Weedshop 696x86
Search
Close this search box.

Směrnice ochrany osobních údajů: zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

Účelem této Směrnice ochrany osobních údajů (dále jen „Směrnice”) je opětovně vyjádřit námi dodržované standardy ochrany osobních údajů, a to s ohledem na novou právní úpravu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, veřejnosti známé spíše pod zkratkou GDPR, a s ním související právní dokumenty.

Čtení této Směrnice vám pomůže pochopit například to, jaké údaje o vás naše obchodní společnost Canna Media, s.r.o., se sídlem Táborská 372/41, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, IČ: 074 807 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 301731 (dále jen „Správce”), shromažďuje, jak je používá, s kým je může sdílet nebo jak můžete vůči Správci uplatnit práva k ochraně údajů.

Chceme, abyste byli přesvědčeni, že vaše údaje jsou u nás v bezpečí a abyste pochopili, jakým způsobem je používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout lepší uživatelský a nákupní zážitek.

1. Registrace uživatele

V případě, že se registrujete, sdílíte se Správcem jako osobní údaj svůj e-mail, a dále se Správcem sdílíte uživatelské jméno a heslo, které jste si zvolili. Váš e-mail je jako váš osobní údaj zpracováván pouze v naší interní databázi, a to za účelem správy vašeho uživatelského účtu. Tuto správu provádí také externí subjekt – správce našich webových stránek. Dochází tedy k předání údajů tomuto externímu subjektu. Nemusíte se však ničeho obávat. Zajistili jsme, že tento externí subjekt bude ve vztahu k vašim osobním údajům zachovávat všechny zákonné standardy a nemůže tak dojít k jejich zneužití.

V případě, kdy se registrujete do našeho systému pouze za účelem využívání našich služeb, nepotřebujeme ke zpracování vašich osobních údajů váš výslovný souhlas. Toto zpracování vašeho e-mailu je nezbytnou součástí správy vašeho profilu. Pokud se v budoucnu rozhodnete naše služby již nevyužívat a profil na našich stránkách smažete, tyto údaje jsme povinni ze všech našich databází vymazat.

2. Newsletter

V případě, že si u nás objednáte zasílání newsletteru, sdílíte s námi jako osobní údaj svůj email. Váš e-mail je jako váš osobní údaj dále zpracováván za účelem zasílání našich obchodních sdělení. Tato obchodní sdělení budou vždy souviset s obsahem naší webové stránky www.casopisroots.cz. Může se jednat o akční nabídky s námi spolupracujících seedbank, konopných veletrhů či o jiná související obchodní sdělení. Váš e-mail může být využit pro zaslání nabídky námi pořádané marketingové soutěže nebo námi pořádaného dotazníkového šetření. Nikdy se však nebude jednat o sdělení, která by nesouvisela s obsahem našich webových stránek.

Informujeme vás o tom, že administrace newsletteru je provozována prostřednictvím externí marketingové aplikace. Dochází tedy k předání vašeho e-mailu tomuto externímu subjektu. O svoje osobní údaje se ale nemusíte obávat. Jak již bylo uvedeno výše, zajistili jsme, že tento náš smluvní partner bude při nakládání s vaším e-mailem dodržovat veškeré zákonem požadované standardy a nemůže tak dojít k jeho zneužití.

Váš e-mail zpracováváme na základě Vašeho jednoznačného souhlasu se zasíláním takových sdělení. V případě, že si v budoucnu budete přát tento souhlas odvolat, každý e-mail obsahující takové sdělení ve svém záhlaví obsahuje odkaz na odvolání souhlasu. Souhlas je také kdykoliv možné odvolat zasláním e-mailu na adresu info@cannamedia.cz. Pokud souhlas odvoláte, vymažeme vás ze všech našich databází a přestaneme vám zasílat jakákoliv obchodní sdělení. V případě, že si to v budoucnu rozmyslíte, jednoduše si můžete newsletter na našich stránkách opět objednat.

3. Marketingové soutěže

Čas od času pořádáme marketingové soutěže o zajímavé ceny. V případě, že se rozhodnete naší soutěže zúčastnit, potřebujeme od vás vaše jméno a příjmení (lze uvést i jakoukoliv smyšlenou přezdívku), váš věk, abychom byli schopní ověřit, že splňujete podmínky pro účast na takovéto soutěži a váš e-amil, abychom vás mohli kontaktovat ohledně případné výhry v soutěži.

