Weedshop 696x86

Kvůli zimním posypům silnic trpí české lesy hlavně v létě

Nárůst automobilové dopravy není pro české lesy jen zdrojem hluku, prachu či emisí dusíkatých látek. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) zveřejnil studii, podle které lesům neprospívají ani chloridy, které se na silnice dostávají během zimy z posypových solí. Tyto látky už léta poškozují české lesy, což je patrné zejména v letních měsících.

Výzkumný ústav lesního hospodářství ve své tiskové zprávě informuje, že poškození je způsobeno buď kontaktně odstřikovanou solnou břečkou, nebo jemným aerosolem vířeným při průjezdu vozidel a jejich ulpíváním v korunách stromů (platí především pro jehličnany). Častěji však dochází k poškození lesa při zatékání rozbředlého a tajícího sněhu s rozpuštěnými solemi do porostů, tedy kontaminací půdy, na které dřeviny rostou. Zasolení půdy po splavení a zatékání rozpuštěných solí do porostů je hlavní příčinou následného chřadnutí dřevin.

V průběhu května až září pak dochází k postupném odumírání porostů. „Opakovaně upozorňujeme, že kromě porostů v těsném sousedství (0–30 metrů od vozovky) intenzivně solených silnic je nutné sledovat i směr a průběh odvodňovacích příkopů, starých melioračních struh a dalších prvků, které mohou odvádět tající sníh z vozovek desítky až stovky metrů od chemicky ošetřovaných komunikací.,“ vysvětluje Radek Novotný z Útvaru ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Rozsah škod je závislý i na množství srážek v průběhu jara. Dalším faktorem je množství použité soli a svou roli zde hraje i propustnost půdy a další faktory. Ve zmiňované tiskové zprávě se dále uvádí, že negativní vliv chloridů lze prokázat chemickou analýzou odebraných vzorků půdy a jehličí v chřadnoucích porostech. Tyto výsledky lze pak využít při jednání se správcem komunikace o možném řešení situace, které přitom nemusí být nijak nákladné nebo komplikované. Často stačí pouze odvést prosolenou vodu z tajícího sněhu mimo lesní porosty. Neřeší se tím kontaminace spodní vody ani další rizika vyplývající z nadměrného vstupu chloridů do prostředí, ale z hlediska stavu lesa bývá toto opatření dostatečné. Více informací o této problematice najdete ZDE.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.