Weedshop 696x86
Search
Close this search box.

Jak dlouho zůstává CBD v těle?

Množství času, po který CBD zůstává v těle, závisí na tom, kolik si ho uživatel vzal, jak často a jakou formu CBD užívá.


Bez ohledu na to, zda jde o dlouhodobého uživatele CBD, nebo s CBD právě začal, může ho zajímat, jak dlouho zůstane CBD v těle.

Různé metody užívání CBD vedou k různým výsledkům. Po inhalaci můžete pocítit účinky CBD rychle. Ale jak dlouho CBD zůstává po tom, co efekty zmizí?

Pokud si chcete udělat krátkou přestávku, zvýšit dávku, přejít z jednoho způsobu užívání na jiný nebo se prostě zajímáte, co se stane s CBD poté, co vstoupí do těla – naleznete odpovědi v tomto textu.

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak je CBD absorbováno, metabolizováno a vylučováno. Porovnáme dlouhodobé užívání CBD s krátkodobým a jak to může ovlivnit dobu, po kterou CBD v těle zůstane po odeznění účinků.

Jak dlouho tedy zůstává CBD ve vašem systému?

Potřebujeme další výzkum, abychom na tuto otázku dostali definitivní odpověď. Ale tady je to, co zatím víme:

CBD nezůstane ve vašem systému déle než 7 dní po posledním užití – pokud nejste častým uživatelem CBD (více než 10 mg denně po dobu několika týdnů). V takovém případě to může CBD trvat až další dva týdny v závislosti na tom, jak často jej užíváte.

Co říká výzkum

Ve studii zveřejněné v Pharmacology, Biochemistry, and Behavior byly 14 pacientům s Huntingtonovou chorobou podávány extrémně vysoké dávky perorálního CBD (10 mg/kg/den – asi 700 mg/den) po dobu šesti týdnů. Studie zjistila, že hladiny CBD klesly průměrně na 1,5 ng/ml jeden týden po vysazení CBD. Hladiny kanabidiolu byly prakticky nezjistitelné zhruba po týdnu.

Studie zjistila, že biologický poločas (eliminační poločas, poločas rozpadu) CBD byl asi 2–5 dní. Mezi poločasy CBD nebyl u jednotlivých pohlaví rozdíl. Tento poločas je výrazně kratší u lidí, kteří neužívají CBD pravidelně.

Co znamená poločas rozpadu?

Eliminační poločas léčiva nebo sloučeniny je v medicíně běžným údajem k určení doby, za níž musí 50 % počáteční dávky sloučeniny opustit tělo.

Každý poločas má za následek úměrně menší eliminaci.

Takto funguje poločas CBD za předpokladu, že poločas 10 mg CBD je 3 hodiny:

– asi hodinu po užití CBD dosáhne maximální koncentrace 10 mg

– po prvním poločasu (3 hodiny) zbývá v těle pouze 5 mg CBD

– po druhém poločasu (6 hodin) zůstává v těle pouze 2,5 mg CBD

– po třetím poločasu (9 hodin) zůstává v těle pouze 1,25 mg CBD

– po čtvrtém poločasu (12 hodin) zůstává v těle 0,62 mg CBD

Poločas se mění v závislosti na způsobu podání a době, po kterou se CBD užívá. Kouření CBD má poločas 31 hodin a dlouhodobé perorální užívání CBD zvyšuje poločas na 2–5 dní.

Odhadované koncentrace CBD po 10 mg dávce

Čas po podání CBDPerorální CBD (jednorázová dávka)Orální CBD (dlouhodobé užívání)Inhalace CBD
3 hodiny 5 mg 10 mg 10 mg
24 hodin0,3 mg8 mg6 mg
3 dny0 mg5 mg2,3 mg
1 týden0 mg2,3 mg0,3 mg

Pointa je, že CBD při jednom užití bude ze systému pryč asi za den, zatímco pravidelní uživatelé CBD a ti, kteří jej užívají kouřením nebo vaporizací, budou nejspíš muset počkat týden nebo déle, než CBD zcela opustí jejich systém.

Co se stane, když se CBD užije v mnohem nižší dávce?

Jak si dovedete představit, nižší dávky CBD v krevním řečišti nezůstanou tak dlouho jako při vyšších dávkách.

Studie publikovaná v Therapeutic Drug Monitoring zjistila, že 1,35 mg CBD bylo detekovatelné v krvi pouze asi 6 hodin po užití.

