Cali trip za Growshop.cz 800x100
Search
Close this search box.

Festivalová sezóna s čistým (s)vědomím

Léto je v plném proudu, slunce svítí, festivaly běží o sto šest. Desítky tisíc lidí během léta odjedou strávit několik dní pod stanem, u ohně, s hudbou a partou přátel. Navíc to slunce a pivo a sem tam nějaký joint nebo jiná psychotropní látka jsou pro mnohé velkým lákadlem.

A co vy, ztratíte někdy kontrolu?

Smyslem tohoto článku není moralizovat, nýbrž otevřít téma vlastní zodpovědnosti.

Situace na “hracím poli”

Česká republika patří k zemím s velmi liberální drogovou politikou v porovnání s jinými zeměmi (pozn. autorky: liberální neznamená ideální, ani že liberálnější by nebyla společnosti prospěšnější). Psychotropní látky jsou v dnešní době na černém trhu i přes svoji ilegalitu relativně snadno dostupné. Nikoho snad nepřekvapí, že přes internet se dá koupit prakticky cokoliv. A nejen přes internet. Díky úsilí policie jsou sice odhalovány případy pěstíren a varen, menších i větších ryb. Zdá se však, že policie usekne drogovým lordům jednu ruku a demonstrativně narostou ruce dvě.

Možnou cestou se zdá být regulace trhu, která by kromě jiných výhod, které nese, měla potenciál snížit také rizika spojená s nečistotou substancí. Ty totiž nemají žádný příbalový leták, nejsou označeny etiketou a v mnohých případech nejsou tak docela tím, co chtěl člověk původně koupit. O tom svědčí i průzkumy Evropského monitorovacího střediska, které mj. poukázaly na fakt, že dvě ze tří extází (pilulky obsahující aktivní látku MDMA a další příměsi užívané na tanečních akcích) nejsou ve skutečnosti extáze. Důvodem jsou jednak někdy i neznámé příměsi, jednak pochybný (často příliš vysoký) poměr MDMA v pilulce. Autority však mají mylný dojem, že by regulace trhu znamenala uvolnění oprátek kontroly.

Hráči

Přemýšlíme-li nad uživateli psychoaktivních látek na festivalech, je třeba si uvědomit, že podle dat uváděných Světovou zdravotnickou organizací 90 % všech uživatelů nemá s užíváním problém (tzn. nejsou závislí a jejich chování neklasifikujeme jako problematické). Jsou to lidé, kteří se rozhodli změnit si vědomí jiným než státem povoleným způsobem. Ten v současnosti vesele přihlíží propagaci (paradoxně) toxického a nebezpečného alkoholu (mnohem toxičtější než mnohé psychoaktivní látky). Svoboda naložit se sebou a se svým vědomím dle svého vlastního svědomí by vůbec neměla být dotazována, pakliže tím člověk neškodí sobě ani okolí.

Pravidla hry

Aby člověk došel ke zdárnému konci (vrátil se cele zpět do reality) bez újmy na zdraví, měl by si dávat pozor na základní doporučení: informovanost se zužitkuje. Voda je dobrý sluha, ale špatný pán. Dávkování je zásadní. V případě zakoupení látky z neověřeného zdroje vyzkoušet nejprve méně. Kombinovat je riskantní. Slunce může být zrádné. V případě látek psychedelických (LSD, MDMA, lysohlávky, ketamin..) je hlavně třeba dbát na set & setting (vnitřní nastavení mysli & prostředí + kumpáni), bedlivě uvážit dávku, nastavit záměr (co se od zkušenosti chce, i kdyby to měla být jen zábava). Svou roli hraje i následující den a případné povinnosti, jejichž nátlak může být po propařené noci krajně nepříjemný.

Nepřítel

Nepřítel číhá všude. V případě užívání psychoaktivních látek na festivalech se může zvrtnout ledasco. V prvé řadě je to čistota substance, která může zavdat velmi nepříjemným stavům. Dále hraje roli, zda se dodržují zmíněná “pravidla”. I přesto však je vždycky, vždycky nějaká minimální pravděpodobnost, že něco může skončit špatně – jednak strašák zákonodárce, jednak snad i prvek chaosu. Je třeba si uvědomit, že ve spojení se změněným stavem vědomí může mít nepříjemný zážitek i dlouhotrvající následky. Jít “do akce” s tím, že se “vyndám” nebo že to “nechám osudu”, je krajně nebezpečné (nejen) pro duševní zdraví jedince samotného, ale i prostředí, ve kterém se nachází a jeho bezprostřední okolí. Stejně tak je to nebezpečné pro celou společnost. Ta mj. i na základě obav z neznámého a nezodpovědného přístupu problematických uživatelů k látkám, které mohou být stejně prospěšné a blahodárné jako nebezpečné a destruktivní, je všechny hodila do pytle “drogy” bez ohledu na jejich vlastnosti, toxicitu, účinky a zapečetila je absolutní prohibicí.

