Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

Výpočet celkového dostupného THC a číslo 0,877

Při sbírání informací v debatách o konopí můžete narazit na zdánlivě nahodilé číslo. Toto číslo je uvedeno v důležitém výpočtu pro „THCmax“, jinak řečeno v celkově dostupném THC. Výpočet vypadá následovně: THCmax = THC + (0,877 * THCA).


Úvod

Toto číslo není vůbec nahodilé, ale odkud pochází? Jednoduše řečeno: původem je struktura
kanabinoidních molekul.

Jak možná víte, rostlinné verze hlavních kanabinoidů, které se někdy nazývají kanabinoidové kyseliny,
musí být „dekarbovány“/dekarboxylovány, aby získaly své aktivní účinky. Tato dekarboxylace se
nazývá dekompoziční reakce – jedna molekula se stává dvěma. V našem případě je jednou z těchto
molekul vždy CO2 (oxid uhličitý je zdrojem dekarboxylátu). Druhou molekulou je samotný „aktivní“
nebo „neutrální“ kanabinoid.

Číslo 0,877 je ve skutečnosti neměnné a je založeno na poměru hmotností kanabinoidních molekul.
Většina hlavních kanabinoidů (THC, CBD, CBG, CBC, ale nikoli CBN) má stejný molekulový vzorec:
C21 H30 O2 , pro 21 atomů uhlíku, 30 atomů vodíku a 2 atomy kyslíku. Ekvivalentní kanabinoidové
kyseliny (THCA, CBDA, CBGA a CBCA) jsou “neutrální” kanabinoidy, které “nosí” molekulu CO2 a mění
svůj molekulární vzorec na C22 H30 O4 s přídavkem jednoho uhlíku a dvou kyslíků.

Každý prvek v molekule má měřitelnou hmotnost a nejběžnější hmotností prvku je obvykle největší
číslo v poli prvku v periodické tabulce. Uhlík má atomovou hmotnost přibližně 12,011, vodík přibližně
1,008 a kyslík téměř přesně 16.

Konkrétní výpočet

Následujícím způsobem můžeme spočítat, kolik každá molekula THC váží:

  • Molekulová hmotnost THC = 21 x uhlík (12,011) + 30 x atom vodíku (1,008) + 2 x kyslík (16,000)
  • Molekulová hmotnost THC = 314,47
  • To samé můžeme vypočítat pro THCA:
  • Molekulová hmotnost THCA = 22 x uhlík (12,011) + 30 x atom vodíku (1,008) + 4 x kyslík (16,000)
  • Molekulová hmotnost THCA = 358,48

Molekula uvolněná během “dekarboxylace”, CO2 , má molekulovou hmotnost asi 44,01. Pokud
přidáme THC 314,47 a CO2 44,01, dostaneme molekulovou hmotnost THCA 358,48. Vesmír dává
smysl! Zatím je vše v pohodě. Pokud postoupíme o krok dále, uvědomíme si, že THCA ve skutečnosti
není celé THC. Je to pouze 314,47 / 358,48 = 0,8772 nebo 87,72 %. A to je naše číslo 0,877!
Zbývajících 12,28 % je CO2 , které během dekarboxylace uniká jako plyn – tento proces ilustruje
například probublávání dabu na horkém nailu.

Nyní je cílem výpočtu dostupného THC najít maximální množství „aktivního“ THC za absolutně
ideálních podmínek, které lze získat ze vzorku. Pokud je THCA pouze 87,72 % THC, zohledňujeme tuto
skutečnost v našem výpočtu dostupného THC. Vynásobte množství THCA číslem 0,877 před přidáním
k množství již aktivovaného THC. Jinými slovy, gram 100% čistého THCA obsahuje 0,877 gramů THC a
0,123 gramů CO2 .

Stejného „aktivačního násobitele“ lze použít pro výpočet dostupného CBD, CBG nebo jakéhokoli
jiného kanabinoidu s molekulárním vzorcem C21 H30 O2 . Možná víte, že americký bylinný lékopis o
dostupném obsahu kanabinoidů používá pro CBGA násobitele 0,878. Je to proto, že molekulární
struktura CBGA obsahuje dva další atomy vodíku pro vzorec C22 H32 O4 . Když CBGA dekarboxyluje na
CBG, dva atomy vodíku zůstanou zachovány a CBG má tedy ve své struktuře o dva atomy vodíku víc
než THC nebo CBD. Stejná matematika s molekulárními hmotnostmi CBGA a CBG (360,75 a 316,74)
poskytuje konverzní faktor 0,8780, který je mírně odlišný od 0,877 pro přeměnu THCA na THC.

Pro skupinu kanabinoidů s koncovkou -varin, kde THCV je nejznámější (ale patří do ní také CBDV,
CBGV, CBCV a jejich příslušných kyselin CBDVA, CBGVA… atd.), potřebujeme jiné aktivační číslo,
protože molekulární hmotnosti nejsou stejné: v kanabivarinech chybí ve srovnání s jejich běžnými
kanabinoidními bratranci dva uhlíky a čtyři vodíky, což nám dává pro jejich kyseliny molekulové
vzorce C19 H26 O2 (hmotnost 286,42) a C20 H26 O4 (hmotnost 330,43). Náš „aktivační násobitel“ pro
skupinu -varin je 0,8668 namísto 0,8772. Je to blízko, ale ne totéž!

Snad tento text zodpověděl některé vaše otázky týkající se populární byliny, nebo ve vás možná
probudil zájem dozvědět se více o chemii. Máte-li jakékoli další otázky týkající se chemie konopí, rádi
vám poradíme!

Souhrn: Zdánlivě nahodilé číslo 0,877 je poměr molekulových hmot, konkrétně hmotnost THC
vydělená hmotností THCA. Pokud vynásobíte množství THCA hodnotou 0,877 a přidáte množství již
„aktivního“ THC, zjistíte maximální množství THC zbývající po úplné dekarboxylaci. THCA je asi 87,7 %
THC a 12,3 % hmotnosti CO2.


“Číslo 0,877 je neměnné”

“Cílem výpočtu dostupného THC najít maximální množství „aktivního“ THC za absolutně ideálních
podmínek”

Foto: istock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%
Cali trip za Growshop.cz 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.