Seedbank cali trip
Search
Close this search box.

Konopí a chlupatí mazlíci

Kanabinoidy, aktivní látky v konopí, mohou pomoct od křečí, záchvatů a vážně nemocným výrazně ulevit od jejich utrpení. Již delší dobu se stále více diskutuje a i praktikuje využití konopných produktů u našich čtyřnohých kamarádů.

Kanabinoidy se využívají v tradiční medicíně již po tisíce let. Existují záznamy, které se datují od antické Číny, přes středověkou Persii až po Evropu 19. století. Krom jejich psychoaktivních vlastností byly široce používány hlavně na různá onemocnění a zdravotní komplikace, mezi něž patřily například bolesti hlavy, horečky, bakteriální infekce, průjmy, revmatické potíže či malárie. V moderní medicíně a především pak v uplynulých čtyřech dekádách věda přinesla řadu velmi slibných náhledů a výsledků. Od roku 1975 bylo uskutečněno přes 100 klinických experimentů, jejichž výsledky vedly k přehodnocení dosavadních postojů a v mnoha zemích to vyústilo až ke schválení a produkci léků z účinných látek konopí.

Znovu objevená Amerika

Každý, kdo má za kamaráda chlupatého čtyřnožce, preferuje jeho druh dle vlastních sympatií. A ať už je to kočka, pes nebo králík, všechny nás spojuje to, že jsou plnohodnotnými členy naší rodiny. Tudíž když se jim (nedej bože) udělá ouvej, jsme schopni udělat prakticky cokoliv pro jejich vyléčení. V této souvislosti se užívání kanabinoidů stává stále častější alternativou. Jinými slovy jak se konopné produkty a jejich léčebná účinnost na lidech dostává do podvědomí široké veřejnosti (hlavně v poslední době), konsekventně je jejich použití stále více „populární“ a účinnou alternativou i při léčbě čtyřnohých kámošů.

Velkým a nejaktuálnější příkladem jsou Spojené státy, kde probíhá (nebo proběhlo) postupné uvolňování tuhého sevření právních kleští nesmyslně držících trávu v trestní (tristní a zbytečné) křeči. V USA je zaznamenáván konstantně gradující zájem. Dá se tak s nadsázkou říct, že Američané opět objevili Ameriku. A jde jim to sakra dobře. „Zelený trh“ je momentálně nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím s růstem až 74 %, kdy byl v roce 2014 zaznamenán meziroční nárůst z 1,5 miliardy na 2,7 miliard dolarů [1]. Přičemž produkty pro zvířata zastávají poměrně významný podíl.

Na jaře loňského roku byl týmem z Department of Clinical Sciences at the Colorado State University College of Veterinary Medicine zveřejněn průzkum [1] zákazníků provedený na stránkách jedné společnosti, která prodává konopné produkty pro zvířata. Zúčastnilo se ho 632 lidí. Z toho bylo 59 % pejskařů. Z nich více než tři čtvrtiny (78 %) uvedlo, že zakoupený produkt byl na různá, předtím veterinářem diagnostikovaná, onemocnění a zdravotní komplikace, jako jsou například záchvaty, rakovina, neklid (úzkost), artritida aj. O poznání méně bylo lidí vlastnících kočky (pouhých 12 %). Z nich ovšem 82 % použilo konopný výrobek z podobných důvodů jako pejskaři.

Další částí byly odpovědi týkající se účinnosti přípravků na konkrétní zdravotní problém, respektive jejich vedlejších účinků. Souhrnně lze poznamenat, že polovina chovatelů (50,5 %) popsala mírnou až významnou pozitivní účinnost. Mne ovšem nejvíce zaujala data týkající se inhibice růstu tumorových či rakovinových buněk. 2,6 % lidí odpovědělo, že jimi zakoupený přípravek jejich psíkovi vůbec nepomohl. Kdežto 1,12 % popsalo slabý, 4,46 % mírný a 5,58 % významný pozitivní účinek.

To jsou velmi slibné výsledky, pokud vezmeme v úvahu, že 86,6 % respondentů odpovědělo jako „nevím“ nebo „odpověď není k dispozici“ (pravděpodobně z důvodu potřeby specifického vyšetření – MRI, RTG – které lze uskutečnit pouze za asistence veterináře a které nepatří zrovna mezi ta levnější). Jinými slovy pokud budeme disponovat pouze s těmi 5,58 % (významný efekt), tak ty stále dvojnásobně poráží „žádné zlepšení“. A pokud zauvažujeme, že i malá pomoc je pomoc (a v konečném důsledku i to málo může být hodně) a sečteme všechny tři hodnoty (slabý, mírný a významný účinek), získáme dohromady 11,2 %, což v této specifické skupině zaznamená, že zlepšení nastalo až u 4x (!) většího počtu dotázaných. Jen pro úplnost: u koček lze vyčíst velmi podobné hodnoty.

