HOBBYGROW – plagron 800x100

Dlouhodobé užívání konopí je bezpečné

Zdroj: herb.co, překlad: Michal Hrbek

Jak jistě víte, v České Republice je povoleno užívat konopí pro léčebné účely. To, jak je, nebo není dostupné, nechme být a podívejme se na problematiku z jiného pohledu. Je užívání konopí bezpečné z dlouhodobého hlediska? Poslední kanadská studie prokázala, že konopí pro léčebné užití je bezpečné řešení – minimálně pro ty, kteří trpí chronickými bolestmi.

Tým výzkumného institutu McGillvilské zdravotní univerzity v kanadském Montrealu prováděl výzkum bezpečného užívání konopí pro zdravotní účely. Pro účely výzkumu bylo vybráno 215 lidí s chronickými bolestmi. Pro srovnání byla vybrána skupina 216 lidí, jejichž nenádorové bolesti nebyly léčeny pomocí konopí.

Tým výzkumníků předepsal pacientům konopí s 12% obsahem THC. Pacienti si mohli vybrat způsob konzumace, buď kouřením, vaporizací, nebo se účinná látka mohla přidat do jídla. Předepsáno bylo 2,5 gramu konopí denně po dobu jednoho roku. Většina pacientů již konopí v minulosti užívala na tlumení symptomů.

„Tohle je první a také největší studie zabývající se bezpečným užíváním léčebného konopí u pacientů, kteří trpí chronickými bolestmi,“ říká vedoucí studie Dr. Ware. Výzkum probíhal v několika centrech po celé Kanadě, konkrétně ve Frederictonu, Halifaxu, Montrealu, Torontu, Vancouveru a také v Londýně.

Výsledky studie nejsou příliš překvapivé pro uživatele, kteří již mají zkušenosti s užíváním konopí. Tým prokázal, že zdravotní konopí NEMÁ žádné vedlejší účinky – naopak se ukázalo, že užívání konopí zlepšilo kvalitu jejich života a celkově také náladu. Pacienti, kteří si vybrali užívání pomocí kouření, vykazovali jisté vedlejší účinky, jako například nevolnosti, bolesti hlavy, závratě a dýchací problémy, avšak také konstatovali razantní útlum bolesti. Tyto vedlejší účinky byly zaviněny právě způsobem užívání, proto nejsou uvedeny jako celkové výsledky výzkumu. Změna užívání nežádoucí účinky eliminovala.

„Naše data prokázala, že každodenní uživatelé nemají vyšší výskyt nežádoucích účinků, než neuživatelé,“ vysvětluje Dr. Aline Boulanger, jakožto další výzkumník. Obecně lze tedy tvrdit, že lékařské konopí je i z dlouhodobého hlediska bezpečné.

Součástí výzkumu je také porovnání léčebného konopí s léky, které se proti chronickým bolestem již běžně předepisují. Bylo prokázáno, že tyto léky mohou být nebezpečné, méně efektivní a mohou způsobovat vedlejší účinky nebo také nepředpokládatelně reagovat s jinými léky. Jak již bylo zmíněno výše, riziko respiračních onemocnění lze omezit způsobem užití.

Konopí navíc eliminuje další problémy, které souvisí s užíváním běžných léků na bolesti – nehrozí předávkování, také ovlivňuje další faktory, jako je kvalita života a nálada pacientů. Vypadá to, že konopí vyhrává závod s běžně předepisovanými léky jakožto nejefektivnější a také nejbezpečnější varianta.

Použití konopí jako léku v České republice není úplně běžné a osobně si myslím, že jsme ještě na míle vzdáleni k masovému užívání. Mnozí potencionální uživatelé mohou být ke konopí nedůvěřiví, bát se jeho použití, nebo prostě nechtějí být ve škatulce „feťáků“. Podobné výzkumy mohou pomoct k popularizaci konopí jakožto léku.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.