Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

,

Kratom #2 – legalita kratomu ve světě

Aktuální k 23.10.2023

Kratom (Mitragyna speciosa), je volně rostoucí strom pocházející z jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie, Borneo), kde je tradičně používán pro své stimulační, relaxační a protizánětlivé účinky.

V posledních letech se užívání kratomu stalo celosvětově populárním a v mnoha zemích se proto rozvinula diskuze o jeho legalitě, jelikož vznikají obavy ohledně rizika zneužití kratomu jako potenciálně nebezpečné drogy.

Alkaloidy kratomu mají schopnost zvyšovat motivaci k mentálnímu i fyzickému výkonu, vykazují efektní analgetický účinek a zároveň působí lehce anxiolyticky a sedativně.

Kratom je s oblibou využíván k samoterapeutickým účelům jako přírodní náhrada opioidních léků na bolesti, nebo také k rekreačním účelům jako lehká alternativa syntetických drog. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) prozatím nedoporučila globální zákaz této látky, protože: “Kratom je potřeba nadále pozorovat a sledovat pro jeho léčebný a terapeutický potenciál“

V mnoha světových zemích je kratom zcela legální, jelikož jeho celosvětové rozšíření z Asie nastalo poměrně nedávno a ještě neexistují zákony, které by zakazovaly jeho distribuci či držení.

Obr. 1: Legalita kratomu ve světě

Mapu můžete zvětšit!

LEGÁLNÍ (neexistují právní omezení pro užívání, držení nebo prodej kratomu)

REGULOVANÝ (omezení věkem, lékařským předpisem, lokálními zákazy)

ZAKÁZANÝ (kratom byl zařazen na seznam zakázaných látek)

Legalita kratomu v USA

Ve většině států USA je prodej kratomu legální a miliony Američanů jej užívají pro zmírnění  bolestí či závislosti na alkoholu a opiátech. Jsou to důležité pozitivní účinky vzhledem k  “opioidové krizi”, která v USA nastala v 90. letech minulého století a neustále se šíří.

Kratomem se totiž v podstatě nelze předávkovat (nezpůsobuje respirační selhání i při podání vysokých dávek) a může tak být významným pomocníkem při odvykání ze závislosti na silných opiátech, jako je např. heroin či fentanyl (jelikož také výrazně zmírňuje abstinenční syndrom).

Americký úřad DEA (Drug Enforcement Administration) však označil kratom za “Látku vzbuzující obavy” a navrhl zařazení kratomu mezi rizikové látky dle Seznamu I (kam se řadí např. také LSD, marihuana nebo heroin). A rovněž FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) uvedl, že neexistuje žádný důkaz, že je kratom bezpečný.

Toto rozhodnutí však vyvolalo v USA veřejné pobouření ze strany vědců, uživatelů kratomu i státních a federálních zákonodárců. Více než 130 000 Američanů podepsalo petici proti zákazu a 51 členů kongresu zaslalo úřadu DEA dopis, ve kterém jej vyzvali k naslouchání veřejnosti.

Vědečtí odborníci mezitím analyzovali potenciál rizikového užívání kratomu a dospěli k závěru, že zákaz je nevhodný. Úřad DEA poté od svého záměru upustil.

V roce 2022 předložila Americká Kratomová Asociace (AKA) senátu USA návrh nové legislativy, jehož cílem je regulovaná legalizace kratomu na federální úrovni.

Obr. 2: Legalita kratomu v USA

Mapu můžete zvětšit!

LEGÁLNÍ

REGULOVANÝ: Kalifornie, Illinois, Lousiana, Mississippi, Tennessee, Severní Karolína, Vermont, New Hampshire

ZAKÁZANÝ: Alabama, Arkansas, Indiana, Rhode Islands, Wisconsin

ZÁKAZ KRATOMU V USA

5 států USA, mezi něž patří i Indiana, Wisconsin a Alabama, postavilo kratom mimo zákon (viz Obr. 2). Například v Alabamě je kratom zařazen mezi látky kontrolované podle zmíněného Seznamu I, což umožňuje tamním úřadům požadovat za držení nebo distribuci kratomu stejné tresty, jako je tomu u tvrdých drog (např. heroinu).

