Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

Může konopí zlepšit fungování mozku?

Určitě jste se už setkali s tvrzením, že uživatelé konopí jsou líní a nemotivovaní. V následujícím textu zjistíte, že tomu tak není, a proti takovým řečem budete mít v ruce pádné argumenty. Výzkum totiž ukazuje, že konopí má na lidský mozek opačné účinky. Čtěte dále a plně pochopte, jak a proč tomu tak je.


Jako společnost jsme stále na hony vzdálení od odbourání stigmatu panujícího kolem uživatelů konopí. Průměrný uživatel konopí je v současné době považován za líného a nemotivovaného člověka. Mnoho lidí stále věří, že konopí snižuje přítomnost neuronů v lidském mozku. Není to pravda.

Neurogeneze

Termín neurogeneze označuje vývoj a růst neuronů. I když je nejaktivnější, když se vyvíjíme v děloze, tento proces stále probíhá až do dospělosti. Toto bylo zjištěno až v 60. letech. Do té doby se myslelo, že neurogeneze po narození stagnuje.

Joseph Altman injektoval krysám radioaktivní indikátor, který se přichytí k nově vytvořeným řetězcům DNA. Altmanovy výsledky ukázaly vznik nových neuronů v mozku. Byly omezeny na určité oblasti, jako je hipokampus. V té době nebyl experiment dostatečně oceněn.

Teprve v 80. letech jej replikoval Fernando Nottebohm. Došel ke stejnému závěru, ale byl také schopen dokázat, že buňky mohou vést elektrické signály. To znamenalo, že to musely být nervové buňky. Ale opět, vzhledem k tehdejší technologii, to nemohlo být důkladně prozkoumáno. Teprve v roce 1998 se objevily spolehlivé vědecké důkazy týkající se neurogeneze v mozku dospělých lidí.

Od té doby došlo v souvislosti s tímto procesem k mnoha novým objevům. V roce 2005 studie prokázala, že cvičení pomohlo posílit neurogenezi, a tak se prokázalo, že neurogenezi lze regulovat vnějšími faktory. Poznejte konopí v celé jeho kráse.

Role konopí

Se znalostí toho, že endokanabinoidní systém je propracovanější a složitější, než dokážeme pochopit, výzkum pokračuje v rozšiřování hranic znalostí o tom, co může konopí udělat pro lidstvo.

Ve studii z roku 2007 uvedla katedra biochemie a molekulární biologie na univerzitě Complutense v Madridu: „Nedávná zjištění prokázala přítomnost funkčního endokanabinoidního systému v nervových progenitorových buňkách, které se podílejí na regulaci buněčné proliferace a diferenciace.“

To nás vede k závěru, že konopí skutečně ovlivňuje neurogenezi. Když se THC naváže na receptory CB1 v mozku a centrální nervové soustavě, stane se něco mimořádného. Tento proces zastavuje neurozánět a uvolňování zánětlivých chemikálií. S touto velkou pomocí může tělo účinněji bojovat s neurodegenerativními chorobami.

Kanabinoidy fungují také jako molekuly proti stárnutí a mohou spouštět oblasti schopné modulovat nervovou aktivitu. Endokanabinoidní systém je zodpovědný za udržování rovnováhy v našem těle. Když zjistí, že existuje nadměrná nervová aktivita, snaží se ji snížit.

Účinky konopí na mozek starších osob

S vědomím toho, že endokanabinoidní systém má sílu změnit hodně v chemii našich mozků, začínáme vnímat jeho potenciál. Výzkum se stále více zaměřuje na konopí a jeho výhody. Přesně to provedla i studie publikovaná v roce 2017 Andreasem Zimmerem a jeho týmem z univerzity v německém Bonnu. Tým zkoumal účinky THC u mladých, zralých a starých myší. Studovali, jak kanabinoid ovlivňuje mozek ve vztahu k věku. To, co zjistili, bylo revoluční.

Zimmer podával „starším“ myším ve věku 12–18 měsíců nízké dávky THC. To zvrátilo pokles kognitivního výkonu souvisejícího s věkem. Může to být těžko pochopitelné, ale je to skutečný scénář Benjamina Buttona, který se odehrává v mozku těchto myší. Kromě zlepšeného kognitivního výkonu vědci pozorovali také zvýšenou expresi synaptických markerových proteinů. To jsou body komunikace mezi neurony.

Dále byla pozorována zvýšená hustota hipokampální části páteře. To se prokázalo, když si starší myši injektované THC vedly podobně dobře jako mladé myši bez THC. Zimmer a jeho tým uvedli, že genový profil transkripce hipokampu se velmi podobal profilu dvouměsíčních myší bez THC.

Ačkoli by to mohlo mnoho lidí vést k tomu, aby si mysleli, že jednou z možností je nesmrtelnost, jsme od toho stále velmi daleko. Stále je zapotřebí hodně výzkumu. To, co víme v současnosti, je příliš málo na to, abychom určili, jaké praktické důsledky by to mohlo mít pro člověka. Lékařská komunita stále zkoumá kanabinoidy, terpeny a další molekuly, které za určitých podmínek vykazují skvělé výsledky. Pojďme se ponořit hlouběji do konkrétních příkladů.

