Search
Close this search box.

Konopím proti bolestem

Pro pacienty bojující s chronickou bolestí může být jednou z nejbezpečnějších a nejúčinnějších možností pomoci marihuana. Ta je stále oblíbenějším alternativním způsobem léčby chronické bolesti – od migrén nebo potíží způsobených artritidou až po bolest způsobenou zraněním.


Proč je konopí vhodné pro úlevu od bolesti? 

Chronickou bolestí trpí po celém světě desítky milionů lidí, proto je zapotřebí mít k dispozici
bezpečné a účinné ošetření, což současné farmaceutické možnosti nenabízejí.

Mezi dva hlavní prostředky, které jsou v současné době k dispozici pro úlevu od bolesti, patří
nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID) a opiáty na předpis. Tyto látky proti bolesti nejsou zdaleka
tak bezpečné jako konopí. (1 a 2)

Opioidní analgetika patří k nejvíce návykovým lékům, které jsou dnes k dispozici, a jejich zneužívání
může být fatální: například jen v USA zemře na předávkování opioidy šedesát lidí denně!

Co nesteroidní antiflogistika?

Ibalgin, Modafen, Nurofen, Aspirin, Acylpirin, Nalgesin, Novalgin a mnoho dalších má v domácí
lékárničce asi každý.

Zatímco jsou nesteroidní antiflogistika obecně účinná při snižování bolesti způsobené zánětem,
dlouhodobé používání je doprovázeno mnoha nebezpečnými vedlejšími účinky. Patří mezi ně zvýšené
riziko infarktu a mrtvice.

Léčebná marihuana je potom z dobrého důvodu alternativou k volně prodejným lékům a lékům proti
bolesti na předpis. Jako lék na bolest tráva přichází s menším počtem vedlejších účinků a bez rizika
předávkování. Konopí a jeho složky se ukázaly při zvládání bolesti jako bezpečné a účinné.

Díky legálnímu statusu léčebné marihuany má nyní i u nás mnoho pacientů příležitost přejít z
nebezpečných návykových léků na přirozenou a bezpečnější alternativu.

Ať už trpíte chronickou neuropatickou bolestí, nebo bolestí těla, nebo prostě krátkodobou bolestí
svalů, bolestmi hlavy, bolestmi zubů, nabízí vám konopí bezpečnější a možná účinnější možnost než
dnešní farmaka.

Historie konopí: tráva a zvládání bolesti

V průběhu historie bylo konopí pěstováno a využíváno pro léčebné účely. Důkazy naznačují, že lidé jej
kultivovali již před 12 000 lety.

Mnoho let byla tato bylina považována za zázračnou, mnoho let potom za prokletou a nebezpečnou
pro strukturu společnosti. Přesto v průběhu této rozmanité minulosti zůstala jedna věc stejná: konopí
se využívá jako rostlinný lék k léčbě široké škály chorob.

Nejstarší důkazy o jeho léčebném použití pocházejí z roku 2700 př. n. l., kdy čínský císař Shen Nung
zdokumentoval jeho analgetické vlastnosti (zmírňující bolest). Shen Nung je mnohými považován za
otce čínské medicíny, která pomáhá léčit lidi pomocí přírodních prostředků již tisíce let.

Nyní jsme se dostali do doby, kdy se výhody používání této rostliny začínají vracet do popředí zájmu
odborníků i veřejnosti.

Pro všechny pacienty, pěstitele a lékaře je však zásadní otázkou, jaká marihuana je pro léčbu bolesti
nejvhodnější?

Celá rostlina, nebo samostatné THC?

Když porovnáváte západní medicínu s tradiční medicínou po celém světě, jedním z nejvýraznějších
rozdílů je potřeba Západu určit jednu konkrétní molekulu, která je zodpovědná za léčbu nemoci nebo
symptomu. Tento přístup je v rozporu s myšlenkou holistické medicíny, kde je léčebný produkt
vnímán jako celek.

