Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

Konopí a léčba ADHD

Pomáhá marihuana při boji s ADHD? Jak marihuana působí v mozku pacienta s ADHD, co říká výzkum a proč se lidé při léčbě ADHD obracejí na CBD?


Mezi příznivci lékařského využití marihuany sílí hlasy, které žádají, aby rostlina byla schválena jako léčba pro ADHD. Jsou marihuana a ADHD skutečně kompatibilní – a pokud ano, proč?

Co je ADHD?

Každý se občas i během dne zasní a ztratí pozornost, zvláště pokud pracuje na úkolu, který je monotónní nebo nezajímavý. Pro lidi s ADHD neboli poruchou pozornosti s hyperaktivitou je udržení pozornosti neustálým bojem. Jakmile tito lidé začnou na něčem pracovat, mají problém s organizací a setrváváním u úkolu. Často jsou hyperaktivní a mají sklon nadměrně se hýbat nebo mluvit, často tím obtěžují ostatní lidi kolem.

Lidé s ADHD také inklinují k unáhleným impulzivním rozhodnutím, aniž by je nejprve promysleli. Nic z toho se neděje proto, že by nebyli schopni pochopit fakta nebo se pokoušeli obejít pravidla. Mozky lidí s ADHD prostě fungují odlišně než mozky všech ostatních.

V nejlepším případě pro ně může být frustrující plnit úkoly, jako jsou školní práce nebo (u dospělých) projekty související s prací. V nejhorším případě onemocnění může vést k problémům ve vztazích, ztrátě zaměstnání a nenaplnění osobního potenciálu. Diagnóza ADHD může lidem pomoci pochopit, proč se zdánlivě jednoduché úkoly stávají nepřekonatelnými překážkami, jimž musí čelit.

Počet lidí s diagnózou této choroby roste. V roce 2019 byla tato porucha diagnostikována u 10 procent amerických dětí a 4 procent dospělých.

Tradiční léčba ADHD

ADHD bylo poprvé identifikováno v roce 1902 pediatrem Sirem Georgem Stillem (který popsal poruchu jako „abnormální poruchu morální kontroly u dětí“). Od té doby probíhá neustále hledání léku, který by trvale fungoval. Pro rodiče dětí s ADHD a také pro lidi, kteří s touto poruchou bojují jako dospělí, se objevily nové terapie a léky.

Terapie

Pro mnoho lidí může být skvělou pomocí při boji s ADHD terapie. Behaviorální terapie může jednotlivcům pomoci naučit změnit určité chování, zvýšit své sebeovládání a zvýšit si sebevědomí. Zároveň může rodinná terapie pomoci blízkým naučit se, jak pomoci této osobě při provádění těchto změn.

Léky

Léky na předpis jsou často spojeny s terapií, aby bylo možné řešit ADHD na úrovni mozkové chemie. Stimulanty, jako jsou Ritalin a Adderall, mohou často poskytnout úlevu od příznaků ADHD, jako je zapomnětlivost, nadměrný pohyb, neschopnost zaostřit a dezorganizace.

Vedlejší účinky těchto léků však mohou být frustrující. Pacienti často zaznamenají obrovského snížení chuti k jídlu, bolesti žaludku, bolesti hlavy, problémy se spánkem a také pocit úzkosti. To může vést k tomu, že se lidé s ADHD rozhodnou spíš vyrovnat s příznaky své poruchy, než aby se museli vypořádat s vedlejšími účinky léků. Právě tento hlavolam vyvolává u mnoha lidí otázku, zda nezjistit možnosti využití lékařské marihuany u ADHD s cílem nalézt rovnováhu mezi negativními účinky a účinnou léčbou.

Pomáhá konopí při ADHD?

Vědci se dlouhodobě zaměřovali na spojení konopí a ADHD z hlediska toho, zda u lidí s ADHD panovalo vyšší riziko, že se stanou uživateli konopí. V posledních letech se však pozornost zaměřila na užívání konopí jako alternativy k lékům na předpis pro léčbu této poruchy. Je možné, že léčba ADHD je jedním z mnoha přínosů marihuany pro zdraví?

