Weedshop 696x86

Expedice Neuron: za poznáním do Amazonie

Od chvíle, kdy projekt Tomáše Páleníčka a Filipa Tylše z Národního ústavu duševního zdraví získal speciální ocenění Ceny Neuron od Nadačního fondu Karla Janečka, uběhly již dva roky.

Expedici od počátku komplikuje mnoho byrokratických překážek, jejichž objetí si vyžaduje nadání řidiče Formule 1. Navíc komunikace a domluva s tradičními kmeny, které žijí hluboko v amazonském pralese, vyžaduje notnou dávku trpělivosti a odhodlání.

V současnosti se připravovaná expedice do Brazílie za studiem psychoaktivního nápoje s terapeutickým a spirituálním potenciálem – ayahuascy – v jejím přirozeném kontextu, začíná posouvat kupředu. Na konci listopadu navštíví Prahu neurovědec působící v Brazílii Eduardo Schenberg, se kterým hodlají čeští výzkumníci spolupracovat.

Eduardo se již roky věnuje výzkumu ayahuascy a psychoterapii s využitím psychedelických látek. Do Prahy přijede spolu se zástupcem tradičních komunit – Ninawou Inu Huni Kui a jeho ženou Aldenirou Cunha. Ninawa je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii.

K návštěvě se připojí i známý antropolog ze Švýcarska, Jeremy Narby, mj. autor knihy Kosmický had. Jeremy strávil v pralese několik let života s lidmi kmene Ašaninků, kde popsal původní způsoby užití zdrojů deštného pralesa.

Všichni společně vystoupí v rámci přednáškového a diskuzního bloku na akci nazvané Science Meets Tradition – Věda potkává tradici, která proběhne 28. 11. od 20:00 ve velké aule Filozofické fakulty UK v Praze, a 29. 11. ve spolupráci s centrem Asaya v Ostravě. Akce organizuje Nadační fond pro výzkum psychedelik za podpory Národního ústavu duševního zdraví a Nadačního fondu Neuron.

AYAHUASCA: Jakou roli hraje ve zkušenosti prostředí?

Ayahuasca je psychoaktivní nápoj, který užívají domorodí lidé z Amazonie za účelem léčení a duchovních rituálů. Tento nápoj obvykle několik dní vaří a eventuálně rituálně podává šaman, který vede ceremonii a „drží prostor“.

Stejně jako další psychedelika, účinek ayahuascy velmi záleží na faktorech, jako jsou set (nastavení mysli, historie jedince) a setting (prostředí a okolí, kde je látka užita, dávka, záměr). Lidé, jež měli možnost a byli schopní adekvátně zkušenost integrovat, reportují, že užití ayahuascy v nich otevřelo nový rozměr spirituality, spojení se se sebou a s přírodou, prohloubilo pocit jednoty. Jiní se setkali se svými předky, navštívili další světy nebo dostali příležitost nahlédnout ze zcela nové perspektivy na svoje problémy.

Často se však stává, že je zkušenost opravdu náročná, lidem se vyjeví strachy, vyplaví zapřené obsahy podvědomí, otevřou se 13. komnaty. Stejně tak jako jeden může cítit jednotu a lásku, druhý může letět nepoznanou temnotou. Pochopení, přijetí a uchopení takových zkušeností není vždycky jednoduché. I proto budou účastníci studie, kteří budou přítomni na místě, předem velmi důsledně obeznámeni se všemi aspekty takové zkušenosti. V žádném případě se nedoporučuje s látkou experimentovat individuálně.

Není tomu tak dlouho, co byly v klinických podmínkách prokázány terapeutické účinky ayahuascy u depresivních pacientů rezistentních (odolných) vůči zavedeným léčebným postupům. K dnešnímu dni však nebyly hlášeny žádné vědecké informace o akutních a dlouhodobých účincích ayahuascy podané v tradičním kontextu.

Výzkumníci doufají, že by prostřednictvím expedice mohli blíže poznat a popsat neurobiologii efektu ayahuascy užité v tradičním rituálním prostředí. Zaměřit se chtějí hlavně na mozkovou činnost, synchronizace v mozku a dlouhodobé účinky na náladu a blahobyt, souznění s přírodou a mezilidské propojení. Výstupem tedy budou behaviorální a EEG studie.

Měření neurobiologických pochodů v mozku bude probíhat prostřednictvím přenosné EEG čepice, kterou budou mít účastníci studie nasazenou na hlavě.

Stejně tak budou mít možnost pozorovat zkušeného šamana, popsat kontext a průběh rituálu. Aby byla studie dostatečně kontrolována, aniž by účastníci věděli, co přijde, dostanou buďto ayahuascu (Ayahuasca liana – Banisteriopsis caapi), anebo aktivní placebo. Expedice se hodlá zúčastnit i filmový štáb České televize, a tedy by se dobrodružná výprava českých vědců mohla v budoucnosti objevit i na filmových plátnech a v televizi.

Foto: Ninawa Inu Huni Kui & Aldenira Cunha

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

HOBBYGROW – Plagron 400x400

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.