Konopí jako vstupní droga? NE!

Podle nového výzkumu provedeného na Univerzitě v Boulderu v americkém státě Colorado legalizace rekreačního konopí nezvyšuje mezi dospělými výskyt poruch spojených s užíváním návykových látek ani užívání nelegálních drog, ve skutečnosti dokonce může snížit problémy spojené s užíváním alkoholu.

Studie provedená na více než 4 000 dvojčatech z Colorada a Minnesoty rovněž nezaznamenala žádnou souvislost mezi legalizací konopí a nárůstem kognitivních, psychologických, sociálních, vztahových nebo finančních problémů.

„Žádná zjištění nepodporují tvrzení, kterých se lidé v souvislosti s legalizací obávají,“ uvedla hlavní autorka Stephanie Zellersová, která výzkum zahájila jako postgraduální studentka v Institutu behaviorální genetiky (IBG) na Univerzitě v Boulderu. „Z hlediska veřejného zdraví jsou tyto výsledky uklidňující.“

Pro účely studie, která byla zveřejněna 5. ledna v časopise Psychological Medicine, využili výzkumníci data ze dvou největších a nejdéle probíhajících studií dvojčat v zemi: jedna byla umístěna v IBG (Institutu behaviorální genetiky) a druhá na Minnesotské univerzitě.

Výzkumníci sledovali účastníky, kterým je nyní 24 až 49 let, od doby jejich dospívání a shromažďovali údaje o užívání alkoholu, tabáku, konopí (marihuany) a dalších nelegálních drog, jakož i údaje o „psychosociálním zdraví“.

V roce 2014 se Colorado stalo jedním ze dvou prvních států v USA, které zahájily legální prodej marihuany pro rekreační účely. V Minnesotě zůstává rekreační užívání konopí nezákonné.

Síla studií s dvojčaty

Porovnáním 40 % dvojčat, která žijí ve státech s legalizovaným rekreačním užíváním konopí, s těmi, která žijí ve státech, kde k legalizaci ještě nedošlo, si výzkumníci dali za cíl získat obecný přehled o dopadu legalizace.

Kromě toho se vědci konkrétním srovnáním dvojčat ve 240 dvojicích, z nichž jedno žije ve státě, který legalizoval konopí, a druhé ve státě, kde legalizace neproběhla, snažili zjistit, jaké změny legalizace konopí způsobuje, pokud vůbec nějaké existují.

„Tento model s dvojčaty automaticky kontroluje širokou škálu proměnných, včetně věku, sociálního zázemí, raného domácího života a dokonce i genetické dědičnosti, které mohou ovlivnit zdravotní dopady chování“, řekl John Hewitt, profesor psychologie a neurovědy na Univerzitě v Boulderu.

V předchozí studii skupina zjistila, že jednovaječná dvojčata žijící ve státech, kde je konopí legální, ho užívají asi o 20 % častěji než jejich dvojčata ve státech, kde je nelegální.

Logicky se nabízí další otázka: Nese s sebou častější užívání více potíží?

Aby to tým zjistil, porovnával výsledky průzkumů zaměřených na 23 ukazatelů „psychosociálních rizik“, včetně užívání alkoholu a nelegálních drog, jako je kokain a heroin, psychotického chování, finančních potíží, kognitivních problémů, nezaměstnanosti a vztahů a pracovišti a doma.

„Využili jsme všechny údaje, které jsme měli k dispozici, s cílem získat komplexní pohled na dopady na celého člověka,“ upřesnila Zellersová. „V širším měřítku jsme toho zjistili jen velmi málo.“

Překvapivě nebyla ujištěna žádná souvislost mezi legalizací konopí a zvýšeným rizikem nadměrného užívání konopí nebo závislostí na konopí.

Zatímco mnozí kritici legalizace varují, že konopí by mohlo sloužit jako „vstupní droga“ k dalším škodlivějším látkám, výzkumníci zjistili, že legalizace nepřináší žádné změny v užívání nelegálních drog.

„U dospělých osob, které užívaly konopí v nízkém množství, což byla většina uživatelů, se nezdá, že by legalizace zvýšila riziko poruch způsobených užíváním návykových látek,“ uvedl spoluautor studie Dr. Christian Hopfer, lékař a profesor psychiatrie, který se zabývá poruchami způsobenými užíváním návykových látek.

Dvojčata ve státech, kde je konopí legální, však vykazovala méně příznaků poruch spojených s užíváním alkoholu: Konkrétně se méně často dopouštěly rizikového chování po požití alkoholu, například řízení pod vlivem alkoholu.

Žádná droga není bez rizika

Autoři upozorňují, že studie se nezabývala dopady na dospívající a blíže se nezabývala druhy a dávkami konopí, které lidé užívali.

„Naše studie naznačuje, že bychom se neměli obávat každodenního užívání dospělými v prostředí legální marihuany, nicméně užívání žádné drogy není zcela bez rizika,“ řekl Hewitt. „Bylo by chybou ignorovat rizika plynoucí z vyšších dávek drogy, jejíž užití v malém množství je relativně bezpečné.“

„Byl bych rád, kdybychom překonali otázku, zda je legalizace dobrá, nebo špatná“ a přešli ke konkrétnějším otázkám typu: Kdo jí je nejvíce ohrožen, kdo z ní může mít největší prospěch a jak?, aby se lidé mohli rozhodovat na základě podložených informací,“ uzavírá Zellersová.

Zdroj: https://www.colorado.edu/today/2023/01/24/gateway-drug-no-more-study-shows-legalizing-recreational-cannabis-does-not-increase

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

Česká vláda otevírá dveře legálnímu konopí, tedy jeho pěstování. Její legalizace by mohla přinést státu až dvě miliardy korun.
Capsicum Frutescens, které jsem letos rozhodl pěstovat, je odrůda Birds Eye Demon, neboli „Piri Piri“. Jedná se o jeden z nejvíce pěstovaných druhů...