Seedbank cali trip
Search
Close this search box.

,

Studie: Je díky CBD konopí bezpečnější?

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená studie konopí se čtyřmi různými poměry CBD:THC

Několik zemí a států USA dekriminalizovalo nebo legalizovalo užívání konopí a mnoho dalších umožňuje užívání konopných přípravků pro léčebné účely. Souběžně se ale také postupně zvyšuje účinnost konopí, která je určována obsahem ∆9-tetrahydrokanabinolu (THC). THC může způsobit akutní poruchy paměti a pozornosti a u občasných uživatelů i psychotické příznaky. Z dlouhodobého hlediska může užívání konopí s vysokým obsahem THC zvyšovat riziko vzniku psychotické poruchy a poruchy způsobené užíváním konopí.

Kromě THC obsahuje konopí také kanabidiol (CBD), který má velmi odlišné účinky. CBD nezhoršuje kognitivní výkonnost a má antipsychotické vlastnosti. U častých i méně častých uživatelů konopí, kteří užívají odrůdy konopí s vysokým obsahem CBD, hrozí nižší riziko kognitivních poruch a psychotických příznaků. Některé studie provedené s občasnými uživateli uvádějí, že užití CBD před THC tlumí akutní poruchy paměti a psychotické příznaky vyvolané THC , u častějších uživatelů však nikoli.

Tato zjištění naznačují, že konopí s relativně vysokým poměrem CBD:THC může mít menší pravděpodobnost vyvolání nežádoucích účinků než konopí s nízkým poměrem CBD:THC.

Cílem studie uvedené v tomto článku bylo vyhodnotit tuto skutečnost zkoumáním akutních účinků konopí obsahujícího čtyři různé poměry CBD:THC (0:1, 1:1, 2:1 a 3:1) na kognitivní výkon a psychotické příznaky u zdravých dobrovolníků. Tyto poměry byly vybrány tak, aby odrážely poměry CBD:THC, které se obvykle vyskytují v rekreačním konopí a v léčivých konopných produktech.

Studie: Díky CBD (kanabidiolu) je konopí bezpečnější

Zjištění

Hlavním nálezem je, že současné podávání CBD s THC nemělo žádný vliv na vyvolání kognitivních poruch ani psychotických příznaků po užití konopí. Stejně tak CBD neovlivnilo subjektivní ani příjemné účinky THC. To platilo v celém rozsahu poměrů dávek CBD:THC, které se obvykle vyskytují v rekreačním i léčebném konopí. Vzhledem k tomu, že byly zjištěny robustní účinky THC na kognitivní výkon a psychotické příznaky a počet subjektů byl relativně velký, je nepravděpodobné, že by absence modulačního účinku CBD byla způsobena nedostatečnou silou testu.

Někteří účastníci ze studie odstoupili, protože nesnesli symptomatické účinky THC, což zvyšuje možnost, že ti, kteří ji dokončili, mohli být na tyto účinky méně citliví. U těch, kteří studii dokončili, však THC vyvolal významné změny na třech nezávislých psychopatologických nástrojích a také významné zhoršení paměti a pozornosti. Kromě toho byl při podávání látky s poměrem 3:1 významně vyšší počet účastníků, kteří studii ukončili při první návštěvě. Předchozí studie zjistily, že ženy pociťují podobné subjektivní účinky konopí při užití nižších dávek THC než je tomu u mužů, což naznačuje větší citlivost vůči kanabinoidům. V této studii však při stratifikaci analýz podle pohlaví nebyly zjištěny žádné další rozdíly v žádném měřítku, a to ve všech poměrech CBD:THC – což naznačuje, že ženy a muži reagují na konopí při podání stejné dávky stejně. K objasnění toho, zda takové rozdíly existují, je však zapotřebí provést další studie s většími podskupinami mužů a žen.

Zjištění této jsou v souladu s předchozími zprávami, že současné podávání CBD s THC nezměnilo účinky THC na paměť, psychotické příznaky, nebo řízení (u občasných uživatelů). Studie, které zkoumaly vliv užití CBD před THC na účinky THC, měly nejasné výsledky. Perorální podání CBD nezměnilo účinek THC na pozornost a rychlost zpracování u občasných uživatelů a nezměnilo ani subjektivní účinky inhalovaného THC u častých uživatelů konopí. Naproti tomu dvě studie u občasných uživatelů uvádějí, že podání CBD před intravenózním podáním THC zmírnilo vyvolání psychotických příznaků a poruch paměti.

Existují i další mechanismy, díky nimž může být konopí s vyšším poměrem CBD:THC pro uživatele méně škodlivé. Rostlina konopí produkuje THC i CBD (v jejich kyselých formách) z prekurzoru zvaného kyselina kanabigerolová, z čehož vyplývá, že rostlina s vyšším poměrem CBD:THC bude produkovat méně THC než rostlina s převahou THC. Údajné snížené riziko (kognitivní poruchy a psychózy) plynoucí z užívání odrůd s vysokým obsahem CBD tedy nemusí být důsledkem vysokého obsahu CBD, ale relativně nízkého obsahu THC. A konečně, tato studie zjistila, že CBD akutně nechrání před účinky THC – budoucí studie by měly prozkoumat, zda přítomnost CBD v konopí může chránit před dlouhodobými škodlivými účinky užívání konopí.

Závěr

V dávkách, které jsou obvykle přítomny v rekreačním a léčebném konopí, nebyly zjištěny žádné důkazy o tom, že by CBD snižovalo akutní nepříznivé účinky THC na kognitivní schopnosti a duševní zdraví. Stejně tak nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by měnilo subjektivní nebo příjemné účinky THC. Tyto výsledky naznačují, že obsah CBD v konopí nemusí být rozhodujícím faktorem při rozhodování o jeho regulaci nebo definici standardní jednotky THC. Tyto údaje jsou rovněž relevantní pro bezpečnost licencovaných léčivých přípravků, které obsahují THC a CBD, neboť naznačují, že přítomnost CBD nemusí snižovat riziko nežádoucích účinků obsaženého THC. Uživatelé konopí mohou snížit nežádoucí účinky plynoucí z užívání vyššího poměru CBD:THC spíše v důsledku snížené expozice THC než přítomnosti CBD. Je zapotřebí dalších studií, aby se zjistilo, zda konopí s ještě vyšším poměrem CBD:THC může chránit před jeho nežádoucími účinky.

Plné znění studie naleznete na www.nature.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2
Cali trip za Growshop.cz 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.