Autor: Jay

Pěstování

Klonování 

Existuje mnoho pěstitelů, kteří se honosí přízviskem „matkář“, což znamená, že z rostliny dělají odřezky, které nechají zakořenit. Těmto odřezkům se…

Pěstování

Aeroponie 

Pěstební systémy, ať už pasivní, hydroponické, nebo v tomto případě aeroponické mají vždy své pro a proti. U aeroponických systémů…