REGULACE KRATOMU V USA

V 8 státech, jako Georgia, Illinois a Tennessee byla zavedena regulace prodeje kratomu na základě věkového omezení, podobně jako je to u alkoholu nebo cigaret.

Například, ve státě Illinois, který v lednu 2020 legalizoval zákon o rekreačním užívání konopí, je kratom legální pro osoby starší 18 let.

V ostatních státech USA je prodej a užívání kratomu povoleno, ale můžeme se setkat s lokálním zákazem týkajícím se konkrétních měst či okresů, jako je například San Diego v Kalifornii.

Předpisy KCPA V USA

Mnoho států USA, kde je kratom legální, přistoupilo na podmínky KCPA (Zákon o ochraně spotřebitele kratomu), který navrhla AKA (Americká Kratomová Asociace), a jehož cílem je zajistit bezpečnost a kvalitu kratomových produktů. Předpisy KCPA zavádějí ochranu spotřebitelů před falšovanými a kontaminovanými produkty a před nepravdivými nebo zavádějícími marketingovými tvrzeními. KCPA rovněž stanovuje etický kodex, který by měli prodejci kratomu dodržovat (neprodávat látku mladistvým apod.)

Aktuální informace ohledně legality kratomu v USA naleznete ZDE.

ASIE

Zajímavá je historická situace v Asii a zejména v Thajsku, kde byla konzumace kratomu od počátku věků tradiční, a kde byl kratom ve druhé polovině 20. století postaven mimo zákon, jelikož jeho užívání negativně ovlivňovalo zisky z prodeje opia.

V roce 2021 byl v Thajsku kratom opět povolen a podle statistických dat jeho legalizace nevedla ke zvýšení škodlivého užívání, vyšší kriminalitě či častějším zdravotním potížím.

V Číně kratom není oficielně zakázaný, ale nedoporučuje se jej tam převážet.

AUSTRÁLIE

Anthony0102 kratom legality in Asia 34ea5f6d c5e1 4d04 8b08 93a05e706023 min

V roce 2005 zařadila australská vláda kratom do kategorie látek kontrolovaných dle Seznamu 9 – jedná se tudíž o látku nelegální, která může být použita pouze pro vědecký výzkum.

EVROPA

V Evropě panuje ohledně legálnosti kratomu nekonzistentní situace, ale vyvíjí se jiným směrem než v USA nebo v Asii. V některých zemích EU je kratom regulován a vydáván na lékařský předpis, v jiných je naopak přímo zakázán. V dalších zemích je jeho právní situace kratomu zatím nejasná.

Na legalizaci kratomu pracuje zejména EKA (European Kratom Alliance), která se snaží najít cestu k bezpečné standardizaci a legalizaci Kratomu.

Obr. 3: Legalita kratomu v Evropě

Mapu můžete zvětšit!

LEGÁLNÍ (neexistují právní omezení pro užívání, držení nebo prodej)

REGULOVANÝ (omezení věkem, lékařským předpisem, lokální zákazy)

ZAKÁZANÝ (na seznamu zakázaných látek)

V severských zemích, jako je Norsko, Švédsko a Finsko, je kratom vydáván na lékařský předpis díky jeho pozitivním účinkům pro léčbu bolesti, závislostí a úzkostně-depresivních poruch.

Například ve Finsku byl v roce 2014 novelizován zákon o omamných látkách, který ustanovil, že kratom spadá do kategorie “nových psychoaktivních látek” a jeho držení či užívání není trestné. Nicméně dovoz a průmyslové zpracování kratomu musí být předem oznámeno a schváleno Fimea (Finská léková agentura).

Naopak Slovensko, Velká Británie a Švýcarsko kratom rovnou zařadily do seznamu zakázaných látek (jako se to stalo v Alabamě v USA), aniž by byly dlouhodobě zhodnocen jeho pozitivní či negativní potenciál.

