Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

K psychedelikům a ještě dál

Úvod k seriálu o konferenci Beyond Psychedelics

V posledních letech se poprvé po dlouhé době setkáváme se zmírněním předsudků vůči psychedelikům a obrovským nárůstem počtu výzkumů zabývajících se zkoumáním jejich potenciálních pozitivních účinků na psychiku a potažmo i zdraví.

Pravděpodobně se tedy dostáváme do jakéhosi dalšího obrození psychedelického léčení, kterému byl v kontextu moderní medicíny dán základ v 50. letech. Tehdy byl ovšem vývoj výzkumu psychedelické terapie předčasně zastaven v rámci nesmyslné války proti drogám, jenž přitom byla jen záminkou pro válku za konzervaci stávajícího stavu světa a válku proti jiným kulturám i způsobům přemýšlení.

Ani v České republice nezůstal „trend“ směřování k otevřenosti a zlepšování informovanosti o psychedelicích bez synchronicitní odezvy. Výzkum probíhající v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) i vznik České psychedelické společnosti (CZEPS) včetně dalších aktivit lidí, kteří se kolem NÚDZ a CZEPS vyskytují, dokládá, že Česká republika neopustí svoji tradici velikána v psychedelickém výzkumu a bude i nadále usilovat o pokračování toho, co bylo v minulosti násilně přerušeno.

uvodnik k psyche serialu janka 03

Tým Beyond Psychedelics s podporou NÚDZ, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) a CZEPS se letos rozhodli, že je potřeba vést otevřenou globální debatu o psychoaktivních látkách a první setkání s takovým cílem se rozhodli uspořádat v Praze, jejíž alchymická historie v minulosti inspirovala třeba i psychedelického velikána Terence McKennu.

Globální konference se zaměřením na psychedelika Beyond Psychedelics, která se uskutečnila letos na podzim, měla podle slov pořadatelů nabídnout prostor pro otevřenou diskuzi o přístupech k práci s psychedeliky, nejasném postavení těchto látek v moderní společnosti, zneužívání těchto látek, redukci rizik spojených s užíváním, o duchovnu, náboženství, ekologii a mnoha dalších tématech. Podle mě toto všechno a mnoho navíc skutečně i nabídla. Konference se navíc odehrávala v nádherně zrekonstruované staré čistírně odpadních vod v Praze Bubenči, postavené v letech 1901 – 1905, jejíž prostory podle mého naprosto skvěle doplnily atmosféru konference, kterou mimo jiné ozvláštnila také přítomná výstava psychedelických obrazů, nebo možnost vyzkoušet si malování ve virtuální realitě.

Pátek – Válka proti drogám

Událost byla zahájena ceremoniálem na otevřeném prostranství za budovou čistírny a následně se návštěvníci přesunuli do hlavní haly (Golden Section), kde jedna z týmu hlavních pořadatelů, Rita Kočárová, přednesla úvodní slovo. Úvodní přednášku týkající se pronikání psychedelik do povědomí společnosti a jejich úlohy v celospolečenských kulturních změnách a globální spiritualitě měl na starosti zakladatel a ředitel MAPS, Rick Doblin. Po obědě již začal program probíhat ve dvou místnostech zároveň – větší Golden Section v hlavní hale čistírny a menší Crystal Stage v patře ve vedlejší části budovy.

Pátečním sjednocujícím prvkem byla tématika války proti drogám. Program v Golden Section byl zahájen přednáškovým blokem se společným tématem – Drogová politika, psychedelika a lidská práva. V průběhu tohoto bloku prezentovali Natalie Lyla Ginsberg, William Montgomery, Melissa Bone a Tomáš Sadílek, kteří hovořili o politických implikacích psychedelického výzkumu, právu na psychedelika jako projevu kognitivní svobody, politizaci lidských práv jako nástroje používaného hnutím sdružujícím britské konopné kluby a o paradoxu úmluvy spojených národů v kontextu moderní drogové politiky.

