bydlení, pocházejí ze země.
Přesto se od této základní podstaty existence lidstva neustále vzdalujeme. Člověkem vytvořený
odpad navíc kontaminoval půdu po celém světě.

Zdraví naší planety i naše osobní zdraví jsou pod tlakem a je jasné, že musí co nejdříve dojít ke
změně.

Již bylo prokázáno, že konopí dokáže z životního prostředí dostat toxiny. Konopí je tak účinné při
absorpci toxických materiálů, že se dokonce uvažovalo o jeho využití při odstraňování radiace uniklé
při havárii japonské atomové elektrárny Fukušima.

Konopí může sloužit jako obnovitelný zdroj pro produkci biopaliv

Představte si, že by existovalo netoxické palivo, které by bylo možné vyrábět svépomocí a jeho zdroj
byl zcela obnovitelný. Takový materiál již existuje. A je na této planetě stovky a tisíce let.

Konopí lze přeměnit na bionaftu s účinností 97 procent. Také hoří při nižší teplotě než jakýkoli jiný typ
biopaliva.

Navíc, když je spáleno v dieselovém motoru, odstraní konopí zápach výfukových plynů a nahradí ho
příjemnou vůní konopí.

Se stovkami milionů aut jezdících po světě by přechod na konopnou bionaftu mohl pomoci uzdravit
naši planetu zcela zásadním způsobem.

Látky vyrobené z konopí neobsahují chemická rezidua

Věděli jste, že většina syntetických vláken, která dnes používáme, je vyrobena z ropy? Výroba těchto
syntetických materiálů vyžaduje energeticky náročný proces, spalování velkého množství plynu, uhlí
nebo ropy.

Aby toho nebylo málo, tento typ výrobního procesu uvolňuje do vzduchu toxické emise a zároveň
zanechává toxické zbytky ve vláknech. To není úplně příjemná představa, že?

Tomuto problému však lze zabránit přechodem na konopí. Odebrat konopné vlákno z rostliny je
snadné a lze jej využít pro výrobu oděvů s nulovými chemickými rezidui. Konopí je také vysoce
trvanlivý materiál odolný vůči působení UV záření.

Konopí může redukovat účinky uhlíkových emisí

Konopí má sílu transformovat prostředí, v němž roste. Konopí je, jako ostatní rostliny, schopno snížit
emise uhlíku prostřednictvím vychytávání oxidu uhličitého. Děje se to díky procesu známému jako
sekvestrace (vázání) uhlíku.

Při pěstování rostlina konopí zachycuje emise uhlíku v atmosféře. Konopí v podstatě pomáhá
„zachytit“ uhlík ze vzduchu do rostlin. S každou vyprodukovanou tunou konopí se ze vzduchu
odstraní 1,63 tun uhlíku.

Pěstování konopí může zabránit odlesňování

Rozsah odlesňování roste po celém světě alarmujícím tempem. Míra odlesňování odpovídá ploše 48
fotbalových hřišť každou minutu!

Odhaduje se, že během 100 let nebudou existovat deštné pralesy. Například v USA žije méně než 5 %
světové populace, ale spotřebovává se zde více než jedna třetina světové produkce papíru.

Ale máme naději.

Konopí může snadno nahradit stromy jako zdroj materiálu pro výrobu dřeva a papíru. Jeden hektar
konopí může za rok vyprodukovat tolik materiálu pro výrobu papíru jako čtyři akry stromů.

Zatímco stromy zrají roky, konopí může být vypěstováno a rychle reprodukováno během několika
měsíců. Konopný papír je také trvanlivější než papír vyrobený ze stromů.

Jinými slovy, není to nic složitého – přechod na konopí by mohl doslova zachránit naše stromy a
nakonec i naši planetu.

Konopí může snížit spotřebu vody

Při pěstování bavlny se spotřebuje 7 000 až 30 000 litrů vody na produkci jednoho kilogramu bavlny.
Ve skutečnosti je to tak, že bavlna je téměř nejnáročnější plodinou na spotřebu vody a rychle
vyčerpává naše omezené zdroje sladké vody.

Konopí naproti tomu vyžaduje ve srovnání s bavlnou jen minimální zavlažování. Vzhledem k tomu, že
konopí je vhodné pro výrobu vláken, je zřejmé, že se jedná o vynikající variantu.

Pěstování konopí podporuje praktiky udržitelného zemědělství

Zemědělci praktikující postupy udržitelného zemědělství znají význam střídání plodin. Nejen že se tak
udržuje bohatý obsah půdních živin, ale zvyšuje se i celkový výnos.

