Ochlazování planety

Prostřednictvím kampaní společnosti Justdiggit je svět nabádán k tomu, aby pomohl. Za tímto účelem poskytuje online a offline platformu pro spotřebitele, školy, umělce a firmy a povzbuzuje je, aby vykročili na neprobádanou cestu. Projekty kromě zmírňování katastrofálních dopadů změny klimatu přinášejí zpět vodu, potraviny, biologickou rozmanitost a lokální zaměstnanost. Postupujte ve své zelené revoluci po stopách Desmonda Tutu tím, že se sami stanete velvyslanci a vytvoříte povědomí o projektech, které rozvíjí Justdiggit, případně jim pomůžete finančně.

Zachytávání dešťové vody

Za využití jednoduchých technik zachytávání dešťové vody může Justdiggit upravit půdu tak, aby zadržela více vody a umožnila vodě půdou proniknout. Déšť způsobuje mnoho problémů s degradací půdy a její desertifikací, může tyto problémy ale také vyřešit. V oblastech projektů Justdiggit je stále ještě dostatek deště, ten ale přichází ve velmi krátkých obdobích a s vysokou intenzitou, což s sebou přináší zmíněné problémy. Holá zemina nedokáže tyto silné deště zadržet a dešťová voda odtéká jako povrchový odtok. To způsobuje erozi, ztrátu úrodných půd a následné záplavy. Většina dešťové vody odtéká a končí ve slaném oceánu. Zabránit tomu můžeme za pomoci zelené lopaty! Existuje mnoho různých způsobů zachytávání dešťové vody. Například malé příkopy zachytávající vodu, přehrady zadržující odtok nebo zemědělské metody otevření tvrdé půdy, což vodě umožní vsáknout se do ní.

Tyto zásahy umožňují, aby do půdy proniklo více vody. Díky tomu je možné obnovit vegetaci, protože je, zejména v období sucha, k dispozici více vody. Více rostlin přispívá k větší biologické rozmanitosti a k obnově ekosystému. Zvýšená vegetační pokrývka pomáhá dále zpomalovat odtok dešťové vody, zadržovat ji a zlepšovat půdní podmínky.

Program hydrologického koridoru

Prostřednictvím programu Hydrologic Corridor (Hydrologický koridor) je obnovován malý cyklus vody ve zničených ekosystémech a je ovlivňováno regionální klima tak, že vznikají rovnoměrněji rozložené dešťové srážky. Program vytváří komunitní projekty „bez lítosti“, které se zaměřují na zlepšení kvality vody, půdy a hospodářství, a v rámci hydrologického koridoru zároveň ovlivňují klima mnohem větší oblasti.

Využívá se systematický přístup zahrnující techniky sběru vody a zachování kvality půdy v kombinaci se zapojením místních komunit. Některé příklady těchto technik jsou: vrstevnicové zábrany, malé příkopy, přehrady, permakultura a výsadba nebo opětovné osazení. Všechny tyto techniky zvyšují půdní vlhkost a mají pozitivní vliv na růst rostlin. Projekty jsou realizovány společně s místními partnery, aby bylo možné využít lokální sítě a znalosti a díky tomu nalézt udržitelná řešení. V závislosti na místních podmínkách a využití území se rozhoduje o tom, jaké techniky se v určité oblasti projektu hodí nejlépe.

Projekty Justdiggit

V současné době je Justdiggit aktivní v několika regionech a zemích. První úspěšný projekt proběhl v Keni v Africe. Od zahájení projektu v roce 2015 vytvořil Justdiggit 8 km2 nové „zelené“ půdy. Díky úspěchu tohoto prvního projektu byl v Keni zahájen druhý projekt. Kromě toho v současné době probíhá v Africe několik dalších projektů a to v Tanzanii a Maroku. Justidiggit však není aktivní pouze v Africe. V Kalifornii ve Spojených státech amerických čelí jednomu z nejzávažnějších období sucha. Guvernér Brown vyhlásil v lednu roku 2017 stav nouze a nařídil státním úředníkům, aby podnikli veškerá nezbytná opatření k přípravě na nedostatek vody. Stát nadále podnikl kroky, aby zajistil, že se Kalifornie dokáže s nebývalým suchem vyrovnat. V Justdiggit hledají možnosti partnerství s místními zemědělci a organizacemi při vytváření a realizaci prvního amerického hydrologického koridoru.

Chcete se dozvědět více a zapojit se do re-ekologizace naší planety? Více informací naleznete na www.wechoosenature.org.

KUKU DSC9612
Tato fotografie byla pořízena v Keni. Projekt Kuku Tsavo-West obnovuje a chrání degradované travní porosty a zadržuje v této oblasti vodu.
Morocco sep 2015 1 of 1
Před startem projektu v Maroku (sucho v Maroku)

.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.