Následoval blok s názvem Minimalizace negativních důsledků jako globální strategie, kde se představili Jindřich Vobořil, Brun González, Murtaza Majeed a Stephen Bright. Řeč byla o zásadní roli minimalizace negativních důsledků na poli drogové politiky a také o extrapolaci opačným směrem – uznání pozitivních důsledků užívání psychotropních látek. Večerní přednáškový panel se nesl v duchu psychedelické léčby. K terapii pomocí ayahuasky, léčení depresí pomocí psilocybinu a užití ibogainu při závislosti na opioidech zde promluvili Jordi Riba, Robert Carhart-Harris, Kenneth Alper a Tiago Arruda Sanchez. Následně proběhla panelová diskuze s názvem “Beyond Legalization” a blok pro psychedelické příběhy účastníků – Psymposia.

uvodnik k psyche serialu janka 02

Páteční program na Crystal Stage zahájila ranní jóga. Po obědě navázal přednáškový blok nazvaný Psychedelic Cocktail 1, kde promluvili Stefana Bosse, Stephen Reid a Uwe Maas. Tématy byly rostoucí psychedelická společnost a pravěké jeskynní malby v souvislosti s psychedelickými zkušenostmi. Poslední přednáškový blok s názvem Česká psychedelická republika, který nás seznámil s informacemi o lekcích, jenž přinesla Sadská (psychiatrické oddělení, kde v minulosti probíhal psychedelický výzkum), psychedelickém výzkumu v bývalém Československu, přínosech Stanislava Grofa k psychologii a studiu vědomí a nakonec nabídl i vhled do magie, alchymie a psychedelie Českých zemí, nám představili Ross Crockford, Petr Winkler, Iker Puente a JT Kalifornský. Večerní program pokračoval seminářem o světovém hnutí za reformu drogové politiky a den zakončilo představení kmenových tanců.

Sobota – Čest rozmanitosti

Sobota se měla nést v duchu motta Čest rozmanitosti. V Golden Section bylo vše odstartováno tématem lidského procitnutí skrze spirituální uvědomění. O rostlinných učitelích a znovuobjevování přírody návštěvníkům pověděl Dennis McKenna a o problematice přetrvávajících pozitivních účinků po psilocybinových spirituálních zážitcích přednášel Roland Griffiths.

Další část byla věnována ekologii a udržitelnosti v kontextu psychedelik, konkrétně tématům transpersonální ekopsychologie prostřednictvím psychedelik, zvýšení enviromentální angažovanosti skrze pocit propojenosti s přírodou vyvolaný psychedelickým zážitkem a také vlivu ibogainu na komunitu a ekologii. Těmito tématy nás provedli David Luke, Matthias Forstmann a Jonathan Dickinson.

První sobotní odpolední blok byl na Golden Section věnován psychedelické terapii, kde nám Friedrike Meckel Fischer, Ingmar Gorman, Phoenix Kaspian a Simon Green prezentovali nástroje psycholytické terapie, terapii pomocí MDMA jak v klinickém prostředí, tak v kontextu samoléčení bez terapeuta a prezentováno bylo i porovnání tradiční a moderní psychedelické terapie.

Následující blok navázal na témata psychedelické terapie okruhy týkajícími se konkrétně mechanismu účinku psychedelik v nervové soustavě. Jiří Horáček, Tomáš Páleníček, Franz X. Vollenweider a Balazs Szigeti nám představili spojitosti a rozdílnosti ve změnách mozku způsobených konopím, psilocybinem a ketaminem, porovnání jejich působení pomocí EEG, přiblížení mechanismů působení psychedelik a jejich role při poruchách nálad. Blok byl zakončen přednáškou, která rozebírala fenomén neurotoxicity způsobené MDMA. Poslední sobotní blok se týkal rekreačního užívání psychedelik a jako mluvčí se představili José Carlos Bouso, Chiara Baldini, Levente Moro, Giorgia Gaia. Návštěvníkům byla představena terapeutická hodnota psychotropních látek a tranzu, starověké řecké rituály v souvislosti se současnými festivaly, řešení krizových situací na psychedelických festivalech a porovnání alchymistických transmutací v souvislosti s psychedelicky indukovanými přeměnami.

uvodnik k psyche serialu janka 01

Na Crystal stage začala sobota pro tuto konferenci ne úplně typickým blokem s názvem Bez psychedelik a představena zde byla smyslová deprivace a pobyt ve tmě jako psychedelická zkušenost nebo extrémní zážitky a vyšší stavy vědomí v kontextu psychedelického výzkumu. O výklad těchto témat se postarali Vladimir Stepan a Emil Noll. Další segment se týkal témat se společným jmenovatelem Psychedelika a náboženství. O enteogenech v Bibli a tajných drogách budhismu přednášeli Danny Nemu a Mike Crowley. Následovala otevřená diskuze o dojmech a úvahách nad konferencí. Prvním odpoledním blokem byly Beyond laboratoře a kliniky, kde nám Miroslav Horák, Adele Getty a Jonathan Thompson prezentovali tradiční medicínu Amazonie a její potenciální terapeutické využití, uvědomělé užívání psychedelik společně s integraci psychedelické zkušenosti a hodnoty psychedelické rodiny.

