happy seeds
Search
Close this search box.

Nakopne, nebo nenakopne konopí endokanabinoidní systém?

Na rozdíl od obecných představ užívání konopí endokanabinoidní systém ve skutečnosti přímo neposiluje, ale naopak ho upozaďuje. V tomto článku se dočtete, jaké to má důsledky a co se skrývá za „posilováním“ endokanabinoidního systému (ECS).


Příznivci konopí mají obvykle představu, že užívání konopí „posiluje“ ECS. Přestože fytokanabinoidy, jako je THC, napodobují endokanabinoidy, jejich účinky nejsou vždy předvídatelné. Ve skutečnosti mohou kanabinoidy jako THC narušit a utlumit endokanabinoidní systém, což nemusí být vždy ku prospěchu.

Váš endokanabinoidní systém pravděpodobně funguje dobře sám o sobě

Endokanabinoidní systém je tvořen třemi hlavními složkami: 

  • endokanabinoidy anandamid a 2-AG
  • kanabinoidními receptory CB1 a CB2
  • enzymy používanými k syntéze, transportu a metabolizaci endokanabinoidů

Naše tělo produkuje endokanabinoidy přirozeně v reakci na vnitřní i vnější prostředí.

Když například pocítíme strach nebo nebezpečí, tělo reaguje produkcí dvou stresových hormonů adrenalinu a kortizolu, které spouštějí lidskou reakci typu „bojuj, nebo uteč“. Naše tělo však v těchto situacích produkuje i endokanabinoidy, které pomáhají potlačit stres, snížit hladinu kortizolu a znovu nás uklidnit.

Kromě reakce na stres se endokanabinoidní systém podílí také na tvorbě vzpomínek, regulaci pocitu hladu a hladiny energie, upravuje průběh zánětů a mnoho dalšího.

Mezi fanoušky konopí bohužel panuje mylná představa, že užívání kanabinoidů, jako je THC, může pomoci endokanabinoidní systém „posílit“. To je ale zcela chybné. Endokanabinoidní systém je stejně jako většina fyziologických systémů velmi přesně regulován a je utvořen tak, aby správně fungoval bez nutnosti vstupu vnějších prvků, jako jsou fytokanabinoidy.

Jak fytokanabinoidy skutečně ovlivňují endokanabinoidní systém

THC je hlavní psychoaktivní látkou v konopí. Z více než 400 chemických složek v rostlině, o níž víme zdaleka nejvíce. V moderních odrůdách konopí je také nejvíce obsaženou sloučeninou, jejíž poměr v květech je v některých případech dokonce přes 30 %.

THC je strukturně velmi podobné endokanabinoidu anandamidu a dokonale se váže na receptory CB1. Když k tomu dojde, způsobí utlumení endokanabinoidního systému. To znamená, že ECS produkuje méně endokanabinoidů a kanabinoidních receptorů.

Dochází k tomu proto, že endokanabinoidní systém je velmi přesně kontrolován a je utvořen tak, aby nebyl hyperaktivní. Nadměrně aktivní endokanabinoidní systém může být pro člověka škodlivý a je spojován se závažnými onemocněními včetně metabolického syndromu, chronických zánětů a dalších obtíží.

Utlumení endokanabinoidního systému může mít časem negativní dopady. Protože tělo produkuje méně endokanabinoidů a receptorů, může si vytvořit závislost na THC a dalších fytokanabinoidech. Tato závislost pak může narušit schopnost těla samoregulace a reakce na stavy, jako je úzkost a stres, správná tvorba vzpomínek a další procesy, na kterých se ECS přirozeně podílí.

Co jiné kanabinoidy než THC?

O konopí toho bohužel stále ještě víme poměrně málo. Dokonce i CBD, navzdory vší pozornosti, která se mu dostává v poslední době, je stále obestřené nejasnostmi. Vědci mají mnoho otázek týkajících se hlavních mechanismů účinku tohoto kanabinoidu a jejich vlivu na jeho účinky a terapeutický potenciál.

S jistotou však víme, že CBD má nízkou vazebnou afinitu ke kanabinoidním receptorům. Místo toho zřejmě působí mimo jiné na serotoninové, gama a vaniloidní receptory. Blokuje také receptory, například GPR55, u nichž bylo prokázáno, že se podílejí na regulaci kostní hmoty. V neposlední řadě může CBD fungovat jako inhibitor zpětného vychytávání anandamidu, což způsobuje dočasné zvýšení hladiny endokanabinoidů v těle.

Musíte svůj endokanabinoidní systém posilovat konopím?

Odpověď zní, že většinou ne. Váš endokanabinoidní systém ke správnému fungování fytokanabinoidy nepotřebuje. Jak jsme si řekli dříve, může užívání kanabinoidů, jako je THC, ve skutečnosti schopnost vašeho endokanabinoidního systému správně fungovat narušit. To může být problémem zejména v období vývoje člověka, jako je dospívání, a proto by lidé v těchto letech měli konopí užívat jen v nezbytných případech ze zdravotních důvodů.

Pamatujte na to, že stejně jako většina ostatních fyziologických systémů je i endokanabinoidní systém vytvořen tak, aby správně fungoval sám o sobě. Všichni zdraví dospělí lidé by měli mít funkční, přesně regulovaný endokanabinoidní systém, který není třeba „krmit“ nebo „posilovat“ využitím THC nebo jiného fytokanabinoidu.

Poznámka ke kanabinoidní terapii

Jak jsem již zmínil, endokanabinoidní systém je nadmíru důležitý pro vyrovnávání reakcí našeho těla na změny ve vnitřním i vnějším prostředí. Když tento systém není dostatečně aktivní, dochází k onemocnění. A právě v tento okamžik se může používání fytokanabinoidů ukázat jako skutečně prospěšné.

Vědci se domnívají, že klinický nedostatek endokanabinoidů (CECD) může být základem celé řady onemocnění. U těchto obtíží může užívání konopí pomoci podpořit „rozbitý“ endokanabinoidní systém pacienta.

Ačkoli je výzkum v této oblasti zatím v naprostých počátcích, ukazuje se, že z výše uvedeného pravidla existují výjimky. Pokud jde o léčebný potenciál konopí, je toho opravdu hodně, co nevíme, a jen málo toho, co víme. A přestože kanabinoidy jako THC a CBD mají skutečné léčivé vlastnosti, nejsou nezbytné k tomu, aby váš ECS fungoval co nejlépe.


“Když například pocítíme strach nebo nebezpečí, tělo reaguje produkcí dvou stresových hormonů adrenalinu a kortizolu, které spouštějí lidskou reakci typu „bojuj, nebo uteč“

“Endokanabinoidní systém je nadmíru důležitý pro vyrovnávání reakcí našeho těla na změny ve vnitřním i vnějším prostředí”

Foto: pixabay.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.
Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.