Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

Konopí jako vstupní droga? NE!

Podle nového výzkumu provedeného na Univerzitě v Boulderu v americkém státě Colorado legalizace rekreačního konopí nezvyšuje mezi dospělými výskyt poruch spojených s užíváním návykových látek ani užívání nelegálních drog, ve skutečnosti dokonce může snížit problémy spojené s užíváním alkoholu.

Studie provedená na více než 4 000 dvojčatech z Colorada a Minnesoty rovněž nezaznamenala žádnou souvislost mezi legalizací konopí a nárůstem kognitivních, psychologických, sociálních, vztahových nebo finančních problémů.

„Žádná zjištění nepodporují tvrzení, kterých se lidé v souvislosti s legalizací obávají,“ uvedla hlavní autorka Stephanie Zellersová, která výzkum zahájila jako postgraduální studentka v Institutu behaviorální genetiky (IBG) na Univerzitě v Boulderu. „Z hlediska veřejného zdraví jsou tyto výsledky uklidňující.“

Pro účely studie, která byla zveřejněna 5. ledna v časopise Psychological Medicine, využili výzkumníci data ze dvou největších a nejdéle probíhajících studií dvojčat v zemi: jedna byla umístěna v IBG (Institutu behaviorální genetiky) a druhá na Minnesotské univerzitě.

Výzkumníci sledovali účastníky, kterým je nyní 24 až 49 let, od doby jejich dospívání a shromažďovali údaje o užívání alkoholu, tabáku, konopí (marihuany) a dalších nelegálních drog, jakož i údaje o „psychosociálním zdraví“.

V roce 2014 se Colorado stalo jedním ze dvou prvních států v USA, které zahájily legální prodej marihuany pro rekreační účely. V Minnesotě zůstává rekreační užívání konopí nezákonné.

Síla studií s dvojčaty

Porovnáním 40 % dvojčat, která žijí ve státech s legalizovaným rekreačním užíváním konopí, s těmi, která žijí ve státech, kde k legalizaci ještě nedošlo, si výzkumníci dali za cíl získat obecný přehled o dopadu legalizace.

Kromě toho se vědci konkrétním srovnáním dvojčat ve 240 dvojicích, z nichž jedno žije ve státě, který legalizoval konopí, a druhé ve státě, kde legalizace neproběhla, snažili zjistit, jaké změny legalizace konopí způsobuje, pokud vůbec nějaké existují.

„Tento model s dvojčaty automaticky kontroluje širokou škálu proměnných, včetně věku, sociálního zázemí, raného domácího života a dokonce i genetické dědičnosti, které mohou ovlivnit zdravotní dopady chování“, řekl John Hewitt, profesor psychologie a neurovědy na Univerzitě v Boulderu.

V předchozí studii skupina zjistila, že jednovaječná dvojčata žijící ve státech, kde je konopí legální, ho užívají asi o 20 % častěji než jejich dvojčata ve státech, kde je nelegální.

Logicky se nabízí další otázka: Nese s sebou častější užívání více potíží?

Aby to tým zjistil, porovnával výsledky průzkumů zaměřených na 23 ukazatelů „psychosociálních rizik“, včetně užívání alkoholu a nelegálních drog, jako je kokain a heroin, psychotického chování, finančních potíží, kognitivních problémů, nezaměstnanosti a vztahů a pracovišti a doma.

„Využili jsme všechny údaje, které jsme měli k dispozici, s cílem získat komplexní pohled na dopady na celého člověka,“ upřesnila Zellersová. „V širším měřítku jsme toho zjistili jen velmi málo.“

Překvapivě nebyla ujištěna žádná souvislost mezi legalizací konopí a zvýšeným rizikem nadměrného užívání konopí nebo závislostí na konopí.

Zatímco mnozí kritici legalizace varují, že konopí by mohlo sloužit jako „vstupní droga“ k dalším škodlivějším látkám, výzkumníci zjistili, že legalizace nepřináší žádné změny v užívání nelegálních drog.

„U dospělých osob, které užívaly konopí v nízkém množství, což byla většina uživatelů, se nezdá, že by legalizace zvýšila riziko poruch způsobených užíváním návykových látek,“ uvedl spoluautor studie Dr. Christian Hopfer, lékař a profesor psychiatrie, který se zabývá poruchami způsobenými užíváním návykových látek.

Dvojčata ve státech, kde je konopí legální, však vykazovala méně příznaků poruch spojených s užíváním alkoholu: Konkrétně se méně často dopouštěly rizikového chování po požití alkoholu, například řízení pod vlivem alkoholu.

Žádná droga není bez rizika

Autoři upozorňují, že studie se nezabývala dopady na dospívající a blíže se nezabývala druhy a dávkami konopí, které lidé užívali.

„Naše studie naznačuje, že bychom se neměli obávat každodenního užívání dospělými v prostředí legální marihuany, nicméně užívání žádné drogy není zcela bez rizika,“ řekl Hewitt. „Bylo by chybou ignorovat rizika plynoucí z vyšších dávek drogy, jejíž užití v malém množství je relativně bezpečné.“

„Byl bych rád, kdybychom překonali otázku, zda je legalizace dobrá, nebo špatná“ a přešli ke konkrétnějším otázkám typu: Kdo jí je nejvíce ohrožen, kdo z ní může mít největší prospěch a jak?, aby se lidé mohli rozhodovat na základě podložených informací,“ uzavírá Zellersová.

Zdroj: https://www.colorado.edu/today/2023/01/24/gateway-drug-no-more-study-shows-legalizing-recreational-cannabis-does-not-increase

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Cali trip za Growshop.cz 400x400
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Limetky a citrony - obojí je bohaté na limonen, a tak je tomu i u citronového strainu Barney's Farm: Lemon Tree.
Odrůda Gelato #45 od Barney's Farm je úzce spjata s genetikou Cookies. Gelato #45 voní neuvěřitelně sladce,
CBD náplasti jsou transdermální náplasti obsahující kanabidiol (CBD). Pomalu uvolňují CBD do krve přes kůži.