Seedbank cali trip
Search
Close this search box.

Piráti chtějí legalizaci konopí pro osobní potřebu

Piráti svolali na poslední srpnový den tiskovou konferenci, na níž představili svou představu legalizace konopí pro osobní potřebu. Za řečnickým pultem se kromě zástupců této strany objevil například i bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, nebo předseda sdružení Legalizace.cz Robert Veverka. Protože tento krok slibuje posun v problematice užívání marihuany, rozhodli jsme se, ač médium apolitické, o návrhu zveřejnit alespoň základní informace.

Tisková zpráva České pirátské strany:

Česká pirátská strana má připravenou novelu zákona, která umožňuje pěstování, zpracování a držení omamného konopí pro vlastní potřebu každé dospělé osobě s trvalým pobytem na území ČR. Veřejnost má možnost vyjádřit se k návrhu v rámci veřejné konzultace.

Ta probíhá na webové stránce www.regulacekonopi.cz a zúčastnit se jí může každý občan České republiky starší 18 let. Otázky směřují k navrhované novele zákona, která umožňuje osobám starším 18 let samopěstovat 5 rostlin konopí.

„Chtěl bych pozvat každého, komu tato problematika není lhostejná, aby se naší konzultace aktivně zúčastnil. Jde o jedinečnou příležitost svobodně vyjádřit názor a pomoci tak najít spravedlivý kompromis v otázce konopí“ doplňuje poslanec Pirátů Tomáš Vymazal. Výstupy veřejné konzultace budou zohledněny ve finálním znění návrhu zákona a zároveň využity jako podklad pro podzimní odborný seminář na půdě Poslanecké sněmovny. Mezitím bude návrh podroben i kritice expertní skupiny složené z odborníků na protidrogovou politiku a zástupců institucí dotčených chystanou regulací.

Inspirací pro navrhovanou změnu zákona se stala Kanada, která v červnu letošního roku přijala zákon umožňující dospělým lidem konopí nejen legálně pěstovat a přechovávat pro osobní potřebu, ale také si ho pro rekreační účely obstarat ve státem kontrolovaných obchodech. „Naše novela je zdrženlivější a počítá pouze s možností samopěstování za přesně daných pravidel. Netajíme se však skutečností, že kanadský zákon se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice“ dodává poslanec Tomáš Vymazal.

Regulace pěstování konopí je cestou k výraznému omezení černého trhu s omamnými látkami, ochraně nezletilých a ukončení stigmatizace a kriminalizace konopí i jeho uživatelů. Zároveň je částečnou odpovědí na letitý problém nedostatku léčebného konopí, které je velmi drahé a nadto prakticky není k dispozici.

Kontakt pro doplňující dotazy:
Tomáš Vymazal – 774 363 736, vymazalt@psp.cz

Výňatek z webu www.regulacekonopi.cz s informacemi o předloženém návrhu

Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu umožní každému dospělému člověku vypěstovat si a sklidit až 5 rostlin konopí bez jakéhokoli trestního nebo jiného postihu. Pěstiteli tak nebude hrozit ani pokuta, ani zabavení pěstovaného konopí pod podmínkou, že k pěstovanému konopí zamezí přístupu třetích osob.

Návrh zákona zajistí každému pěstiteli možnost usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1 250 g sušených květů vypěstovaného konopí. Návrh vychází z předpokladu, že z jedné konopné rostliny je při řádném pěstování možné získat až 250 g sušeného květenství.

Návrh umožní dospělému člověku držet mimo bydliště až 30 g sušeného konopí.

Návrh uzákonění pěstování pro osobní potřebu se týká pouze zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Návrh prosazuje striktní omezení dostupnosti konopí nezletilým, poskytnutí konopí neplnoletým občanům bude i nadále klasifikováno jako závažný trestný čin.

Chceme dospělým lidem umožnit pěstování konopí pro osobní potřebu za přesně definovaných podmínek, protože vycházíme z principu kontrolované dostupnosti psychotropních látek. Žádáme veřejnost, aby v rámci této veřejné konzultace vyjádřila svůj názor a podílela se tak na přijatelné regulaci, která bude přínosem pro všechny občany České republiky.

Důvody pro uzákonění

Lidská práva
Prohibice konopí je z dlouhodobého hlediska společensky neudržitelná a představuje závažné porušování základních lidských práv.

Represe nikam nevede
Represivní přístup dlouhodobě nedosahuje deklarovaných cílů a plýtvá prostředky státního rozpočtu zbytečným zatěžováním orgánů činných v trestním řízení.

Pomoc nemocným
Represivní přístup dlouhodobě a zásadním způsobem komplikuje nemocným přístup k mnohostranně využitelné a léčivé rostlině, jejíž účinky byly potvrzeny v celé řadě odborných studií a výzkumů.
Návrh zákona zpřístupní konopí i těm, kteří se chtějí samoléčit svépomocí.

Boj proti černému trhu
Prohibice vytváří podmínky pro rozvoj černého trhu, na němž se obohacují zejména organizované zločinecké skupiny.

Nízká nebezpečnost konopí
Ve srovnání s legálním alkoholem a tabákem je zdravotní a společenská nebezpečnost konopí prokazatelně nižší a jeho ilegální status je z hlediska drogové problematiky neospravedlnitelný.

Moderní poznatky
Zastaralé mezinárodní protidrogové úmluvy ztrácejí v současnosti na relevanci a neustále přibývá vyspělých států, které konopí legalizují a pozorují pozitivní dopady tohoto kroku.

Přínos společnosti
Ochrana nezletilých před zneužíváním konopí.
Omezení výdajů ze státního rozpočtu na potírání pěstování a držení konopí pro osobní potřebu.
Ochrana základních lidských práv a svobod deklarovaných Ústavou.
Ochrana veřejného zdraví.
Destigmatizace konopí jako léčivé a průmyslově mnohostranně využitelné rostliny.

Foto: Zleva: Předseda Pirátů Ivan Bartoš, poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, předseda sdružení Legalizce.cz Robert Veverka

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.