Je důležité mít na paměti, že sedmidenní časový rámec se může u každého člověka lišit. Čas potřebný k očištění systému od CBD závisí na několika faktorech, mezi něž patří:

– individuální metabolismus

– způsob užití

– jak často je CBD užíváno

– dávka CBD, kterou uživatel vzal

– věk uživatele (starší lidé metabolizují sloučeniny pomaleji)

– jiné léky

Jak tělo zpracovává CBD?

Eliminace CBD se přímo točí kolem toho, jak je CBD v těle zpracováváno.

To se může měnit v závislosti na použité formě CBD:

1. Orální konzumace (polykání)

Co se děje v těle, když se CBD podává perorálně?

Při perorálním podání má CBD nízkou biologickou dostupnost přibližně 13–19 %. Biologická dostupnost léčiva (v tomto případě CBD) je množství CBD, které vstupuje do oběhu a vyvolá aktivní účinek.

Abychom lépe porozuměli biologické dostupnosti spolknutého CBD, porovnejme tento způsob s intravenózní dávkou CBD (podání přímo do žíly). Pokud užijete CBD nebo jakýkoli jiný lék přímo do žíly, předpokládá se biologická dostupnost tohoto léčiva na 100 %. Důvodem je, že se lék vstřikuje přímo do systémového oběhu.

Věci fungují v těle jinak, když si užijete CBD tobolku perorálně. Materiál tobolky prochází orgány a před dosažením systémového oběhu se zpracovává ve střevech a játrech.

Metabolický proces CBD a dalších léků, které se štěpí střevními a/nebo jaterními enzymy, se nazývá efekt prvního průchodu.

Nízká absorpce orálně podávaného CBD byla do značné míry přičítána metabolismu prvního průchodu, kdy se CBD zpracovává střevy a játry.

Podle několika studií CBD prochází enzymovým systémem CYP450 v játrech – klíčovou cestou metabolismu léčiv. To je místo, kde je CBD inaktivováno a připraveno k vyloučení z těla ledvinami.

U různých živočišných druhů bylo objeveno zhruba 100 různých metabolitů CBD. Hlavními lidskými metabolity CBD jsou deriváty kyseliny 7-COOH-CBD (7-karboxy-kanabidiol).

Molekuly absorbované lymfatickým systémem nebo distálním konečníkem mohou obejít játra.

Lymfatický systém hraje roli v procesu vstřebávání tuků a tuků rozpustných živin. Kanabidiol jako vysoce lipofilní sloučenina – sloučenina, která má schopnost rozpustit se nebo se spojit s lipidy nebo tuky – může být transportována lymfatickým systémem.

Lymfatický systém má v tenkém střevě speciální membránu, která přijímá většinu absorbovaných tuků z gastrointestinálního traktu. Absorbované tuky jsou dodávány lymfatickou tekutinou přímo do krevního oběhu.

Studie dále ukazují, že pokud je CBD užíváno společně s lipidy, je lépe absorbován do lymfatického systému. Je tedy vhodné vzít si CBD po jídle s vysokým obsahem tuku.

To znamená, že CBD olej přeskočí metabolismus prvního průchodu v játrech. Jak se tedy metabolizuje?

Ve střevech se CBD metabolizuje enzymovým systémem cytochromu P450, konkrétněji izoenzymem CYP3A4, který představuje téměř 70 % z celkového množství CYP450 ve střevě a 60 % v játrech. Rozsáhlý metabolismus tohoto enzymu ve střevech způsobuje špatnou biologickou dostupnost mnoha léků.

Lymfatický metabolický transport CBD je důležitý z několika důvodů, mezi něž patří:

Vyšší hladiny CBD ve srovnání s plazmou.

Plazma je největší složkou lidské krve a obsahuje vodu, enzymy, soli, protilátky a další proteiny. Když léčivo dosáhne plazmy, musí být, aby vyvolalo účinky, přítomno v minimální koncentraci, což může být obtížné, pokud má léčivo nízkou míru biologické dostupnosti.

Podle studie na zvířatech publikované ve vědeckých zprávách má CBD společně s lipidy vyšší šanci využít lymfatický transport. Studie zjistila, že koncentrace CBD v tkáňovém moku byly 250krát vyšší než v plazmě. To znamená, že při podání s jídlem s vysokým obsahem tuku je perorální podání CBD účinnější.

Účinnější při regulaci a normalizaci imunitního systému.

Při užívání CBD ústy po jídle s vysokým obsahem tuků je absorpce CBD ve střevním lymfatickém systému mnohem vyšší a vykazuje potenciál pro léčbu autoimunitních chorob.

2. Kouření CBD

Inhalace CBD ukázala vysokou rychlost absorpce, protože plíce přenášejí CBD přímo do krevního řečiště. Sloučenina dosáhne krve během několika sekund, je přenášena sítí kapilár.