V případě, kdy se stanete výherci, vás budeme dále kontaktovat s žádostí o poskytnutí kontaktních údajů pro zaslání výhry. Při zasílání výhry samozřejmě dochází k předání vašich osobních údajů dopravci. I v tomto případě jsme zajistili, že budou dodrženy zákonné standardy ochrany vašich osobních údajů a nedojde k jejich zneužití.

Při vyplňování soutěžního formuláře máte vždy možnost nám také udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení, která jsou blíže popsána v předchozím bodu “Newsletter”. V tomto bodu se můžete dále seznámit s tím, jakým způsobem bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

4. Soubory cookies a podobné technologie

Když procházíte naše webové stránky, využíváme technologie sloužící k tomu, abychom vám co nejvíce zjednodušili jejich procházení. Jedná se zejména o tzv. cookies – krátké textové soubory, které server umísťuje do vašeho počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na náš server. Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují vaše přihlašovací údaje do systému. Podrobný popis všech sbíraných cookies naleznete zde: .

Na našich stránkách využíváme v první řadě cookies pouze za účelem provedení přenosu sdělení, případně tam, kde je to nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit služby, které si vy jako uživatel našich webových stránek nebo zákazník našeho e-shopu výslovně vyžádáte. V takovém případě příslušná legislativa váš souhlas s používáním cookies nevyžaduje. Tyto cookies jsme označili jako „Nezbytné

Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas. Souhlas se shromažďováním jednotlivých typů cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Webové stránky lze samozřejmě používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování na našem webu.

Shromažďujeme cookies, které jsou využívány za účelem měření statistik webu a za účelem identifikace v rámci reklamní sítě a opětovného cílení reklamy. Tyto cookies jsme označili jako „Analytické“.

Dále shromažďujeme cookies pro účely cílení reklamy. Záměrem je zobrazovat přednostně reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Tyto cookies jsme označili jako „Profilující“.

Při zpracování cookies dodržujeme obecné zásady vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) Jedná se především o zásady obsažené v článku 25 a článku 5 (právo odvolat souhlas).

Informace o tom, jak naše webové stránky používáte, můžeme sdílet se svými partnery pro inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby (za předpokladu, že nám to odsouhlasíte prostřednictvím nastavení cookies).

5. Jak chráníme osobní údaje

Při shromažďování a ukládání vašich osobních údajů prosazujeme fyzické, elektronické a procesní zabezpečení. Abychom uchovali vaše osobní údaje v bezpečí:

  1. Používáme počítačová zabezpečení, jako je heslování souborů a firewall.
  2. Prosazujeme fyzické kontroly přístupu do našich budov a k souborům.
  3. Přístup k vašim osobním údajům udělujeme pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují, aby mohli vykonávat své pracovní povinnosti.
  4. Pro případy, kdy dochází k předání vašich osobních údajů jinému zpracovateli (např. správci našich webových stránek), jsme zajistili, aby každý další zpracovatel zachovával ve vztahu k vašim osobním údajům dodržoval všechny zákonné standardy a nemohlo tak dojít ke zneužití vašich osobních údajů.

6. Jak dlouho používáme osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou. Vždy je třeba přihlédnout k účelu, za nímž byly tyto údaje shromážděny. V případě, že již právní důvod pro jejich uchování pominul, vaše osobní údaje jsme povinni ze všech našich databází vymazat. Takovým případem bude zejména odvolání vašeho souhlasu se zpracováváním vašich osobních údajů.

Prosím, vezměte na vědomí, že někdy může vymazání vašich osobních údajů z některé z našich databází bránit plnění zákonných povinností – např. evidence fakturačních údajů zákazníků e-shopu.

7. Další práva o ochraně osobních údajů

V případě, že budete mít zájem se dozvědět více o vašich právech na ochranu osobních údajů, doporučujeme vám navštívit za tímto účelem zřízené webové stránky https://www.gdpr.cz, případně se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jak nás kontaktovat

V souladu s platnou legislativou máte právo nahlížet na Vaše osobní údaje. V případě, že máte zájem o přístup k Vašim osobním údajům nebo máte další dotazy či připomínky k tomu, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@cannemdia.cz nebo nám napište na adresu sídla naší obchodní společnosti.

1.1.2022

Canna Media, s.r.o