Petr Kozák

Projekt Meclov aneb konopí pro výzkumné a experimentální účely. Dne 23. srpna bylo otevřeno specializované Pracoviště pro výzkum pěstování...