Zlomek CBD se převede na 7-karboxy-kanabidiol (neaktivní CBD) a dále se metabolizuje na 7-karboxy-kanabidiol-glukuronid. Zbytek se vylučuje močí. Při použití této metody užití se CBD rychle absorbuje během několika minut po užití, což ale také znamená, že účinky CBD jsou krátkodobé.

Podle studie z roku 2018 byly tři minuty po kouření cigarety s 19,2 mg CBD zaznamenány nejvyšší koncentrace v plazmě 110 ng/ml. Po hodině od podání klesly koncentrace CBD na 10,2 ng/ml. Průměrná biologická dostupnost v kouři je 31 %, což znamená, že při vdechnutí má CBD tendenci vstřebávat se do krevního řečiště ve vyšším podílu, než když se užije ústy. Vdechované CBD se ale také rychleji odbourává.

3. Sublingvální užívání

Při sublingválním užití je CBD umístěno pod jazyk a přenášeno do krevního řečiště přes sliznice a kapiláry v ústech – účinně obchází trávicí systém a játra.

Sublingválně užité CBD bude tedy sledovat podobnou cestu v metabolismu a vylučování jako inhalované CBD.

4. Vnější aplikace

Během zevní aplikace se CBD krémy, masti a další produkty nanášejí přímo na pokožku.

Vnější aplikace je nejlepší pro lokalizované příznaky, jako je místní zánět a bolest způsobená artritidou. Zevní aplikace CBD funguje lokálně – aplikovaný CBD produkt nikdy nedosáhne krevního oběhu.

Zevní CBD má vliv na lidské sebocyty – buňky tvořící mazovou žlázu pro produkci mastné sekrece, která udržuje pokožku pružnou.

Při vnější aplikaci se očekává, že CBD vstoupí do kůže přes transfolikulární cestu a hromadí se v mazové žláze. To znamená, že CBD může proniknout folikuly do mazové žlázy a dosáhnout tak lokálního účinku.

Součástí zevního podání je transdermální aplikace, kdy je CBD podáno do kůže a je absorbováno kůží k dosažení systémové cirkulace.

Jak dlouho zůstane CBD v moči?

Výzkumů, jak dlouho je CBD detekovatelné v moči, je velmi málo. Ve studii z roku 2016 vědci z Pacific Toxicology Laboratories v Chatsworthu v Kalifornii podali kontrolované skupině 15 účastníků různé konopné produkty bohaté na obsah CBD.

Po dvou hodinách od podání bylo 14 z 15 účastníků pozitivně testováno na metabolity CBD. Vědci u jednoho účastníka zjistili, že CBD nebylo detekovatelné v jeho moči po pouhých 24 hodinách.

Interaguje CBD s jinými léky?

Ano, CBD může interagovat s jinými léky – což může zkrátit nebo prodloužit dobu potřebnou k vyloučení CBD z těla.

Úplně první pozorovaný farmakologický účinek CBD souvisel s interakcí s léky. CBD je promotorem i inhibitorem enzymů CYP450, takže by mohlo narušovat metabolismus jiných léků.

Jedna studie zkoumala potenciální lékové interakce mezi orálním CBD sprejem a induktory a inhibitory CYP450 v různých dávkovacích režimech. Studie provedená na zdravých mužských subjektech ukázala, že induktory CYP3A4, enzymu podílejícím se na metabolismu CBD, významně snížily maximální plazmatickou koncentraci CBD. Na druhé straně inhibitor CYP3A4 téměř zdvojnásobil maximální plazmatickou koncentraci CBD.

Závěr: Jak dlouho zůstane CBD v těle?

CBD po jednom užití nezůstane ve vašem systému déle než týden – i když se užije v nejvyšší dávce.

Při dlouhodobém užívání však může trvat celý týden nebo i déle, než dojde k úplnému vyčištění těla. Důvodem je především skutečnost, že koncentrace CBD se časem v krevním řečišti a tuku hromadí, pokud není po každém užití zcela odbouráno.

Množství CBD, které zůstane v systému po užití dávky, závisí na několika faktorech, včetně způsobu užití, dávkování, četnosti užívání a užívání dalších léků.


“CBD při jednorázovém užití bude ze systému pryč asi za den, zatímco pravidelní uživatelé CBD budou nejspíš muset počkat týden nebo déle”

“CBD může interagovat s jinými léky – což může zkrátit nebo prodloužit dobu potřebnou k vyloučení CBD z těla”

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
weedshop 3

Další články:

Nepřehlédněte:

Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.
Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.