Bezpečná zóna

V posledních letech se na festivalech, kde je prevalence užívání vyšší než jinde a kde jsou organizátoři dostatečně realističtí, aby si to přiznali, objevují nové projekty poskytující intervence zaměřené na uživatele v místě užívání. Během léta se tak můžete na vybraných akcích potkat s pracovníky projektu Hard & Smart brněnských Podaných rukou či projektu PsyCare České psychedelické společnosti.

V zahraničí již běžně fungují i programy testování složení látek, jejichž výsledky poukazují na zmírnění rizik spojených s užíváním. U nás však implementaci takové služby brání zákon. Není na čase přijmout nová paradigmata a změny, které s sebou nesou? Pakliže zákon již neslouží lidem, komu slouží? A není na čase jej změnit?

Cesta je cíl

Změněný stav vědomí je křehká záležitost. Může výrazně ovlivnit vnímání, emoční a vizuální percepci, prožívání, způsob myšlení a další faktory ovlivňující lidské chování. Oblíbené “nájezdy” jsou chvilková záležitost a samotný změněný stav se pak často nezdá tak náročný, to však může být velmi zrádné. Spousta látek se projevuje ve vlnách – stav se zintenzivňuje a zeslabuje v závislosti na tom, co se děje. Méně je mnohdy více.

Finále

S trochou nadhledu se můžeme dívat na užívání psychoaktivních látek jako na sport. Adrenalinový sport, kdy pokoušíme jak naši fyzickou, tak i mentální stránku. Adrenalinové sporty jsou obecně nebezpečné, a tak se u nich více než kde jinde setkáváme s bezpečnostními opatřeními, která minimalizují rizika. Avšak je náročné implementovat opatření snižující rizika aktivit, které jsou částečně zcela zakázány.

Změněný stav vědomí nabízí možnost prožívat situace jinak. Někdo tyto stavy vyhledává, někdo se jich děsí. Každý jsme svůj a každý máme vlastní mozek a snad i soudnost a svědomí, abychom nikdy zcela neztratili kontrolu.

Užívání psychoaktivních látek v prostředí festivalů a hudebních akcí se nedoporučuje, avšak rozhodnete-li se k takové zkušenosti, mějte na paměti, že v prvé řadě jste to vy, kdo je za vás, vaše tělo i mysl, zodpovědný.

festival 1

„Z našich letošních i loňských zkušeností můžeme říci, že služba PsyCare na festivalech opravdu napomáhá snižovat rizika spojená s užíváním psychotropních látek. Také ulehčuje práci týmů zdravotnických a security, kteří často nemají prostor a čas se věnovat účastníkům, kteří zažívají nepříjemnosti pod vlivem nějakých psychotropních látek. Snažíme se návštěvníky edukovat a vést směrem k bezpečnějšímu chování, co se týče užívání psychotropních látek i samotného užívání si volného času na festivalech a party. Do toho patří i péče o své zdraví, dostatek spánku, tekutin, vitamínů, používání špuntů do uší atd. Zároveň poskytujeme bezpečný prostor, kam mohou být přivedeni lidé prožívající nějakou náročnou zkušenost a také je posléze informujeme o možnosti kontaktovat někoho ze sítě odborníků, kdo jim takovou zkušenost může pomoci integrovat. Snažíme se tak o komplexní a flexibilní přístup dle potřeb jednotlivců i celé komunity bez zbytečných předsudků.“

Koorinátorka dobrovolníků PsyCare Daniela Koubková.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Cali trip za Growshop.cz 400x400
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Limetky a citrony - obojí je bohaté na limonen, a tak je tomu i u citronového strainu Barney's Farm: Lemon Tree.
Odrůda Gelato #45 od Barney's Farm je úzce spjata s genetikou Cookies. Gelato #45 voní neuvěřitelně sladce,
CBD náplasti jsou transdermální náplasti obsahující kanabidiol (CBD). Pomalu uvolňují CBD do krve přes kůži.