Konopí a ADHD se mohou jevit jako špatná dvojice, protože marihuana je často považována za látku, která způsobuje zapomnětlivost a nedostatek koncentrace. Stejně jako stimulanty však konopí na mozky těch, kteří nemají poruchu pozornosti, působí odlišně.

Marihuana v ADHD mozku

Jak marihuana pracuje v mozku člověka s ADHD? V důsledku chemické nerovnováhy jsou mozky lidí s ADHD zahlceny a nemohou zpracovat všechny informace, které se k nim dostanou. Je to jako být v místnosti s dvaceti zapnutými televizory nastavenými na nejvyšší hlasitost, z nichž každá hraje jiný program.

Vazbou na částice dopaminu v mozku a udržováním konzistentních hladin mohou stimulační léky pomoci mozek uklidnit a obnovit jeho schopnost zaměření. Léky, které by nadměrně stimulovaly ty, kteří ADHD netrpí, fungují u pacientů s poruchou opačně. To je důvod, proč je marihuana a ADHD tak fascinující dvojicí.

Marihuana obsahuje kanabinoidy, chemikálie, které se osvědčily při léčbě všeho, od emocionálních symptomů, jako je úzkost, až po fyzické symptomy, jako je chronická bolest. Tyto kanabinoidy mohou pomoci zvýšit hladinu dopaminu v mozku. Dělají to jinak než stimulační léky, ale výsledek je stejný: zvýšený pocit klidu, stejně jako schopnost řídit si čas, organizovat svou činnost a plnit úkoly. Stejný strain konopí, který by mohl způsobit, že osoba bez ADHD nebude schopna se soustředit, může někomu pomoci s touto poruchou lépe fungovat v práci, doma i v životě.

Jak bylo zdůrazněno v jedné studii: „Dospělí jedinci s ADHD mohou představovat podskupinu osob, u kterých dojde po užití kanabinoidů ke snížení symptomů bez kognitivních poruch.“

Konzumace lékařské marihuany při ADHD

Zastánci užívání konopí při léčbě ADHD zdůrazňují kromě její účinnosti také širokou škálu metod užití a dávkování. Zatímco oblíbenou metodou konzumace konopí je kouření, studie varují před poškozením plic, které by mohlo pravidelné kouření způsobit – dokonce i pro lékařské účely. Avšak vzhledem k tomu, že se lékařské konopí stává legálně dostupným na rostoucím počtu míst, mají nyní pacienti i jiné možnosti.

Ti, kteří chtějí užít konopí, aby jim přineslo úlevu od příznaků ADHD, mohou dávku užít ve formě orálních sprejů nebo vhodných kapek. Náplasti mohou pomoci dodávat léky přes kůži. Vaporizéry umožňují užívat konopný extrakt bez kouře, snadno jej dávkovat a účinek nastupuje prakticky okamžitě. Děti, které konzumují konopí kvůli ADHD, často využijí potraviny s obsahem konopí, díky nimž je užívání léků příjemným zážitkem.

Možné vedlejší účinky

Vedlejší účinky užívání marihuany mohou být:

  • závratě
  • úzkosti
  • dezorientace
  • sucho v ústech

Aby se předešlo nežádoucím účinkům, měli by pacienti vždy začít s nejnižší možnou dávkou. Měli by také spolupracovat se svými poskytovateli zdravotní péče, aby bylo možné určit, zda je pro zajištění optimální úlevy nutné užívat několik malých dávek během celého dne.

Opatření při užívání marihuany pro ADHD

Mějte na paměti, že zastavení užívání nebo změna u jakéhokoli léku by měla být vždy podstoupena pod dohledem lékaře. Lidé by také měli upustit od konzumace konopí nebo koncentrátů společně s léky na předpis, pokud tato kombinace nebyla schválena jejich poskytovatelem zdravotní péče.

Sativa, nebo indika pro ADHD?

Pokud jde o léčbu ADHD, marihuana není vhodná pro všechny. Různé strainy mohou mít zcela odlišné účinky. Odrůdy sativy obvykle stimulují a povznášejí, zatímco indiky uklidňují a uvolňují.