Co se týče vedlejších účinků u psů, drtivá většina uvádí zvýšený apetit a sedativní účinky (5 % a 19 %, oba významný efekt). Jde tedy o různou míru „zhulenosti“ a výskytu tzv. „žravé“. S nadsázkou lze říct, že se nám pejsci prostě trochu zmastili, no. Ale ne, samozřejmě to nelze brát takhle na lehkou váhu a je logicky nutné přistupovat ke každému chlupáči individuálně s cílem mu v první řadě ulevit. Protože už nechci nadále nudit statistickými numery, jen rychle zmíním ještě nějaká další vybraná a zajímavá fakta. A sice například u panických reakcí, nedostatku energie, excesivního pití (sucho v tlamě), zvracení či závratí vždy „žádný efekt“ poráží „významný efekt“ o jednu až dvě desetinné čárky (u psů). U koček jsou výsledky opět téměř identické. Zajímavé ale je, že u koček bylo zaznamenáno výrazně nižší procento sedativního účinku, kde 17 % respondentů odpovědělo, že jejich šelma nebyla vůbec „sjetá“. Tohle je jasný důkaz, že kočka pochází z jiné planety.

Ačkoliv jsou tyto údaje jakkoliv působivé, je nutno brát na zřetel, že průzkumu se zúčastnilo pouhých 632 respondentů. Což je velmi, velmi malý vzorek. Čili je důležité si uvědomit, na což upozorňuje konkluze, že data jsou získaná pouze od konečných konzumentů (tím se samozřejmě myslí majitelé chlupáčů), kde nejsou například odborně odfiltrovány různé eventuálně zkreslující skutečnosti (jako je například placebo efekt u majitelů zvířat, kteří nemusí vnímat zdravotní stav svých miláčků správně). Na druhou stranu diskuze zdůrazňuje, že většina respondentů byli dobře vzdělaní lidé, kteří klasifikovali léčbu konopím jako minimálně stejně účinnou a někdy i lepší než u klasických metod.

To nejdůležitější poselství však leží ještě trochu někde jinde. Tato práce je momentálně unikátem svého druhu a směle vyzývá k dalším vědeckým výzkumům možných rizik a benefitů veterinárního konopí, přičemž poskytuje i slušně definovaný vzorec, kudy by se měli vědci ubírat (pomoc od bolesti, úzkosti, nespavosti, poruchy přijímání potravy, neurotické potíže, nádorová onemocnění). A co víc? Stejně intenzivně nabádá k širší osvětě veřejnosti (a tupých politiků, co se týče ČR!), protože jejich přítomnost nelze přehlížet.

Lék jako každý jiný

Jak bylo naznačeno, účinky marihuany (a produktů z ní) byly po léta veřejnosti dogmaticky představovány jako psychoaktivní a biologické „jedy“. Nyní jsme přeci jen jinde a s každou další studií, s každým novým příběhem, odhalujeme další a další léčebné schopnosti konopí. Což je zcela nepochybně dobře. A i když si myslím, že ta, řekněme, euforická část je daleko za námi (co se týče použití na lidech), něco podobného se právě děje v rámci našich čtyřnohýh kamarádů. A jak je to „nastavené“ u lidí, mnohonásobně více to platí u zvířat. A sice účinky jednotlivých přípravků se mohou diametrálně (až dramaticky) lišit na každém jedinci.

Revizní zpráva [2] zpracovaná českými experty tudíž nabádá mimo jiné například i k obezřetnosti před různými internetovými fóry, kde některé debaty mohou vést k rizikovým léčebným pokusům, které by nemusely pro vaší Ťapku nebo Fíka dopadnout vůbec dobře (například chybně zvolená koncentrace přípravku či způsob a intenzita dávkování). Tudíž by se mělo potenciální použití kanabinoidů pro veterinářské účely brát povážlivě a přistupovat k nim jako ke každému jinému léku. Protože jejich použití, jak již bylo zmíněno, stále více vstupuje do hlavního proudu diskuse, dovolím si tvrdit, že spousta veterinářů bude s touto problematikou široce obeznámena. Čili i ten Váš bude s velkou pravděpodobností schopný plnohodnotné konzultace, i když legálně tuto látku (ještě) nemůže předepsat. Informujte se tedy dostatečně o každém přípravku, který se chystáte použít jak u Vašeho zvířecího doktora, tak u distributora a důvěryhodných zdrojů.

Na závěr si dovolím zmínku o guru veterinárního konopí a veterináři Dr. Dougu Kramerovi, který ale bohužel před třemi lety zemřel. Ten, kdo vládne angličtině, si nicméně skrze jeho odkaz může vyhledat spoustu užitečných informací a odpovědí. Bohužel se mi (ještě) nepodařilo zjistit, zda někdo na jeho práci navázal. Z tuzemských mentorů nelze nezmínit pana Jiřího „Konopníka“ Šedého, ředitele občanských sdružení Sativa-Medical a Sativa-Manufacture.

A malá výzva na úplný závěr. Znáte nějakého zvířecího doktora, který se intenzivně věnuje veterinárnímu konopí? Pokud ano. Povězte mu (nebo jí) o nás. Přeji mnoho hezkých chvil ve společnosti vašich čtyřnohých miláčků.

Námět a zdroje:

[1] Consumers’ Perceptions Of Hemp Products For Animals. Lori R. Kogan, PhD; Peter W. Hellyer, DVM, MS, DACVA, & Narda G. Robinson, DO, DVM, MS, FAAMA From the Department of Clinical Sciences, the College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University

[2] LANDA, Leoš, Alexandra ŠULCOVÁ a Petr GBELEC. The use of cannabinoids in animals and therapeutic implications for veterinary medicine: a review. Veterinární medicína, Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2016, roč. 61, č. 3, s. 111-122.

pes01

pes

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2
happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.