Efekt doprovodu u konopí

„Efekt doprovodu“ je nový termín vytvořený k popisu myšlenky, že všechny sloučeniny nalezené v
rostlině konopí fungují synergicky a společně poskytují více výhod než jednotlivé sloučeniny
samostatně.

Rostlina konopí je jedním z největších současných příkladů tohoto přetahování mezi západní
medicínou a tradiční medicínou.

Zastánci západní medicíny obhajují izoláty, což jsou jednoduše produkty obsahující jen
tetrahydrokanabinol (THC), jen kanabidiol (CBD) nebo mnohem méně běžně jakýkoli z ostatních
individuálních fytokanabinoidů.

THC je psychoaktivní kanabinoid, který stojí za „zkouřeností“ přicházející po užití trávy. CBD je potom
druhý nejznámější kanabinoid, který se nachází v konopí a stejně jako většina ostatních není
psychoaktivní.

Jedná se o dva nejstudovanější kanabinoidy a u obou bylo v mnoha publikovaných studiích zjištěno,
že u lidí přinášejí úlevu od bolesti. I když mají v rostlině největší zastoupení, THC a CBD rozhodně
nejsou jedinými sloučeninami, o kterých je známo, že mají pozitivní účinky na lidské zdraví.

V každé rostlině konopí se nachází jedinečná směs stovek rostlinných sloučenin, které se skládají z
fytokanabinoidů, terpenů a flavonoidů. Výzkumy naznačují, že tyto sloučeniny mají vliv na naši
neurochemii a společně mohou v synergii pomoci v úlevě od bolesti lépe než jakýkoli prvek
samostatně.

To podporuje myšlenku, že je nejlepší použít celou rostlinu s CBD, THC a přirozenou směsí dalších
sloučenin. Tato harmonie mezi různými rostlinnými chemikáliemi je označována jako efekt
doprovodu.

Nejlépe prozkoumanými sloučeninami nacházejícími se v konopí, které podporují myšlenku efektu
doprovodu, jsou THC a CBD, u kterých bylo zjištěno, že společně pracují odlišně, než když jsou
oddělené.

Bylo prokázáno, že použití těchto dvou sloučenin napomáhá zmírňovat vedlejší účinky a zvyšuje
účinnost, přičemž CBD plus THC vykazuje větší přínos při některých potížích než samotné THC.

Studie potvrdily, že CBD pomáhá vyrovnávat pocity zkouřenosti, úzkost a rychlý srdeční puls, což je
spojeno s užíváním THC. Bylo také zjištěno, že prodlužuje poločas rozpadu THC, což může pomoci
prodloužit účinky zmírňující bolest. To během klinických studií umožnilo užití vyšších dávek THC pro
léčbu bolestí způsobených roztroušenou sklerózou, periferní neuropatickou bolestí, neléčitelnou
rakovinou a revmatoidní artritidou. Při společném použití byla pozorována větší účinnost při léčbě
těchto typů bolesti.

Výhody užívání odrůd konopí s vysokým obsahem CBD při léčbě bolestí

CBD vykazuje účinky při léčbě bolesti jak při samostatném použití, tak v kombinaci s THC. Pokud se
používá samostatně, CBD je do značné míry nejlepší pro zánětlivou bolest, jako je bolest způsobená
artritidou nebo zraněními.

Během studie na zvířatech zaměřené na bolest způsobenou artritidou lokální aplikace CBD vedla ke
snížení zánětu a bolesti. Další studie na zvířatech zjistila, že CBD pomáhá snižovat neuropatickou
bolest potlačením chronického zánětu.

CBD se neváže přímo na receptory, které se nacházejí v endokanabinoidním systému, ale má vliv na
modulaci účinků endokanabinoidů (kanabinoidů, které se přirozeně vyskytují v našem těle), jakož i na
antagonisty CB1 receptorů.

Hlavním mechanismem, o kterém se u CBD předpokládá, že pomáhá zmírnit bolest, je redukce
zánětu, zejména blokováním zánětlivých mediátorů. Předpokládá se také, že zesiluje receptory
glycinu, které pomáhají regulovat bolest na úrovni páteře. To potlačuje neuropatickou i zánětlivou
bolest.

