Search
Close this search box.

Může CBD pomoci s rakovinou?

Studie ukázaly, že CBD olej může pomoci zmírnit nevolnost a bolest u pacientů s rakovinou. Jak funguje a jak se užívá? Může CBD opravdu pomoci s rakovinou?


V současné době existují dva léčivé přípravky na bázi konopí schválené pro pacienty s rakovinou ve Spojených státech – Dronabinol (Marinol®) a Nabilone (Cesamet®) a třetí lék – Sativex (Nabiximil®) – je schválen v celých Spojených státech, Evropě, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Každý z těchto léků je založen na kanabinoidech přirozeně produkovaných rostlinou konopí, jako je THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol).

Může být CBD po pacienty s rakovinou prospěšné?

V tomto článku se podíváme na vědeckou literaturu věnující se tomu, jak se CBD používá u pacientů s rakovinou a co současný výzkum naznačuje ohledně mechanismu účinku.

Jaké jsou přínosy CBD oleje při rakovině?

CBD a další kanabinoidy nacházející se v rostlině konopí byly předmětem mnoha výzkumů, pokud jde o léčbu rakoviny a paliativní podporu.

Přestože k prokázání účinků CBD, o nichž pojednává tento článek, je stále zapotřebí mnoho dalšího zkoumání, jsou současná zjištění slibná.

Mezi hlavní výhody užívání CBD při rakovině patří:

 • CBD reguluje klíčové imunitní buňky, jejichž úkolem je detekovat a eliminovat rakovinné buňky z těla.
 • CBD může zmírnit bolesti spojené s rakovinou.
 • CBD podporuje dobu a kvalitu spánku.
 • Kanabinoidy spojené s CBD mohou zvýšit hladinu hladu.
 • CBD může zpomalit růst nádoru.
 • CBD zmírňuje nevolnost a zvracení spojené s chemoterapií.
 • CBD může zmírnit úzkost a deprese spojené s diagnózou rakoviny.

1. CBD reguluje klíčové imunitní buňky, jejichž úkolem je detekovat a eliminovat rakovinné buňky z těla

Většina lidí měla v nějakém okamžiku rakovinné buňky v těle.

Normálně je imunitní systém schopen včas identifikovat rakovinné buňky a zlikvidovat je. Specializované imunitní buňky mají za úkol vykonávat tuto důležitou úlohu detekce a eliminace abnormálních buněk, jako je rakovina. Nejdůležitější z těchto imunitních buněk jsou T-buňky (T-lymfocyty) a NK buňky (přirození zabíječi).

Někdy je imunitní systém rakovinou oklamán, aby věřil, že nejde o hrozbu – což jí umožňuje vyrůst v těle mimo kontrolu.

Vědci se domnívají, že CBD může poskytnout protirakovinné účinky díky své interakci s endokanabinoidními receptory CB2, u nichž bylo prokázáno, že jsou přítomny na T-lymfocytech, B-lymfocytech a NK buňkách (přirození zabíječi), ale nejhojnější jsou na B-buňkách a NK buňkách.

Tato interakce je velmi složitá a vědci se stále snaží pochopit, jak CBD a další kanabinoidy ovlivňují schopnost imunitního systému detekovat a eliminovat rakovinné buňky v těle. Současné chápání, jak zdůraznil polský dokument publikovaný v roce 2017, však je, že CBD podporuje posun v imunitní aktivaci z dominance TH2 (běžně se vyskytující u pacientů s rakovinou) na dominantní TH1 (předpokládá se, že odolává růstu rakoviny).

Pokud si nejste jisti, co jsou imunitní odpovědi TH1 a TH2, nebojte se – je to extrémně komplikované a lékaři, kteří celý svůj život zasvětili studiu imunitních funkcí, mají ohledně této konkrétní interakce stále mnoho nezodpovězených otázek.

Imunitní systém má v zásadě dvě hlavní stránky: TH1 a TH2. Každá je optimalizována pro jinou práci:

TH1 je lepší při napadání a odstraňování útočících patogenů, ale je také udržovacím faktorem pro autoimunitní onemocnění.

TH2 se více podílí na udržování zánětlivých reakcí a alergií.

Bohužel může během rakoviny dojít u tohoto systému k dezorientaci a TH1/TH2 může rakovinný stav buď zlepšit, nebo zhoršit.

Někdy tento systém potřebuje zatlačit správným směrem, aby bylo zajištěno, že bude pro práci použita správná část nástroje.

2. CBD může zmírnit bolesti spojené s rakovinou

Jedním z hlavních vedlejších dopadů rakoviny je bolest, která může být vysilující.

