happy seeds
Search
Close this search box.

Jaká hnojiva použít? 5. Část

Tak jsme tu po měsíci zase zpět s naším již pátým pokračováním seriálu o hnojivech. Vzhledem k tomu, že už jsme probrali z tohoto tématu opravdu dost, opět si dovolím trochu rekapitulovat minulé díly, aby si to stálí čtenáři mohli připomenout a ti noví v případě zájmu začali sledovat naši facebookovou a webovou stránku, kde budeme tyto články postupně doplňovat. Vždy je však možné napsat k nám do redakce a my vám předešlé části dodatečně zašleme, abyste opravdu o nic nepřišli! 


Máme tedy za sebou strukturované dělení základních typů hnojiv a jejich další podružné dělení. Dále jsme si velice pěkně rozebrali 3 základní typy hnojiv – tedy hnojiva organická, minerální a organo-minerální. V předešlém dílu tohoto seriálu jsme se začali zabývat aditivy (doplňky), jako jsou kořenové stimulátory, enzymy a flush, kterými můžete svá základní hnojiva doplnit. V tomto bych chtěl dnes také pokračovat. 

Booster / posilovač kvetení

Velmi dobře jsem věděl, že tento nadpis zaujme asi největší množství čtenářů, takže bych ho chtěl trochu více rozebrat – boosterů neboli posilovačů kvetení máme totiž celou řadu a málokdo se v nich dokáže efektivně orientovat. 

Posilovače kvetení pomáhají rostlinám urychlit a zlepšit vývoj květenství, a tím zvýšit váhu výsledné sklizně, a to buď zvýšením základních prvků pro správný vývoj květenství (PK – fosfor a draslík), nebo urychlením metabolismu rostlin a zlepšením příjmu živin za pomoci podpůrných látek a mikroprvků.

Posilovače kvetení si budeme muset opět trochu rozdělit, neboť některé se dají použít i současně. Co se posilovačů kvetení týče, rozlišujeme je opět na organické a minerální, přičemž minerální jsou současně zastoupeny ve dvou podobách, a to na bázi EC (tedy minerálních solí, které zvyšují elektrickou vodivost roztoku – EC) a dále na bázi cukrů (sacharózy), melasy, enzymů, hormonů, vitamínu a dalších mikroelementů. 

Jaká hnojiva použít? 5. Část

Organické posilovače kvetení

Jsou zastoupeny ve všech produktových řadách klasických organických a bio hnojiv a jsou tak žádaným doplňkem k základním hnojivům. Mohou být buď tekuté, nebo práškové. 

Použití tekutých posilovačů kvetení se různí podle výrobce a podle dávkování základních živin, dá se však obecně říci, že jsou v naprosté většině případů dodávány dávkováním 1–5 ml na 1 litr vody, a to při každé zálivce, jak už je to u ostatních organických hnojiv zvykem. Organické posilovače kvetení nejsou tak silné jako ty minerální, proto se některé z nich dají použít i na postřik do 3. týdne kvetení. 

Není to ovšem pravidlem, proto doporučuji se nejdříve zeptat prodavače v growshopu, zda je to či ono hnojivo možné použít i na postřik, pokud je produktů znalý, jistě vám rád poradí.

Co se týče práškových posilovačů kvetení, budeme se zde bavit především o netopýřím trusu – guanu. To bývá mezi pěstiteli nejvyhledávanější a doplňují s ním v naprosté většině svou tekutou řadu hnojiv ve chvíli, kdy rostliny začnou projevovat známky kvetení. Díky jejich struktuře (prášku nebo peletkám) se rozpouští daleko déle a jejich aplikace tak může být provedena pouze 2–3x během fáze kvetení. Abyste měli alespoň malou představu o dávkování, tak největší producent hnojiv z netopýřího guana doporučuje použít 50  g na jednu rostlinu, přičemž nejmenší balení guana, které je k dostání, je 500 g. Použití guana je také velice dobrou alternativou při pěstování na nedostupných místech – guerilla outdoor.

Minerální posilovače kvetení – na bázi EC

Jsou mezi pěstiteli nejpoužívanější. Pokud je pěstitel profesionál, a tudíž vlastní EC metr, dokáže si změřit, kolik jeho živný roztok obsahuje solí (tedy rozpuštěných živin), pozná tyto boostery velice snadno. Při jejich použití dojde totiž k razantnímu nárůstu hodnoty EC. 