Další přednáškový blok se zaměřil na extrémy v možném dávkování psychedelik. Přednášku o vysokých dávkách psilocybinu přednesl Kilindi Iyi a vhled do mikrodávkování psychedelik poskytl Paul Austin. Posledním večerním blokem byl Psychedelic Cocktail 2, kde se objevila témata jako hledání „ducha konopí“ na Jamajce nebo využití psychedelické zkušenosti v praxi lékařů, psychologů či psychiatrů. Dalším tématem pak bylo využití tranzu k regulaci nevědomých procesů. Řečníky zde byli Réka Komáromi, Andrea Zeuch a Süster Strubelt. Večer na Crystal Stage byl zakončen tématickými snímky „Yage Is Our Life“ a „Takiwasi: House of Healing“.

Neděle – Globální tradice

Nedělním tématickým okruhem byla globální tradice. V Golden Section začal nedělní program segmentem o lékařské péči z pohledu tradičních i nových metod. Diskutováno bylo potenciální terapeutické využití ayahuasky v léčení civilizačních chorob, britská studie o léčbě alkoholismu pomocí MDMA, nebo studie krátkodobých účinků ibogainu při léčbě závislosti. Tato témata přiblížili Ede Frecska, Ben Sessa a Anwar Jeewa.

Další blok měl název Epistemologie a kognitivní věda a přiblížil nám epistemologický pohled na vizuální vjemy při požití ayahuasky, psychedelicky indukované experimantální snění a jeho relevance v psychedelické terapii a nakonec také neuroepistemologii z psychedelického hlediska. Tato témata nám byla představena v podání Luise Eduarda Luny, Ranera Kraehenmanna a Michaela Winkelmana. Po pauze přišla na řadu panelová diskuze o temné straně psychedelik, která byla následovaná blokem Vstříc budoucnosti v podání Dona Julia, Daniela Pintchbecka a Amandy Feilding. Poslední panelová diskuze, která uzavírala „formální“ program v Golden Section, se nesla v duchu tématického okruhu dne, tedy globální tradice.

5 1

Na Crystal Stage začalo nedělní ráno seminářem na téma Stimulace vyplavení endogenních psychedelik, po kterém následoval blok přednášek na téma Napříč kontexty – Bezpečné užívání a následná péče, kde se představili Heiner Dörfler a Octavio Rettig s přednáškami, jenž se týkaly přesunu ayahuasky do západního světa a cest zachování tradičních přístupů a dále moderního použití starodávných léčiv, konkrétně „žabí historie“. Dalším tématickým okruhem s názvem Výhody i nevýhody ayahuaskového turismu nás provázeli Hana Simonová a Daniel Perkins. Závěrem byla diskutována filozofická témata a všeobecná změna paradigmatu. Konkrétně šlo o zamyšlení nad zařazením a pojetím psychedelik jako takových v kontextu naturalistické kosmologie, představení nového materialismu jako psychedelické filozofie nebo pohled na podobnosti mezi psychedelickým zážitkem a zážitkem ženy při porodu. Těchto nelehkých témat se zhostili Matias Anestis Mikhail, Daan F. Oostveen a Wendy Kline.

Můj dnešní článek je však jen velice stručným zrekapitulováním obsahu této výjimečné konference, jenž byla plná zajímavých informací. Tyto informace si podle mého zaslouží vaši pozornost a také dostatečný prostor, takže jsme se rozhodli pokusit se přenést do psané podoby trochu atmosféry a vědění předaného na Beyond Psychedelics prostřednictvím seriálu. V něm vám budu postupně blíže představovat jednotlivé přednáškové bloky, řečníky, kteří v nich prezentovali, a také informace, které byly sdíleny.

Všechny prezentace, kterým se zde budeme věnovat, jsou dostupné v angličtině na slidelive.com/beyond-psychedelics.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2
Cali trip za Growshop.cz 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.