Bolest je často způsobena tím, že nádor tlačí na nervy, kosti a orgány v těle. Chemoterapeutické léky jako vedlejší účinek také způsobují bolest, přičemž se často vyskytuje brnění a necitlivost v prstech na rukou a nohou.

Díky tomu je léčba bolesti u pacientů s rakovinou jedním z hlavních cílů lékařů.

CBD je vynikající volbou pro zvládnutí bolesti, kterou pacienti s rakovinou zažívají, protože k dosažení tohoto účinku funguje prostřednictvím více než jednoho mechanismu.

Předpokládá se, že CBD působí aktivací vaniloidních receptorů bolesti, o nichž je známo, že hrají klíčovou roli v blokování přenosu bolesti do míchy a mozku.

V nedávné studii bylo prokázáno, že extrakt obsahující CBD i THC zmírňuje bolest u pacientů s pokročilou rakovinou, kde byly opiáty neúčinné.

3. CBD podporuje spánek

Chronická bolest spojená s rakovinou spolu s dalšími vedlejšími účinky, jako je úzkost a deprese, může pacientům ztěžovat usínání a spánek.

CBD může pomoci zmírněním příznaků, jako je bolest a úzkost, které mohou interferovat se spánkem.

Nedávný revizní článek, který zdůrazňuje roky klinických studií fáze I, II a III provedených s farmaceutickým přípravkem na bázi kanabinoidů, Sativexem, ukázal významné zlepšení kvality a délky spánku u pacientů s rakovinou i jiných chronických a život ohrožujících zdravotních stavů.

Tento přehled zahrnoval informace shromážděné od 2 000 různých pacientů a zhruba 1 000 paciento-roků expozice léčivu.

4. Související kanabinoidy mohou zesílit pocit hladu

Jedním z hlavních vedlejších účinků léčby rakoviny je snížená chuť k jídlu.

Zdravá chuť k jídlu je životně důležitá, aby tělo získalo živiny potřebné k podpoře zotavení.

Pokud nejíme dostatečně, je pro tělo ještě obtížnější bojovat proti rakovině, takže je nesmírně důležité zajistit, abychom jedli dostatek potravy.

CBD není známé svou schopností zvyšovat chuť k jídlu. Tento efekt se místo toho připisuje hlavně obsahu THC v konopí. Klinická studie fáze II publikovaná v roce 1994 ukázala, že 13 z 19 pacientů s rakovinou, u nichž došlo k výraznému úbytku hmotnosti a potlačení chuti k jídlu, po užívání THC zaznamenalo významné zvýšení chuti k jídlu a přírůstek hmotnosti.

Ačkoli to není v mnoha státech legální, bylo prokázáno, že THC přináší výrazné zlepšení chuti k jídlu. Pokud tedy můžete získat přístup k CBD oleji s obsahem THC, je pravděpodobné, že z tohoto hlediska zaznamenáte největší užitek.

5. CBD může zpomalit růst nádorů

Hlavním cílem léčby rakoviny je zastavit růst nádorů a dát tělu co nejlepší šanci bránit se.

Bylo prokázáno, že CBD olej inhibuje růst nádorových buněk a pomáhá zastavit šíření nádoru do dalších oblastí těla.

U některých pacientů vedlo užívání CBD ke snížení rychlosti růstu a invaze nádorových buněk. Většina výzkumu v této oblasti zahrnuje studie na zvířatech a je třeba potvrdit dlouhodobé klinické studie zahrnující člověka.

Existuje však mnoho výzkumů, které ukazují zmenšení nádorů při výzkumech na zvířatech a in vitro, jako je například rakovina slinivky, rakovina mozku a rakovina tlustého střeva.

Existuje několik teorií o tom, jak je CBD schopno snížit velikost nádoru u rakoviny – například prostřednictvím protizánětlivých, antioxidačních a imunomodulačních účinků, jakož i indukované apoptózy (programovaná buněčná smrt) – to však do značné míry závisí na formě léčené rakoviny spolu s řadou dalších faktorů.

6. CBD zmírňuje nevolnost a zvracení

Častými nežádoucími účinky chemoterapie je nevolnost a zvracení. Léčba těchto příznaků přinese významné zlepšení celkové kvality života pacientů s rakovinou.

Konopí se po staletí používá k úlevě od nevolnosti a zvracení. Existují jak praktické zkušenosti, tak výzkumné důkazy podporující používání CBD pro terapeutickou úlevu od nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií.

