27 listopadu, 2022

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená studie konopí se čtyřmi různými poměry CBD:THC.