Search
Close this search box.

Magická místa plná energie

Když člověk najde nějaké magické místo, je jistě ovlivněn jeho pozitivním vlivem. A vlastně ani nemusí vědět, co je toho příčinou. Nemusí ani vědět, že po celé generace na toto místo přicházeli místní, nebo i poutníci z daleka. Právě oni svými rituály a stavem své mysli toto místo také ovlivňovali. Ta místa pak zůstávají vtisknuta ve společné paměti lidu jako místa blahodárná. A právě v dnešní hektické době se mnozí znovu vydávají do krajiny, načerpat z pradávné síly Matky Země její pozitivní sílu.

Je známo, že lidé odpradávna hledali a nacházeli v krajině, ve které žili, místa, kde cítili vyzařovat zvláštní energie – někdy pozitivní a někdy negativní. Právě výrazné pozitivní síly hrály důležitou roli při zakládání hradišť, měst či svatyní. Byly to přesně ta místa, které později využili i stavitelé kostelů a chrámů. Existují i místa v přírodě, která byla od nepaměti vnímaná jako posvátná či magická. Kvalita i působnost těchto sil může být ale odlišná. Na jednom místě lze najít energie k tělesné regeneraci a na jiném pozitivní působení pro potěchu duše. Takových míst je v naší zemi nespočet. Jako jsou ty nejznámější?

Andělská Hora

Kde: Karlovarsko

Zřícenina Andělská hora je známa působením své pozitivní energie. Hrad, který byl postaven koncem 14. století sehrál významnou roli v době husitských válek. Celý prostor v okolí zříceného hradu blahodárně působí na lidský organismus.

Tip:  Vyšplhejte co nejvíc a zhluboka dýchejte. Odměnou je krásný výhled do krajiny Krušných hor i Slavkovského lesa. Usednutím na sluncem zalité kameny čerpáte energii tohoto magického místa. Vhodná je meditace, zbaví vás případných depresí.

Boží kameny u Strakonic

Kde: Tažovice, Strakonicko

Boží kameny u Strakonic jsou považovány za jednu z nejsilnějších přírodních svatyň v Čechách. Přírodní mystické místo mezi Kraselovem a Tažovicemi často navštěvují lidé hledající duchovní zážitky, které se zde skutečně dostavují, zvláště při první návštěvě. Granitové balvany vyzařují neviditelnou, pozitivní energii. Stačí jen natáhnout ruce.

Tip: To umožňuje neustálý přísun kosmické energie, která cílí do určitého místa v jednom z kamenů. Nejsilněji působí balvan ve tvaru lodi, který má léčivé účinky, hlavně při chronických onemocněních. Energetické „nabíjející“ místo se nenalézá v jeho středu, ale i u kraje, což lze snadno nalézt podle místního vyšlapání. Na kameni se pohodlně uvelebte a relaxujte, možná právě zde najdete řešení vašeho zdánlivě neřešitelného problému.

Hostýn

Kde: Morava, Zlínský kraj

K nejnavštěvovanějším poutním místům na Moravě patří vrch Hostýn. Již za Keltů zde bylo vybudováno rozlehlé hradiště. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla postavena v 18. století. Místo nejenom pro duchovní rozjímání, třídění vzpomínek, ale i k čerpání pozitivní energie.

Tip: Najděte si čas na zklidnění mysli, klidné posezení před bazilikou, nebo přímo v lavicích kostela. Zavřete oči, doslova ucítíte příjemný pocit tepla a úlevy.

Kostel v Neratově

Kde: Neratov v Orlických horách

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v údolí horního toku Divoké Orlice byl již od 17. století vyhlášeným poutním místem. Mohla za to milostná soška panny Marie, s její pomocí a silou zdejšího pramene se záhy “zázračně” uzdravily stovky poutníků. A těch přicházelo na místní pouť až čtyři tisíce. Dnes se k tomu připojuje i unikátní zastřešení skleněnou střechou. Ačkoli vejdete dovnitř kostela, budete mít nad hlavou nebe. Kostel je na seznamu památek ČR.

Tip: Nejenom věhlas zdejšího léčivého pramene, ale samotné místo je vyhledáváno pro silné pozitivní energetické body, které se nachází právě uvnitř kostela.

