happy seeds
Search
Close this search box.

Konopí. Dobro, nebo zlo?

Lidstvo využívá marihuanu pro léčbu zdravotních obtíží již tisíce let. V minulém století bohužel z mnoha důvodů byla tato bylina zavržena a stigmatizována. Zdá se ale, že se pomalu vrací na své původní pozice. A to nejen v očích veřejnosti, ale také v přístupu politiků a zákonodárců.

Možnosti využití konopí jsou skutečně obrovské a momentálně to může vypadat, že jeho blahodárné účinky snad nemají hranic. Nicméně je skutečně tak bezpečné, jak se o něm povídá?

V tomto článku se podívám na vědecké důkazy porovnávající zdravotní přínosy užívání konopí a zároveň na s ním spojená nebezpečí.

Přínosy užívání marihuany

Na toto téma bylo napsáno již mnoho článků a zveřejněny tisíce odborných studií, je tedy z čeho čerpat.

Nejprozkoumanější jsou pravděpodobně účinky kanabinoidů v boji s chronickými bolestmi, které postihují miliony lidí a často vedou až k rozvoji invalidity. Studie z roku 20171) ukázala, že u pacientů léčených konopím nebo produkty obsahujícími kanabinoidy, které jsou aktivní složkou v rostlině, došlo k výrazné úlevě od projevů chronické bolesti.

Jiná studie z roku 20172) potvrdila, že užívání této byliny může pomoci lidem trpícím závislostí na alkoholu či opiátech s těmito závislostmi bojovat. Takové výsledky jsou však v rozporu se závěry výše uvedeného výzkumu Národní akademie věd Spojených států amerických, v nichž se uvádí, že marihuana zvyšuje riziko vzniku závislosti na dalších látkách, a fakt, že čím více ji někdo užívá, tím větší je pravděpodobnost, že se u něj rozvine problém s jejím užíváním. O jedincích, kteří začali užívat drogu v mladém věku, je známo, že mají vyšší riziko vzniku problému s užíváním marihuany.

Studie zveřejněná v Clinical Psychology Review hodnotila veškeré publikované vědecké materiály, které se zabývaly využitím konopí při léčbě psychických poruch. Data dokládají, že může pomoci. Autoři uvádějí důkazy podporující vhodnost jeho využití při úlevě od depresí či PTSD (posttraumatická stresová porucha).

Je ale nutno upozornit, že využití marihuany není vhodné pro určité stavy, jako je bipolární porucha a psychóza.

Výzkum přinesl několik důkazů naznačujících, že sice může zmírnit příznaky sociální fobie, ale opět je to v rozporu s výsledky Národní akademie věd USA, kde naproti tomu zjistili, že u běžných a pravidelných uživatelů existuje zvýšené riziko sociální fobie.

Pravděpodobně nejžhavější debaty se vedou kolem využití této byliny při boji s rakovinou. Jeden směr, kterým se výzkumy ubírají, je pomoc pacientům vyrovnat se s následky chemoterapie, jako je nevolnost a zvracení.

Druhou je zničení rakoviny samotné – mnoho studií prokázalo, že kanabinoidy zpomalují růst některých typů rakoviny, nebo ji dokonce zcela ničí.

V poslední době se na internetu množí bleskovou rychlostí příspěvky popisující zkušenosti pacientů trpících epilepsií (případně syndromem Dravetové), u kterých se díky užívání konopí či CBD snížil počet záchvatů na minimum nebo dokonce zcela ustaly. Výhodou CBD je to, že není psychoaktivní a jeho použití je možné i u dětí.

Během studie3) se zjistilo, že u dětí, kterým bylo podáváno CBD, klesl počet záchvatů z 12 za měsíc na průměrně šest záchvatů za měsíc. U tří dětí se po zahájení podávání CBD dokonce neobjevily žádné záchvaty. V porovnání s tím u dětí, které dostávaly placebo, sice také došlo ke snížení počtu záchvatů, ale toto snížení bylo jen nepatrné – průměrný počet záchvatů klesl z 15 každý měsíc před zahájením studie na 14 záchvatů za měsíc v průběhu studie.

