Krádeže kovů se v loňském roce snížily o 48 procent

V českých obcích není problémem narazit na kanál s chybějícím poklopem. I přesto se ale krádeže kovů v loňském roce snížily o 46 procent na 148 milionů korun. Stále je to sice velká částka, ale možná už se blýská na lepší časy. Loni bylo navíc nahlášeno „jen“ 3 284 krádeží oproti předloňským 5 595. To je pokles o 72 procent oproti době před vyhláškou.

Podle Ministerstva životního prostředí můžou za pozitivní vývoj v médiích tolik omílané bezhotovostní platby při výkopů kovů ve sběrnách. Dříve se ztrácelo úplně všechno – od trakčního vedení na železnicích přes pietní předměty, dopravní značky, cedule u dálnic až po poklopy od kanálů a další kovové předměty, jejichž krádeže znamenaly i bezprostřední ohrožení lidských životů. Právě dráhy dnes hlásí úbytek krádeží až o 90 procent. Kompletní tabulku poklesu krádeží od roku 2014 najdete zde.

Za poklesem stojí i činnost Policie ČR, která začala sbírat informace o občanech, kteří vozili kovy do sběren ve větší míře. Povedlo se také propojit platby za výkup kovů s vyplácením sociálních dávek na úřadech práce. Tyto částky jsou nyní započítávány jako příjem pro účely stanovení nároku a výše dávek pomoci v hmotné nouzi. Její příjemci jsou povinni své kšeftíky s kovy dokládat Úřadu práce ČR. Pokud tak neučiní, může jim být dávka odejmuta, případně vyčíslen přeplatek na dávce, který musí vrátit.

Úřad práce navíc pravidelně provádí hodnocení celkových sociálních a majetkových poměrů příjemců dávek, ve kterém příjemci dokládají výpis z bankovního účtu. Jak už jsme zmiňovali, novela zákona o odpadech umožnila odkup kovových odpadů pouze bezhotovostní formou, což Úřadu práce ČR umožňuje příjmy z prodeje kovu snáze kontrolovat. Úřad práce má i kompetence k tomu, oslovit přímo fyzické nebo právnické osoby (např. konkrétního provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů), aby mu sdělily údaje potřebné pro stanovení nároku a výše jednotlivých dávek. I přes pokles krádeží je číslo stále ještě vysoké a například ve vyloučených lokalitách Ústí nad Labem na moc poklopů nenarazíte a obchod s kovy tam jen kvete. Takže zase není na místě úplně jásat.

.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.