Výhody užívání odrůd konopí s vysokým obsahem THC při léčbě bolestí

THC se klinicky používá k léčbě bolesti a studie zjistily, že pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou
bolest. Používá se také ke snížení bolesti u pacientů s rakovinou, AIDS a fibromyalgií, u kterých byla
zjištěna rezistence na jiné postupy při léčbě bolesti.

Způsob účinku THC je ten, že ovlivňuje serotonergní, dopaminergní a glutamatergické systémy – což
může přispět k úlevě od bolesti. Navíc bylo zjištěno, že THC působí jako protizánětlivé činidlo.

Neoficiální důkazy

Zatímco studie na lidech prokázaly přínosy THC, CBD a celé rostliny v úlevě od bolesti, velké množství
důkazů pochází ze zkušeností pacientů a průzkumů mezi nimi.

V kanadském průzkumu mezi osobami trpícími chronickou, nerakovinnou bolestí bylo zjištěno, že 35
% respondentů na úlevu od bolesti užívá konopí.

V další studii z téměř 3 000 pacientů užívajících lékařské konopí 97 % uvedlo, že během užívání
léčebné marihuany byli schopni snížit užívání opiátů. Většina navíc uvádí, že úleva, kterou zažili s
konopím, byla srovnatelná s jinými léky proti bolesti.

Takže na bolest hodně THC, nebo CBD?

Obecně se dá říct, že největší úlevu poskytují odrůdy s vysokým poměrem CBD : THC. Je to proto, že
CBD může pomoci zvládnout vedlejší účinky THC a zároveň poskytnout další protizánětlivé a
analgetické vlastnosti.

CBD olej na bolest

I když žijeme v zemi s legalizovaným užíváním konopí pro léčebné účely, dostat se k němu přes lékaře
a lékárny není legrace. Řešením může být užívání CBD oleje, jehož nákup i užívání je legální. Nicméně
i v tomto případě doporučuji konzultaci s odborníkem.

Většina studií hledá přínosy THC a CBD společně nebo celé rostliny, existují ale i studie zkoumající
účinky samotného CBD. Pokud jde o studie izolovaného CBD, většina z nich je preklinická nebo
proběhla na zvířatech. Dosud provedené studie spolu s nesčetnými uživatelskými zprávami naznačují,
že samotné CBD může pomoci zmírnit bolest.

S inhibicí bolesti byla spojována aktivace kanabinoidních receptorů. Přesné mechanismy účinku se
stále zkoumají, bylo však zjištěno, že CBD zvyšuje hladinu endokanabinoidů v těle, konkrétně
anandamidu. Je pravděpodobné, že toto zvýšení endogenních endokanabinoidů by mohlo mít dopad
na bolest. Další studie naznačuje, že CBD vyvolalo u potkanů potlačení chronického zánětu a
neuropatické bolesti.

Podívejme se na omezené vědecké důkazy spolu s teoriemi týkajícími se používání CBD pro bolest.

CBD olej na neuropatické bolesti

Neuropatická bolest je jedinečný typ bolesti způsobené poraněnými, dysfunkčními nebo
podrážděnými nervy. Tato bolest bývá chronická a těžká a bez známé léčby nebo nápravy musí každý
pacient sám vyzkoušet řadu strategií, aby našel něco, co u něj bude fungovat.

Mezi nejběžnější důvody vzniku neuropatie patří diabetes, zranění, rakovina, infekce, alkoholismus a
autoimunitní poruchy. Přestože byly provedeny klinické studie na lidech, které potvrdily přínosy THC
a CBD, jen málo studií zkoumalo čisté CBD. Ve studii na zvířatech vědci zjistili, že orální podávání CBD
vedlo ke zmírnění neuropatické bolesti u potkanů.