Stejně jako v případě většiny léků pro psychické potíže, mnoho pacientů zjistilo, že nalezení správného typu konopí a dávkování, které funguje natolik, aby jim ulevilo od příznaků ADHD, vyžaduje čas. Někteří zjistí, že odrůdy sativy fungují dobře, aby se mohli soustředit a vydrželi u svých úkolů, zatímco jiní potřebují indiku, aby uklidnily svůj mozek a zpomalili sprintující myšlenky. Hybridní strainy poskytují vynikající možnost pro ty, kteří chtějí své ADHD ovlivnit směsí sativy/indiky.

Protože neexistují žádné striktní pokyny pro odrůdy nebo dávkování, je nalezení správné kombinace často věcí pokusu, omylu a experimentování.

CBD a ADHD

Kromě celé rostliny se v potenciální léčbě ADHD začalo uvažovat o využití CBD. CBD (kanabidiol) je jedním z mnoha kanabinoidů v konopí. Od THC se liší v tom, že to není psychoaktivní. Namísto toho CBD ponechává uživatelům pocit jasné mysli a klidu.

Tento uklidňující faktor je klíčem k využívání CBD při ADHD a spustil diskusi o jeho použití jako alternativy k farmaceutickým lékům na ADHD. Zájem o CBD vzrostl tak silně, že někteří rodiče dokonce kontaktovali školské úřady ohledně podávání CBD oleje dětem během vyučovacích hodin. Někteří dospělí s poruchou prohlašují, že vapování CBD přináší pocit klidu a soustředění, který jim pomáhá dokončovat úkoly.

Co zjistily výzkumné studie?

Pomáhá marihuana při ADHD, nebo jsou zprávy o úlevě pouze díky účinkům placeba? Vědci trvají na tom, že je nutné provést další studium, abychom pochopili více o účincích užívání marihuany při ADHD. Počáteční výzkum však ukázal slibné výsledky. Studie z roku 2008, kterou provedli vědci z Lékařského střediska na Heidelberg University, zjistila, že u některých lidí s ADHD „mělo užívání konopí pozitivní dopad na výkon, chování a duševní stav subjektu“.

Pokud existuje jen málo studií o ADHD a marihuaně, existuje jich ještě méně o účinnosti CBD u ADHD. Výsledky několika studií, které byly provedeny, jsou však pro příznivce CBD příznivé. Jedna studie ukázala, že CBD inhiboval u potkanů hyperaktivitu.

Ti, kteří trpí ADHD, mají také jako sekundární příznaky této poruchy tendence prožívat úzkost a depresi. To zhoršuje již tak frustrující situaci. Několik studií účinků konopí ukázalo, že je účinné při léčbě úzkosti i deprese. Díky tomu má léčba konopím dvojí dopad, protože řeší primární stav i sekundární stavy, které jsou poruchou často způsobovány.

Poskytovatelé zdravotní péče se skutečně začali dívat na konopí jako na potenciální léčbu ADHD u dospělých i juvenilních pacientů. Někteří lékaři se rozhodli pro konopí jako bezpečnější a přirozenější variantu pro děti trpící ADHD a jinými neuropsychiatrickými stavy.

ADHD a marihuana: svět alternativní léčby

Po mnoho let stáli jednotlivci s ADHD před skličující volbou – zápasili se svou poruchou, nebo bojovali s často nepříjemnými vedlejšími účinky stimulačních léků. Lékařská marihuana pro pacienty s ADHD nabízí svět alternativ, pokud jde o účinky, strainy a metody užití. Využití CBD při ADHD poskytuje ještě více možností, aniž by to bylo spojeno s celou rostlinou.

Zatímco výzkum na toto téma byl prováděn jen vzácně, studie, které proběhly, ukazují jedním směrem – zejména ve chvíli, kdy nejsou farmaceutické léky dobře tolerovány, může marihuana při léčbě ADHD poskytnout těm, kteří touto frustrující a někdy oslabující poruchou trpí, úlevu.


“Každý se občas i během dne zasní a ztratí pozornost”

“Konopí a ADHD se mohou jevit jako špatná dvojice” 

“Kromě celé rostliny se v potenciální léčbě ADHD začalo uvažovat o využití CBD”

Foto: istock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

CBD náplasti jsou transdermální náplasti obsahující kanabidiol (CBD). Pomalu uvolňují CBD do krve přes kůži.
Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.