Mnoho Slováků zvyklých užívat kratom pravidelně pro jeho léčebné účinky tudíž nyní čelí obavám z trestního stíhání.

Anthony0102 Czech republic kratom e0e263d4 aacc 4a24 9918 81fd027b6b41 min

ČESKÁ REPUBLIKA

V ČR se kratom prodává bez omezení a prozatím se nachází v tzv. “šedé zóně”, jelikož není legislativně veden ani jako potravina, ani jako potravinový doplněk nebo lék, ale jako sběratelský nebo výzkumný předmět. Za současných podmínek je kratom dostupný v neomezeném množství dětem a mladistvým, a to zejména díky jeho častému prodeji prostřednictvím výdejních automatů.

Paradoxní je, že prodejci “nesmějí informovat” o bezpečném užívání kratomu (protože by tím “nabádali ke konzumaci”) a zároveň “nesmějí neprodat” kratom mladistvým (protože by tím porušovali Zákon o ochraně spotřebitele). S tímto právním stavem se rovněž pojí i nedostatek předpisů, které by zajistily čistotu a kvalitu výrobků obsahujících kratom.

V červenci 2023 však vláda ČR podpořila návrh na revoluční novelu zákona o regulovaných psychoaktivních látkách, který byl předložen Pirátskou stranou ve spolupráci s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. Kratom bude dle této novelizace zařazen do nové kategorie tzv. “psychomodulačních látek”, kam by mělo spadat např. také konopí s nízkým obsahem THC a další lehké psychoaktivní látky.

Nový zákon by měl platit od nového roku (2024) a Česká Republika se tak stává průkopnickou zemí EU ohledně zavedení regulace kratomu. “Jsem přesvědčený, že ostatní země od nás pravidla opíší,“ tvrdí Jindřich Vobořil.

Rozhovor s Jindřichem Vobořilem o legalizaci kratomu a dalších látek si můžete přečíst ZDE

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek podpořil iniciativu poslanců, aby se “psychomodulační látky”, jako třeba kratom, nesměly legálně prodávat jen dětem do 18 let. „Nejsou data, která by svědčila, že by užívání kratomu vedlo k přechodu na nějaké tvrdší, závažnější návykové látky,“ říká Válek.

„Stát bude schopen reagovat na jakékoli nové psychoaktivní látky,“ uvedl po jednání vlády vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

ZDROJ: https://www.idnes.cz/; https://www.denik.cz/

JAK BUDE V ČR OMEZEN PRODEJ KRATOMU?

 • prodej pouze od 18 let
 • zákaz prodeje ve výdejních automatech
 • ověření věku kupujícího při prodeji na dálku (jako u alkoholu či tabáku)
 • zákaz kratomu ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních

SHRNUTÍ NA ZÁVĚR

 • Kratom je rostlina s vysokým léčebným potenciálem a obavy lidí ohledně jeho zneužívání jsou v drtivé většině případů zbytečné.

   

 • Alkaloidy v kratomu jsou opioidy. A opioidy nejsou opiáty. Kratom ani v nadměrných dávkách nezpůsobuje zástavu dýchání jako třeba morfium nebo heroin.

   

 • Pokud bude veřejnost řádně edukována o benefitech i rizicích užívání, tak lze kratom využít jako účinný terapeutický prostředek nebo lehkou rekreační drogu s minimálními riziky.

   

 • Samotné edukaci a informovanosti veřejnosti však brání momentální právní status kratomu, který nedovoluje o něm mluvit jako o látce, která se konzumuje.

   

 • Česká republika se vydala cestou regulace kratomu a stala se tak v Evropě průkopnickou zemí ohledně pravidel užívání a distribuce lehkých psychoaktivních látek, mezi něž kratom spadá.

 

 • Při cestování si vždy kontrolujte aktuální situaci ohledně legality kratomu v dané zemi.
Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2
Cali trip za Growshop.cz 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.