Nejrozsáhlejší z těchto studií byla Cochraneova práce, která analyzovala výsledky 23 klinických studií zahrnujících kanabinoidy – dospěla k závěru, že kanabinoidy jsou vysoce účinné a poskytují při zmírnění nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií podobné účinky jako konvenční léčba.

Stojí za zmínku, že některé studie zjistily opačný účinek. Takže je vhodné CBD vyzkoušet, a ne se rovnou spoléhat na jeho účinky při zmírňování nevolnosti a zvracení. Účinky se mohou u jednotlivých osob velmi lišit.

7. CBD může zmírňovat úzkost a depresi spojenou s diagnostikou rakoviny

Diagnóza rakoviny může být extrémně stresující a mnoho lidí trpí během a po léčbě depresemi a úzkostí (od 0 % do 58 % v závislosti na studii a stadiu/typu rakoviny).

Snižování úzkosti a deprese je považováno za jeden z nejdůležitějších kroků léčby pro podporu zotavení z rakoviny a zlepšení kvality života postižených.

CBD má dobře známé přínosy pro zmírnění příznaků deprese a úzkosti, které byly důkladně studovány na zvířatech. V současné době probíhá několik klinických studií, které zkoumají konkrétní účinek užívání CBD na lidi trpící různými formami deprese.

K prokázání těchto účinků na člověka je zapotřebí dalších výzkumů.

Pokud je užívání CBD kombinováno se změnami životního stylu, podporou přátel a rodiny a osobním rozjímáním, může jít o nesmírně mocný nástroj pro zmírnění deprese, úzkosti a zlepšení celkového zdraví a pohody.

Co je rakovina?

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že rakovina je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Odhaduje se, že v roce 2018 rakovina přispěla k 9,6 milionu úmrtí na celém světě.

Co přesně je tedy rakovina? Jak vzniká?

Naše buňky se neustále množí, aby nahradily ty, které jsou ztraceny poškozením a přirozenou smrtí buněk. Když se buňky ztratí, vytvoří se nové, které je nahradí.

Někdy se však tento proces rozpadne a tělo produkuje abnormální buňky místo zdravých. Občas se tyto abnormální buňky stanou rakovinnými a začnou se samy replikovat a šířit.

Co se pokazilo? Co způsobuje tvorbu těchto abnormálních a potenciálně rakovinných buněk?

Všechno začíná naší DNA.

Naše DNA je zodpovědná za poskytnutí plánů na výrobu nové buňky. Tělo odkazuje na tyto plány pokaždé, když je vytvořena nová buňka. Pokud se DNA poškodí, může to způsobit problémy s replikačním procesem – produkcí abnormálních nebo nefunkčních buněk místo zdravých.

Tyto dysfunkční buňky mohou být buď rakovinné, nebo nerakovinné – oba typy se však mohou začít replikovat, aby produkovaly další abnormální buňky – a nakonec vytvářet velké „kolonie“ abnormálních buněk známých jako nádory.

Nerakovinné (benigní) nádory zůstávají omezeny na postižený orgán a jejich růst je obecně pomalý. Nakonec se odříznou od zbytku těla, když kolem nádoru začnou růst zdravé buňky, aby orgán správně fungoval. Tyto nádory jsou zřídka smrtelné, pokud jsou zachyceny včas. Stávají se nebezpečnými pouze tehdy, když se nádor zvětší tak, že začne tlačit na jiné orgány – což znemožňuje jejich funkci.

Rakovinné (maligní) nádory se velmi liší. Místo toho, aby vytvářely nádory, které jsou odříznuty od zbytku těla, integrují se do nových oblastí – šíří nefunkční typy buněk do dalších orgánů a tkání. Toto se označuje jako „metastáza“.

Rakovinné buňky mají určitou „inteligenci“ – neúnavně se replikují, dokonce si vytvářejí vlastní krevní cévy, aby nakrmily energeticky náročný růst nádoru. Některé druhy rakoviny dokonce přijímají opatření, aby odolaly účinkům chemoterapeutických léků určených k jejich usmrcení.

Rakovinné buňky mohou chemoterapii odolat několika různými způsoby:

 • Čerpáním chemoterapeutického činidla z rakovinných buněk.
 • Blokováním proteinu na buněčné stěně rakoviny, který vpouští chemoterapeutické činidlo dovnitř.
 • Deaktivací chemoterapeutického činidla, než se projeví jeho účinky.
 • Rychlou nápravou poškození způsobeného chemoterapeutickým činidlem.
 • Tento typ buněčné dysfunkce může být velmi nebezpečný – odolává útoku imunitního systému a šíří se do nových oblastí těla.

