Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

Obsah THC v krvi je zavádějící měřítko k určení „zhulenosti“ řidiče

Měření opilosti se dá provést velmi snadno. Čím více toho vypijete, tím větší je obsah alkoholu v krvi a tím více je osoba ve stavu opilosti a nachází se někde v rozmezí „cinklý“ a „totálně nalitý“. Na druhou stranu měření míry „zhulenosti“ je v současnosti dost nejasné.

Podle studie AAA Foundation for Traffic Safety (AAA), neziskové organizace věnující se bezpečnosti silničního provozu ve Spojených státech (obdoba našeho BESIPu), krevní testy, které se užívají k určení míry požití marihuany, jsou prakticky nepoužitelné k posouzení, jak moc je řidič pod jejím vlivem. Jinými slovy studie tvrdí, že osoba s nízkým obsahem THC v krvi se může chovat stejně „zhuleně“ jako osoba s podstatně vyšší hladinou THC, která dokonce nemusí projevovat vůbec žádné následky intoxikace.

Toto zjištění je velmi povážlivé, pokud se vezme na vědomí, že několik států USA už přijalo legální limity obsahu THC v krvi u řidičů. AAA došla k závěru, že takovéto limity jsou „svévolně určeny bez jakékoliv podpory odborné obce, což může mít za důsledek, že někteří motoristé uniknou postihu a jiní zase budou obviněni neprávem.“

Pro účely této studie výzkumníci z AAA prošli záznamy o případech zatčení z důvodu řízení pod vlivem návykových látek a také výsledky z toxikologických rozborů a testů. Tyto testy obnášely i fyzické zkoušky opilosti jedince (např. chůzí po rovné čáře, stoj na jedné noze a dotyk ukazováčkem na nos).

Výzkumníci porovnali výsledky 602 řidičů, kteří měli v době zatčení v krvi pouze THC s výsledky 349 dobrovolníků, kteří byli střízliví a neužili žádné jiné drogy. Výzkumníci nejdříve potvrdili, že „zkouření“ řidiči si v testech vedli hůř, než střízliví. Například 55,5 procenta střízlivých prošlo testem chůze s perfektními výsledky, zatímco mezi osobami pod vlivem marihuany to bylo jen 6 procent.

Potom se výzkumníci zaměřili na spojitost mezi výsledky v těchto testech a hladinou THC v krvi testovaných osob. U 602 „zkouřených“ řidičů byla úroveň THC v krvi mezi 1 až 47 nanogramy na mililitr krve a zatímco úroveň THC v krvi měla pravděpodobně vliv na chybování v testu dotyku ukazováčkem na nos, v dalších testech se taková souvislost neprojevila.

Podobné výsledky byly zjištěny, když se vědci podívali blíže na spojitost mezi chybováním a úrovní THC nad / pod hranicí 5 ng / ml, což je legální limit v několika státech USA (např. v Coloradu, Washingtonu a Montaně). Ani v tomto případě nebyly pozorovány jasné rozdíly.

Autoři zmiňují, že z řidičů, kteří neprošli testem střízlivosti, mělo 80 % osob úroveň THC v krvi 1 ng / ml nebo vyšší. Nicméně z těch, kteří testy prošli, mělo 30 procent úroveň THC také 1 ng / ml nebo vyšší. Vědci studii uzavírají s tím, že na základě této analýzy nelze kvantitativní hranici pro THC v zákonech a nařízeních vědecky podpořit.

V závěru je také zmíněno, že další vědecké týmy rovněž nenalezly žádnou spojitost mezi úrovní THC v krvi a sníženou schopností řídit vozidlo. Jedním z důvodů může být i to, že THC je rychle metabolizováno a jeho přítomnost v krvi uživatele může záviset jak na užité dávce, tak také na četnosti a pravidelnosti užívání marihuany. U nepravidelných kuřáků marihuany úroveň THC v krvi klesá rychle, zatímco u pravidelných uživatelů může jeho hladina zůstávat vyšší po delší dobu.

Přesto je ale zapotřebí lidi od řízení pod vlivem marihuany odrazovat. AAA tvrdí, že kouření marihuany ovlivňuje schopnost řídit. V samostatné studii výzkumníci zjistili, že ve státě Washington procento řidičů, kteří před řízením kouřili marihuanu a stali se účastníky nehody se smrtelnými následky, stouplo z 8 procent v roce 2013 na 17 procent v roce 2014. Stát legalizoval léčebné užívání marihuany v roce 2012. Nicméně je zapotřebí vzít v potaz, že většina těchto řidičů měla v těle více druhů drog a také to, že se zvýšil celkový počet dopravních nehod.

Nicméně zástupci organizace označili nárůst za alarmující. Doporučují proto, aby do chvíle, kdy budou známy výsledky dalších vědeckých výzkumů, policie využívala při určování, zda je řidič po užití marihuany schopen bezpečného řízení, kombinace testů chování a psychického stavu.

los bengo
Se silniční kontrolou se můžete setkat prakticky kdykoli (zdroj fotografie: autohit.cz)
Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Cali trip za Growshop.cz 400x400
weedshop 3

Další články:

Nepřehlédněte:

Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.
Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.