Studie však také ukázala vysokou míru vedlejších účinků spojených s užíváním CBD. 9 z 10 dětí léčených CBD zaznamenalo vedlejší účinky – nejčastěji zvracení, únavu a horečku.

V závěru části o možnostech léčebného využití konopí zmíním ještě neurologické onemocnění s názvem roztroušená skleróza. Z krátkodobého hlediska může perorální podávání kanabinoidů pacientům ulevit od křečí, nicméně dlouhodobé účinky a případné přínosy ještě nebyly dostatečně prozkoumány.

Zdravotní nebezpečí

Kladné výsledky výzkumů uvedené výše samozřejmě vyvažuje i množství studií prokazujících negativní spojení mezi marihuanou a zdravím jejích uživatelů.

Všeobecně známá je skutečnost, že její každodenní užívání může nastartovat nebo zdůraznit již existující symptomy bipolární poruchy u lidí s tímto mentálním onemocněním. Nicméně vědci Národní akademie věd USA zjistili, že u lidí, u kterých se bipolární porucha neprojevila v minulosti, je jen velmi malá šance jejího rozvoje v důsledku užívání konopí. 

Nemnoho důkazů naznačuje, že pravidelní uživatelé častěji pociťují sebevražedné myšlenky a je mezi nimi také o něco vyšší riziko výskytu deprese.

Užívání konopí pravděpodobně zvyšuje riziko vzniku a rozvoje psychóz, včetně schizofrenie. Je ale zajímavé, že mezi lidmi se schizofrenií a jinými psychózami je jeho užívání spojeno se zlepšeným výkonem při testech hodnotících učení a paměť.

Velmi často se v souvislosti s užíváním marihuany hovoří o možných dýchacích obtížích v podobě zvýšeného rizika výskytu chronického kašle. Není ale jasné, zda její kouření zhoršuje funkci plic, nebo zvyšuje nebezpečí vzniku chronické obstrukční nemoci plic či astmatu.

Studie4) z roku 2014 věnující se souvislostem mezi užíváním marihuany a plicními onemocněními odhalila možné spojení mezi jejím kouřením a rakovinou plic, nicméně potvrdit tuto souvislost je velmi obtížné.

Závěry této studie jsou, že „existuje jednoznačný důkaz, že pravidelné kouření marihuany není neškodné. K jejímu pravidelnému dlouhodobému užívání je tedy nutno přistupovat s opatrností. Léčebné užívání byliny pravděpodobně není v nízkých kumulativních dávkách pro plíce škodlivé, je ale nutné definovat limit pro dávkování.“

Co tedy z výše uvedeného vyvodit? Existují důkazy jak o tom, že užívání marihuany škodí, tak i o jejích zdravotních přínosech. Navzdory tomu, že se v posledních letech objevily velmi obsáhlé vědecké studie hodnotící přínosy i škodlivé účinky této drogy, je zřejmé, že je zapotřebí dalšího výzkumu, který by plně určil dopady jejího užívání na veřejné zdraví.

Mnoho vědců a zdravotnických organizací další výzkumy využití konopí a kanabinoidů při léčení různých zdravotních obtíží podporuje, musí se ale vypořádat hlavně s překážkou v podobě zákonů, které od výzkumníků vyžadují splnění přísných podmínek.

U nás je ale užití marihuany k léčebným účelům legální a je jen na vás a vašem lékaři, jak se k této možnosti při boji s různými obtížemi postavíte.

Zdroje:

1) The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for research (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)

2) Studie týmu vědců publikována v magazínu Clinical Psychology Review

3) Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome (studie týmu vědců)

4) Marijuana and lung diseases (Joshi M., Joshi A., Bartter T.)

 

Užívání marihuany může pomoci lidem trpícím závislostí na alkoholu či opiátech

Výhodou CBD je, že není psychoaktivní a jeho použití je možné i u dětí

Mnoho vědců a zdravotnických organizací další výzkumy využití marihuany a kanabinoidů podporuje

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.
Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.