happy seeds
Search
Close this search box.

Zvyšují psychedelika kreativitu?

Víření barev, šílené vzory, rytmická hudba a výjevy z jiných světů. To většinu lidí napadne ve spojení se slovem psychedelika jako první.

Jedinečná móda a kultura šedesátých let byla ovlivněna popularitou psychedelických drog tak, jako nikdy dříve. Barvy, vzory a účesy té doby vypadají v naší jinak ponuré moderní časové ose jako karneval.

Pink Floyd, Jefferson Airplane, Rolling Stones, Beatles… Seznam kapel, jejichž tvorba byla ovlivněna psychedeliky, by mohl pokračovat dál a dál. Práce Aldouse Huxleyho, které mají dodnes nesmírný vliv, jsou zjevně inspirovány jeho zkušenostmi s meskalinem a LSD. Steve Jobs si vzal LSD na vysoké škole a mluví o tom jako o „jedné ze dvou nebo tří nejdůležitějších věcí, které v životě udělal“. Vynálezce PCR, přelomové biomolekulární techniky znamenající revoluci v lékařském výzkumu, uvedl, že LSD mu dodalo poznání, které mu umožnilo udělat průkopnický objev. Umělci a architekti, spisovatelé a podnikatelé již po desetiletí nalézají svou inspiraci v LSD, meskalinu, psilocybinu či DMT.

Mikrodávkování psychedelik umožňuje tvrdě pracujícím lidem pokračovat v každodenní práci, ale se zvýšenou kreativitou a energií, což může pomoci při řešení problémů, přinášet nové nápady, motivaci a snáze pronikat do podstaty věci. V postindustriálním světě, který se opírá o nové myšlenky víc než o nové postupy výroby, bude kreativita v podnikání nadále vysoce ceněna.

V minulosti došlo k pokusům vliv psychedelik na tvořivost prozkoumat vědecky, dosavadní výsledky jsou ale podle očekávání značně diskutabilní. Tvořivost je abstraktní a subjektivní termín, který pro různé lidi znamená tolik různých věcí, že je těžké ho studovat vědeckou metodou.

Ze studií, které se pokoušely kvantifikovat kreativitu, vychází jedna z nejzajímavějších ze skupiny, která v šedesátých letech zkoumala účinky meskalinu. Skupina 27 mužů dostala meskalin a byli požádáni, aby se věnovali problému, jemuž v současné době čelí ve své práci. Mnoho problémů existovalo již několik měsíců před testováním. Ačkoli se nejedná o zvláště vědecké měřítko, téměř všechny subjekty nalezly po zasedání s meskalinem řešení nebo nové možnosti řešení svých problémů.

Anglická nadace Beckley Foundation vydala studii, která zkoumala roli psychedelického stavu vyvolaného ayahuascou v posílení kreativity. Celkově 26 účastníků udělalo dva testy kreativity před a po užití ayahuascy. Jeden z testů ukázal, že účastníci měli podstatně větší pravděpodobnost, že budou během svého psychedelického zážitku myslet „divergentně“ (hledat více řešení daného problému) – tato forma myšlení je přisuzována kreativitě.

Jsme se všemi těmito neoficiálními a polovědeckými důkazy o psychedelikách a tvořivosti blíž k pochopení toho, jak by psychedelika mohla posílit kreativitu v mozku?

Bohužel nemáme v mozku oblast zvanou „kůra kreativity“, kterou by bylo možno zapnout a vypnout jako přepínačem. Mnoho neurovědců se však shoduje, že tvořivost vyžaduje rozvoj divergentního myšlení, což by se dalo nazvat myšlením mimo krabici.

Divergentní myšlení zahrnuje vytváření neobvyklých nebo jedinečných propojení mezi jednotlivými koncepty, které nám umožňují nalézat nová řešení problémů nebo rozvíjet umění.

Další studie UCL ukázala, že mírná dávka LSD zvýšila lidské asociativní myšlení – díky tomu pro ně bylo těžší mluvit odděleně o podobných věcech. To znamená, že psychedelika pomohla lidem vytvářet spojení mezi objekty, které obvykle v našich myslích udržujeme odděleně. Díky tomu pravděpodobně můžeme „myslet mimo krabici“.

Tento průkopnický výzkum financovaný nadací Beckley Foundation ukázal, že psychedelika zesilují poruchu v mozku umožňující vytváření nových jedinečných propojení oblastí mozku, které jsou normálně udržovány oddělené. Je možné, že to je základní mechanismus, kterým psychedelika ovlivňují kreativitu.

I když se stále ještě pohybujeme pouze po povrchu toho, jak psychedelika v našich mozcích fungují, jasně dělají něco úžasného s tím, jak dokážeme přemýšlet.

Je celkem zřejmé, že celodenní trip s vysokou dávkou LSD přináší jedinečné vize a zkušenosti, které mohou inspirovat v umění nebo vést ke změně životního stylu. Pokud jste ale podnikatelem hledajícím nové nápady, není praktické podstupovat tento druh zkušeností příliš často! Užívání vysokých dávek psychedelik s sebou nese riziko traumatických zážitků, pokud se užijí v nesprávném prostředí.

Mikrodávkování může představovat jedinečný způsob, jak zvýšit úroveň tvořivosti, aniž by uživatel musel projít intenzivním transformačním procesem. Znamená to, že zaneprázdněný člověk může i nadále normálně pracovat, ale s jemným zlepšením produktivity a vnímání.

Co psychedelika znamenají pro naše chápání kreativity? Je kreativita tím, co máme všichni a čím lze otáčet jako voličem hlasitosti? Představte si, že by umělci mohli být vyloučeni ze soutěže kvůli užívání drog zvyšujících kreativitu. Názor, že kreativita je zcela závislá na našich genech, může vzít velmi rychle za své.

Jisté je, že se psychedelika stanou součástí moderní obchodní praxe. Podnikání je v dnešní době mnohem méně o průmyslu a výrobě a více o marketingu a inovacích. Protože se náš svět stává závislejším na rozšířených formách myšlení, psychedelika se v budoucnosti stanou nezbytným obchodním nástrojem.

Ať už jde o písničkáře, který se díky LSD vydává na plnohodnotnou psychedelickou cestu, aby získal inspiraci pro novou skladbu, nebo průměrného podnikatele s malou dávkou magických houbiček při ranní kávě, psychedelika budou moderní společností pravděpodobně považována za opravdové rozšiřovače mysli.

Přínosy se zřejmě nezastaví u kreativity. Psychedelika možná začnou měnit svět v mnohem širším smyslu. Užívání psychedelik pro posílení kreativity bude pouze prvním krokem k šťastnější a soucitnější společnosti.

Mikrodávkování může představovat jedinečný způsob, jak zvýšit úroveň tvořivosti

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.