Jeskyně Pekárna

Kde: Hostěnice, Moravská kras

Na skalním ostrohu nad soutokem Říčky a Ochozského potoka se nachází známá archeologická lokalita, tunelovitá jeskyně Pekárna, proslulá nálezy pravěkých kamenných i kostěných nástrojů a hlavně rytin na kostech zvířat. Její název vznikl tím, že její ústí připomíná obrovskou pec. V jeskyni se dá vcelku dobře orientovat, neboť i přes své velké rozměry a hloubku má vzadu několik puklin, kterými proniká světlo.

Tip: Nepospíchejte, udělejte si čas na chvilku sami pro sebe, pohodlně se usaďte. Čerpejte podzemní energii tohoto místa spjatého z historií, Nechte myšlenky cestovat až počátku věků. Magické místo, kde působí prapůvodní síly vhodné k uzemnění a propojení s předky.

Nedokončený chrám v Panenském Týnci

Kde: Střední Čechy, Panenský Týnec

Prostor nikdy nedokončeného gotického chrámu Panny Marie v Panenském Týnci přitahuje nejrůznější psychotroniky, léčitele, spiritisty i umělce. Patří mezi nejpozoruhodnější a nejmystičtější místa v Čechách. Někdy je označován jako bývalý klášter klarisek, řeholního řádu, který do našich zemí přivedla svatá Anežka, dcera Přemysla Otakara I.

Tip: Nebojte se, že byste místa s magickou energií uvnitř kamenných pilířů, nepoznali. Nápovědou jsou vyšlapané cestičky i “viditelně ohmataná” místa na stěnách stavby. Uprostřed chrámu se kříží zóny a tím vzniká místo s jednou z nejsilnějších energií, tedy tou uzdravující, která tlumí deprese (včetně maniodepresivních stavů), posiluje obranyschopnost, dodává sebevědomí, dobrou náladu a elán do života. Stůjte v klidu, zavřete oči a nechte energii do sebe proudit, nebo se posaďte a zády opřete o gotické zdivo.

Rosa coeli

Kde: Jižní Morava, Dolní Kounice

Původně byl nestarší moravský ženský klášter premonstrátek „Růže nebes“ postaven roku 1181 ve slohu lucemburské gotiky. Dnes se zde dochovaly jen hlavní zdi a některé klenby, ale i tak má stavba nebývale magické kouzlo. Je chráněn jako památka České republiky.

Tip: Mezi zdmi můžete místo klenutého stropu obdivovat hvězdnou oblohu, nebo přes den nebeskou modř. A pokud jste citlivější povahy, ucítíte kolem sebe proudit vlny pozitivní energie. To způsobují podzemní a energetické anomálie tohoto magického místa.

Říp

Kde: Střední Čechy, Roudnice nad Labem

Zdaleka viditelná dominanta v krajině. Památné místo spojené s osidlováním naší země. Vhodné geologické podmínky v místě umožňují již od dávných dob silné vyzařování energie z nitra Země do širokého okolí. Zdejší čedičová hornina totiž obsahuje kromě olivínu i magnetovec, což způsobuje lokální magnetické anomálie – výchylky střelky kompasu. Na úpatí Řípu také vyvěrají tři prameny, z nichž ten východní je odjakživa považován za léčivý.

Tip: Naberte si léčivé vody, nebo se jí alespoň napijte. Další pozitivní energii, která vás doslova nabije, získáte z kamenné rotundy sv. Jiří (původně zasvěcené sv. Vojtěchovi) stačí se oběma dlaněmi opřít o zdivo, po chvíli cítíte drobné mravenčení v prstech, vnitřní pozitivní vibrace.

Foto: wikimedia.org, autor: Ben Skála

Svatý kopeček

Kde: Pavlovské vrchy, Mikulov

Výrazná přírodní dominanta nedaleko Mikulova. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, se zvonicí a křížová cesta. Také dvě menší kaple sv. Rosálie a sv. Barbory. Kaple Božího hrobu zaklenutá kopulí je na turistické stezce v navazujícím lesním porostu.  Oblast vrchu v minulosti sloužila jako pastviny pro dobytek. V severovýchodní části kopce byl v roce 1816 otevřen lom na vápenec, který byl po ukončení těžby uměle zalesněn. Celá oblast je přírodní rezervací.