Konopí je pro takové střídání plodin ideální rostlinou. Obohacuje půdu a zároveň z ní odstraňuje
toxiny. Pěstování konopí pomáhá udržovat půdu a vzduch pro obyvatele příznivější i pro nadcházející
roky.

Pěstování konopí zabraňuje zhutňování a erozi půdy

Určitě už víte o tom, že zhutňování půdy a její eroze patří k největším problémům, které dnes
zemědělce trápí.

Konopí má schopnost poškozenou půdu „opravit“. Ve skutečnosti zavedení konopí do systému
střídání plodin nejen že přidává rozmanitost, může ale také zvrátit účinky půdního zhutňování a
eroze. Konopí tvoří hluboké kořeny, které mohou dorůst do hloubky přes dva metry. Tyto silné
kořeny pomáhají rozbíjet zhutněnou půdu a zároveň zvyšují absorpci živin.

Z konopí lze budovat odolnější a zdravější obydlí

Využití rostliny konopí může zasáhnout do všech aspektů našeho života – včetně budování našich
domovů.

Dřevovláknité desky vyrobené z kompozitu na bázi konopí jsou silnější a lehčí než podobné desky
vyrobené ze dřeva. Nemluvě o konopném betonu, který má vynikající zvukově izolační a izolační
vlastnosti.

Konopné domy mají také neuvěřitelnou odolnost. Stáří jednoho konopného domu v Japonsku se
odhaduje na více než 300 let!

Možná ještě více překvapující je fakt, že konopné domy udržují zdravější životní prostředí. Na rozdíl
od laminátu nebo sádrokartonu je konopí netoxické a odolné vůči plísním.

Konopné domy se jistě stanou budoucností zeleného bydlení.

Konopí snižuje znečištění vzduchu

Znečištění ovzduší je škodlivé nejen pro lidské zdraví, ale má také řadu zničujících účinků na přírodu
jako takovou. Největším světovým producentem oxidu uhličitého je jasně Čína, ale hned za ní jsou na
druhém místě vyspělé Spojené státy.

Pokud se rozhodneme tuto skutečnost ignorovat, je jisté, že se tyto problémy budou nadále
prohlubovat. Konopí ale umí rozkládat znečišťující látky a zlepšit kvalitu ovzduší.

Konopí vyroste téměř v jakémkoli prostředí

Představte si, že by existovala plodina, kterou by bylo možné pěstovat téměř kdekoli na světě. Navíc
by tato plodina nevyžadovala použití pesticidů a bylo by z ní možné vyrobit více než 25 000 produktů.
A jako bonus by tato plodina zvládla dozrát během několika měsíců.

Překvapení – tato plodina existuje a jmenuje se konopí. Konopí je neuvěřitelně odolná rostlina.
Zatímco se mu nejlépe daří v mírném klimatu a vlhké atmosféře, dokáže přežít téměř kdekoli.

Pěstování konopí může také vést k udržitelnějšímu zemědělství, které zase posílí místní ekonomiky a
zároveň bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Konopí může přispět k řešení hladu ve světě

Celosvětově trpí přibližně 795 milionů lidí podvýživou. V rozvojových zemích 30 osob z každých 100
vykazuje zakrnělý růst kvůli nedostatečné výživě.

Nyní si představte, že by se využilo konopí, které je nejen levné, ale lze jej pěstovat téměř kdekoli.
Semena konopí jsou navíc ve skutečnosti považována za jednu z nejvýživnějších potravin na této
planetě.

Z konopných semen lze také vyrobit dva zásadní potravinové produkty – olej a mouku. Konopí je tedy
nejen nutričně bohaté, ale také univerzální.

Pěstování konopí jako základní plodiny by tedy mohlo změnit životy lidí k lepšímu na celém světě.

Zpátky ke kořenům

Lidstvo pěstovalo konopí po tisíce let. Někteří antropologové dokonce předpokládají, že konopí bylo
první zemědělskou plodinou domestikovanou lidmi již před více než dvanácti tisíci lety.

Je čas, abychom se vrátili ke svým kořenům.

Přechod na konopné produkty pravděpodobně nevyřeší všechny problémy světa, ale jeho pěstování
je určitě dobrý začátek. Konopí má potenciál pomoci nám zanechat budoucím generacím čistší a
zelenější planetu. Na co tedy čekáme? Je nejvyšší čas nechat konopí zářit jednou provždy.


“Konopí tvoří hluboké kořeny, které pomáhají udržovat půdu pohromadě”

“Konopí má schopnost „opravit“ poškozenou půdu”

“Konopí je neuvěřitelně odolná rostlina”

Foto: istock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.