Spousta pěstitelů má však problém se zorientovat v hodnotách EC, které při použití nějakého posilovače kvetení překročí únosnou mez, přes kterou nechce přejít, aby rostliny nespálil. V tomto případě je vždy lepší upravit množství jak základních živin, tak posilovače kvetení individuálně, aby bylo docíleno požadovaného EC. Druhou možností je upravit množství základních živin i boosteru na menší hodnotu, než byla při použití pouze základních hnojiv, a s každou další zálivkou množství hnojiv postupně zvyšovat a především sledovat chování rostlin. Při postupném zvyšování množství živin si rostliny začnou na větší hodnoty EC zvykat, a tak v konečné fázi dokáží bez problému absorbovat i daleko větší množství živin, než je uvedeno v dávkovacích tabulkách výrobců. 

Nejběžnějším a nejdostupnějším posilovačem kvetení je PK 13–14, který mají ve své produktové řadě téměř všichni výrobci minerálních hnojiv na českém trhu. Poměr fosforu a draslíku v tomto poměru dokáže rapidně urychlit nástup nových květů a zlepšit jejich kompaktnost. Ovšem jde, dá se říci, pouze o první posilovač kvetení, který můžete použít, protože tento se v naprosté většině případů dávkuje od prvního či druhého týdne kvetení a je pouze doplněním základních prvků.

Druhá varianta jsou boostery, které se používají od 3.–5. týdne kvetení téměř do konce. Ty mají také větší množství fosforu a draslíku, navíc však obsahují příměsi, které vám zaručí opravdovou tvrdost květů, zlepší chuť, vůni a samozřejmě také váhu. Jejich dávkování je oproti PK 13–14 minimální a pohybuje se v rozmezí 1–2 ml na 1 litr vody. Díky vysoké koncentraci živin je však velice snadné rostliny spálit, tudíž při jejich použití postupujte opatrně. 

Některé posilovače kvetení na bázi EC mají obrovské hodnoty PK – například 27–30, 30–50 apod. U těchto posilovačů se doporučuje přidávat také navíc vápník, a to z důvodu, že draslík a vápník se navzájem vylučují, tudíž při vyšší koncentraci draslíku vždy myslete na to, že se vám mohou na listech začít tvořit žluté skvrny z důvodu blokace vápníku. Proto pokud se pro nějaký takový silný booster rozhodnete, určitě myslete i na vápník. To samé platí i z opačného hlediska – pokud máte příliš tvrdou vodu nebo se vám na kohoutku usazuje vodní kámen, nebojte se přidat vyšší koncentraci hnojiva, které obsahuje draslík, abyste zamezili nadbytku vápníku, který by blokoval draslík, což by v důsledku mohlo znamenat menší květenství, řídké květy a nižší výnos. 

Použití minerálních posilovačů kvetení na bázi EC se nedoporučuje postřik těmito přípravky hlavně z důvodu vysoké koncentrace živin, tudíž možného spálení listů 

Posilovače kvetení na bázi cukrů a dalších podpůrných látek

Zastoupení těchto posilovačů kvetení je podstatně menší než u těch, které jsou na bázi EC. Při použití těchto boosterů se EC nezvýší buď vůbec, nebo jen minimálně, proto je možné dodržovat dávkování doporučené výrobcem od samotného začátku. Jsou také velice dobré v kombinaci s přípravky PK 13–14, protože výsledné EC bude zvýšeno jen minimálně a rostliny tak mohou dostat všestrannější výživu. Díky doplňkům, jako jsou enzymy a vitamíny, zlepšují příjem živin rostlinou a urychlují metabolismus – tudíž dochází k podobnému efektu jako při zvýšeném množství EC, ale trochu jinou formou. Tyto boostery mohou být použity i jako postřik, ovšem vždy je lepší je dávkovat v menší míře – například při polovičním dávkování. Také mohou být použity v polovičním dávkování jako doplněk minerálních boosterů na bázi EC, ale opět v minimálním množství. Přítomnost melasy a cukrů navíc pozitivně ovlivňuje chuť, tudíž pokud se rozhodnete pro posílení kvetení těmito přípravky, rozhodně neuděláte chybu. 

V příštím díle si povíme něco o dalších doplňcích hnojiv, které ač se nepoužívají tak často, mohou vám při vašem snažení opravdu pomoct! Takže přeji krásný start jara a brzy zase na počtenou.


“Použití guana je také velice dobrou alternativou při pěstování na nedostupných místech”

“Nejběžnějším a nejdostupnějším posilovačem kvetení je PK 13–14”

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
Cali trip za Growshop.cz 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.