Tip: Právě v místě zvonice je velmi silný zdroj dynamické zemské energie – stačí sem vyjít, sednout si či lehnout na zem a nechat na sebe tuto sílu působit

Vrch Klíč

Kde: Nový Bor, Lužické hory

Výrazný osamocený kuželovitý vrch Klíč (760 m) je čtvrtou nejvyšší horou Lužických hor. Na jeho vrcholu se nachází skalnatá plošina, ze které je nádherný kruhový výhled na blízký Nový Bor a celé Lužické hory. Za dobrého počasí dohlédnete až na České středohoří i Ještěd. Na severní straně vrcholu najdete působivé suťového pole (kamenné moře). V zimě se zde tvoří mohutné rampouchy a ledopády. Na západní straně pod sedlem vyvěrají silné prameny. I když některé lidové pověstí osadily mystický vrchol hradem, historické prameny nic takového nedokládají. Spíš se mohlo jednat o středověké strážiště k předávání ohňových znamení.

Tip: Na vrcholu vás čeká nejenom krásný výhled, ale také léčivá energie, který „vyvěrá“ ze znělcové, magmatické horniny Klíče. A protože je vulkanického původu, působí pozitivní energií i dnes. Asi nepřekvapí, že právě toto místo bylo v dávných dobách posvátné a konaly se zde rituální obřady.

Vyšehrad

Kde: Praha

Bájný Vyšehrad, magické místo v našem hlavním městě vznikl jako opevněné hradiště v 10. století. Místo se silnou energií, minulostí se spoustou legend a pověstí, odkud ze skalního suku věštila kněžna Libuše Praze budoucí slávu. Kdo by ho neznal? Vyšehrad je všeobecně považován za jedno z posvátných míst našeho národa. I když korunovací Vladislava r. 1140 skončila nadřazenost tohoto sídla nad Pražským hradem, svá tajemně mystická místa si ponechal dodnes. A není jich v celém areálu právě málo. Vždyť samotný Vyšehrad leží na průsečíku několika energetických linií.

Tip: Celý areál pražského Vyšehradu náleží k energeticky nejsilnějším oblastem v celé naší zemi. Můžete zde čerpat životní energií ze stromů, kterou získáte jejich obejmutím. Nebo z dotyků menhirů, které jsou rozmístěny v nejrůznějších koutech celého hradiště. Asi nejznámější jsou tři Čertovy sloupy (nebo také Zardanův sloup), s tajemným vnitřním nápisem latinkou S M M R I E M W, který je nejen součástí legendy o dostavbě baziliky sv. Petra a Pavla, ale bezesporu zónou s abnormální energií. Vyhledávají jej proto nejen lidé citliví na nejrůznější proudění energií nebo paranormální jevy, ale i obyčejní „smrtelníci“, kteří si sem chodí odpočinout od vřavy ulic, dobít si baterky nebo třeba jen vyrazit na rande. Fascinující je však především zvláštní atmosféra tohoto místa. Vyšehrad vyhledávají nejen lidé citliví na nejrůznější proudění energií nebo paranormální jevy, ale i obyčejní „smrtelníci“, kteří si sem chodí odpočinout od vřavy města a poklidnou procházkou si dobít svou energii. I kostel sv. Petra a Pavla je plný pozitivní energie a pobyt či rozjímání v něm je vhodné při významných rozhodnutích. Celý Vyšehrad je místem, které má zvláštní magickou moc. Kdo sem vstoupí v den, kdy má být úplněk a vysloví přání, tak se mu do roka splní.

Co dělat v případě, že se cítíte vyčerpáni a potřebujete znovu nabrat sílu? Uvedli jsme některá osvědčená místa, kde se budete cítit skvěle a která vás nabijí pozitivní energií. Pokud patříte k těm, kdo mají otevřenou mysl, naslouchají přírodě a chcete objevit něco víc než architektonické památky – něco, co nespatříte očima, přijměte pozvání a uvedená místa vám sami odhalí něco ze svého tajemství. Možná budete sami překvapeni, jak pozitivně můžou působit.

andelka 2
Zřícenina hradu Andělská hora je magickým místem
vysehrad
Pohled na Vyšehrad z Císařské louky
hostyn
Vrch Hostýn je významným poutním míst
rip
Z daleka viditelný, energií nabitý vrch Říú
Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

happy seeds 2
happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.
Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.