Alzheimerova choroba

Jedná se o progresivní poruchu mozku, která způsobuje ztrátu paměti a může vážně ovlivnit schopnost člověka normálně fungovat. Je to hlavní příčina úmrtí, u níž se očekává, že se její četnost v příštích 50 letech ztrojnásobí. Podle National Institutes of Health postihuje pouze v USA více než pět milionů lidí, u nás je to přes šedesát tisíc lidí. Alzheimerova choroba je hlavní příčinou demence. Jedná se o děsivou chorobu, ale článek publikovaný autory z University of California v San Diegu a Salk Institute přinesl vzrušující objevy.

Za výskyt příznaků Alzheimerovy choroby je zodpovědný amyloid beta, toxický protein. Hromadí se ve stárnoucích nervových buňkách v mozku. Plné zapojení amyloidu beta stále není jasné, ale souvislost ano. Článek studoval, jak THC řeší přítomnost tohoto proteinu v mozku. Hlavní autor David Schubert uvedl: „Přestože jiné studie poskytly důkazy o tom, že kanabinoidy mohou být neuroprotektivní proti Alzheimerově chorobě, věříme, že naše studie jako první prokazuje, že kanabinoidy ovlivňují jak zánět, tak akumulaci amyloidu beta v nervových buňkách.“

To je skvělý vývoj ve znalostech o užívání konopí k prevenci této hrozné nemoci. Doufejme, že se v blízké budoucnosti objeví nové využití.

Jak může konopí pomoci předcházet poškození mozku

Traumatické poranění mozku (TBI) může způsobit závažné chronické potíže způsobené vnějším úderem do hlavy. Může k tomu také dojít kumulací několika úderů do lebky menší intenzity. U konopí bylo prokázáno, že je účinné při mnoha neurologických obtížích, a toto může být jedna z nich.

Viděli jsme, že konopí může snížit zánět snížením přítomnosti amyloidu beta. S tím ale také pomáhají neuroprotektivní antioxidanty v rostlině konopí. Studie telavivské univerzity došla k závěru, že nízké dávky THC skutečně fungovaly proti zánětu a otoku v mozku myší.

Další práce z roku 2013 se dále zabývala myšlenkou, že endokanabinoidní systém hraje velmi důležitou roli ve schopnosti mozku opravit se. Dokonce i vláda USA má patent na používání CBD jako neuroprotektivního činidla. Připouštějí, že konopí může skutečně pracovat na snížení škod způsobených traumatem hlavy a mozku, mozkovými příhodami a dokonce i nedostatkem kyslíku.

Existují také důkazy, že konopí může dokonce fungovat jako preventivní opatření. Zahrnout do stravy trochu CBD je určitě chytrou volbou, zvláště pokud se věnujete sportu nebo jiné fyzicky náročné činnosti. Lidé, kteří se jich účastní, mnohem pravděpodobněji utrpí různá traumata a CBD by mohlo snížit jejich negativní dopad.

Existuje mnoho důkazů o přínosech konopí při napravování traumatických poškození mozku, ale většinou jsou neoficiální. Lidé, kteří to vyzkoušeli, si za tvrzením stojí, ale než se na trh dostane plnohodnotný lék, bude nutné provést další klinické studie.

Mentální funkce

Nyní, když víme, že konopí nezpůsobuje pokles kognitivních funkcí, můžeme začít znovu zvažovat další věci, o kterých jsme si mysleli, že je víme. V rámci rozsáhlejší longitudinální studie vyhodnotila Harvardská lékařská škola dopad tříměsíční léčby konopím na exekutivní funkci. Zkoumali, zda pacienti užívající konopí zaznamenají zlepšení kognitivních funkcí.

24 pacientů dokončilo základní hodnocení exekutivních funkcí. Výsledky naznačují, že u pacientů léčených konopím došlo ke zlepšení výsledků v testech exekutivního fungování. Patřily mezi ně Stroopův test a test kreslení dráhy. Výsledky ukázaly zvýšenou rychlost při plnění úkolů bez ztráty přesnosti.

Kromě hodnocení museli pacienti vyplňovat dotazníky o sobě samých. U těchto subjektů bylo indikováno mírné zlepšení jejich klinického stavu, lepší kvalita spánku, méně příznaků deprese a dokonce i pozitivní změny v několika aspektech týkajících se kvality života. Pacienti dále uváděli významné snížení množství spotřebovaných konvenčních farmaceutik. Užívání opiátů pokleslo o více než 42 %, což je mimořádné.

Informace nás směřují správným směrem. Je úžasné sledovat rostoucí počet publikovaných prací a provedených studií. Můžeme jen doufat, že jich bude s přibývajícím časem a šířením legalizace dále přibývat. Snad máte po dočtení tohoto článku více informací o tom, co pro nás jako druh může konopí udělat, protože má rozhodně velký potenciál.


“Kanabinoidy fungují také jako molekuly proti stárnutí”

“Existuje mnoho důkazů o přínosech konopí při napravování traumatických poškození mozku”

Foto: shutterstock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.