GrowShop -25%

Jindřich Kotala

Čím více se ve světě nahlíží na konopí jako na léčivou rostlinu, tím více se oči vědců upírají na její jednotlivé složky, dnes si popovídáme o THCV.
Hlavní otázkou absolutní většiny pěstitelů v létě je: „Jakým způsobem uchladím svůj pěstební prostor?“ A není divu.
Existuje více veličin, které by si měl pěstitel hlídat – některé jsou primární, jako teplota a vlhkost, a některé sekundární.
zvolna pokračujeme v aditivech neboli doplňcích, které nám mohou napomoci k té nejlepší sklizni.
Vzhledem k tomu, že už jsme probrali z tohoto tématu opravdu dost, opět si dovolím trochu rekapitulovat minulé díly
Další měsíc nám uplynul jako voda a nebylo by na škodu si trochu připomenout, o čem předešlé 3 díly tohoto seriálu vlastně byly.
Hnojiva jako taková jsou tak obsáhlý a neustále vyvíjející se pojem, že s každým dalším měsícem přichází na řadu nové informace
V tomto díle se zaměříme na druhou možnost ze základní skupiny hnojiv, což jsou hnojiva minerální.