Rakovina není jediná nemoc

Podle Národního onkologického institutu existuje více než 100 různých typů rakoviny. Každý typ je charakterizován tím, že nejprve vznikla rakovina orgánu. Například rakovina plic pochází z plic, zatímco rakovina kůže začíná v kůži.

Rakovinu lze také charakterizovat typem buňky, která tvoří nádor.

Každý typ rakoviny je jedinečný a může vyžadovat různou léčbu, ale obecný koncept je stejný – zastavit šíření rakovinných buněk přerušením jejich schopnosti replikovat se. To je primární cíl chemoterapie.

Co je CBD?

Kanabidiol (CBD) je pouze jednou ze 400 sloučenin nacházejících se v rostlině konopí. V listech a květech rostliny jsou obsaženy dvě primární terapeutické sloučeniny – THC a CBD. Tyto sloučeniny spolu úzce souvisejí, ale mají určité klíčové rozdíly v účincích.

1. THC je primární psychoaktivní složkou konopí, a přestože má blahodárné účinky na zmírnění bolesti a protizánětlivé účinky, může také způsobit některé nežádoucí vedlejší účinky, jako je kognitivní porucha, úzkost, sedace, závratě, sucho v ústech a/nebo očích, psychóza a špatná motorická koordinace.

Léčiva jako Dronabinol a Nabilone jsou syntetické verze THC používané jako doplňková léčba pacientů s rakovinou.

2. CBD je primární nepsychoaktivní složkou konopí a bylo prokázáno, že má neuroprotektivní, protizánětlivé, anxiolytické a antipsychotické terapeutické účinky bez typických vedlejších účinků THC, které mění mysl (více o tom dále).

Nedávné studie ukázaly, že CBD vykazuje protirakovinnou aktivitu u mnoha typů rakoviny, jako je kolorektální rakovina (tlusté střevo), rakovina prsou, plic, prostaty, glioblastom, melanom, leukémie a neuroblastom.

Jak pacienti s rakovinou CBD užívají?

Tento článek je určen pouze pro informační účely – před užitím CBD nebo jakéhokoli jiného doplňku si vždy promluvte se svým lékařem.

V dnešní době existuje mnoho lidí, kteří používají doplňky jako CBD k podpoře funkcí imunitního systému a k řešení některých nejčastějších vedlejších dopadů rakoviny a chemoterapie.

Nežádoucí účinky, které se mohou u pacientů objevit, zahrnují úbytek hmotnosti, únavu, periferní neuropatii, vředy v ústech, puchýře a vypadávání vlasů.

Rozsáhlý výzkum ukázal, že CBD má vysokou úroveň bezpečnosti – a to i v kombinaci s jinými farmaceutickými léky.

Nejběžnější způsob užívání CBD oleje je orální. To umožňuje snadné podání doplňku, umožňuje uživatelům přesně měřit dávku a ve srovnání s jinými metodami má relativně vysokou míru absorpce.

CBD lze také užívat ve formě tobolek, používat zevně (například při rakovině kůže), maskovat v nápojích nebo přimíchávat do jídla.

Většina výzkumů týkajících se užívání CBD a jiných kanabinoidů s jinými terapiemi rakoviny zahrnovala vyšší dávky než při jiných zdravotních obtížích. Promluvte si se svým lékařem o správné dávce a pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte dávkovací režim.

Závěr: Užívání CBD při boji s rakovinou

Výzkumy zahrnující CBD ukázaly velký příslib CBD v podobě doplňkové léčby u pacientů s rakovinou – k prokázání těchto účinků v praxi je však zapotřebí dalších výzkumů.

Většina výzkumů této možnosti zahrnuje in vitro výzkum na zvířatech a malé skupinové výzkumy na lidech.

Výhodou tohoto užitečného doplňku pro zdraví je jeho schopnost interagovat s endokanabinoidním systémem, který je hluboce spojen se zánětlivou odpovědí a dalšími aspekty imunitního systému, včetně rovnováhy mezi odpověďmi TH1 a TH2.

CBD může také poskytovat řešení u některých běžných vedlejších dopadů chemoterapie a rakoviny, jako je nevolnost, zvracení, bolest, nespavost, úzkost a deprese.

Díky dlouhému seznamu terapeutických výhod a chybějícím rizikům nebo vedlejším účinkům je CBD vzrušující novou vyhlídkou na léčbu rakoviny.


“CBD může zmírnit bolesti spojené s rakovinou.”

“Jedním z hlavních vedlejších účinků léčby rakoviny je snížená chuť k jídlu.”

“Každý typ rakoviny je jedinečný a může vyžadovat různou léčbu”

Další článek o CBD najdete zde

Foto: shutterstock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%
happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.