CBD olej na bolest zad

Bolest zad je jednou z nejčastějších forem akutní i chronické bolesti. Akutní bolest zad je obvykle
způsobena zraněním, například pádem nebo zvednutím něčeho těžkého. Chronická bolest zad je
taková, která trvá déle než tři měsíce a je často způsobena prasklou nebo vydutou plotýnkou,
artritidou, osteoporózou, skoliózou nebo neuropatickou bolestí.

Bolest zad může být částečně způsobena zánětem a četné preklinické studie a studie na zvířatech
zjistily protizánětlivé účinky CBD. Díky možnému zmírnění neuropatické i zánětlivé bolesti může CBD
pomoci i při bolesti zad.

Bolesti a CBD mast

Když dojde na lokalizovanou bolest, může být skvělou volbou CBD krém nebo mast. Díky přímému
použití CBD v problémových oblastech je koncentrované CBD dodáno přesně tam, kde je nejvíce
zapotřebí.

I když studie na lidech týkající se účinnosti CBD mastí chybí, existuje mnoho studií na zvířatech
podporující toto použití. V jedné studii vědci zjistili, že u potkanů s artritidou léčených
transdermálním podáním CBD došlo ke snížení zánětů a procesů souvisejících s bolestí.

Dávkování konopí a CBD při bolestech

Dávkování konopí a CBD při bolestech je vysoce individuální. Studie zjistily, že se zvyšující se dávkou
narůstá i účinnost, dokud však nedosáhne určitého bodu. Potom se účinnost sníží. Aby vše bylo ještě
komplikovanější, účinná dávka se v jednotlivých studiích na lidech velmi liší i podle daných podmínek
studie.

Například u migrén bylo zjištěno, že účinná dávka THC a CBD je 200 mg/den, přičemž 100 mg/den
nemělo žádné přínosné účinky. Ukázalo se však, že dávky Sativexu, perorálního spreje, který dodává
2,7 mg THC a 2,5 mg CBD na vstříknutí, jsou účinné při léčbě centrální neuropatické bolesti u
roztroušené sklerózy v dávkách přibližně 20 až 30 mg CBD/den + 22–32 mg THC/den.

V žádných studiích na lidech nebylo zkoumáno dávkování CBD pro léčbu bolesti. Podobně jako u
extraktu z konopí setého studie zjistily, že překročení optimální dávky CBD může vést ke snížení
účinnosti. Ve studii zkoumající účinek CBD na úzkost nebyly dávky 100 mg a 900 mg účinné, přičemž
300 mg ano.

Jak tedy začít, pokud jde o dávkování CBD oleje a dalších konopných produktů? Při dávkování
konopného oleje nebo jiného CBD produktu se osvědčil následující postup:

1. Vyberte produkt, který chcete užívat.

2. Začněte s nejnižší doporučenou dávkou.

3. Rozdělte tuto dávku na 2–3 dávky podané během celého dne.

4. Po dobu 3 nebo více dnů zůstaňte u stejné dávky a vyhodnoťte reakci a účinky.

5. Zvyšujte dávku, dokud nenajdete tu nejlepší.

Mezi produkty, které mohou pomoci, pokud chce pacient něco jiného než samotné palice, patří
například:

  • Roztoky nebo masti
  • Tinktury (lahvičky s kapkovým dávkováním a konopnými oleji)
  • Tobolky, prášky nebo čípky
  • Konopné čaje

Při pohledu na tyto produkty byste si měli vybrat ten, jehož užívání pro vás bude nejvhodnější a
nejpřijatelnější.

V každém případě je vhodné (a v některých případech dokonce nutné) své plány konzultovat s
lékařem a odborníkem, který dokáže s volbou nejvhodnějšího produktu a postupu poradit.

Přeji pevné zdraví a v případě potřeby úspěšnou léčbu.

Foto: istock.com


„Všechny sloučeniny nalezené v rostlině konopí fungují synergicky“

„CBD vykazuje účinky při léčbě bolesti při samostatném použití i v kombinaci s THC“

„Překročení optimální dávky CBD může vést ke snížení účinnosti“

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%
Cali trip za Growshop.cz 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.