Při nedávné návštěvě Švýcarska jsem byl mile překvapen úrovní tamního kompostování. V třídění odpadu jsou na tom sice Češi celkem…