HOBBYGROW – 2+1

Předchůdci Evropanů byli dealeři konopí

Zdroj: www.newscientist.com, překlad: Jan Siwiec

Muselo to být něčím v ovzduší. Během krátkého časového okna na konci poslední doby ledové začali lidé z doby kamenné v Evropě a Asii nezávisle na sobě užívat novou rostlinu: konopí. To je závěr archeologického zkoumání konopí, které rovněž uvádí spojitost mezi zvýšeným užíváním konopí ve východní Asii a nárůstem transkontinentálního obchodování na úsvitu dobry bronzové, před nějakými 5 000 lety.

Kmen Yamnaya ze střední Eurasie – považován za jeden ze tří klíčových kmenů, které založily evropskou civilizaci – se v této době rozptýlil na východ a předpokládá se, že rozšířil konopí, a možná i jeho užívání pro psychoaktivní účinky, napříč Eurasií.

Pyl, plody a vlákna konopí se v eurasijských archeologických nalezištích objevují po desetiletí.

Tengwen Long a Pavel Tarasov ze Svobodné univerzity v Berlíně nyní s kolegy sestavili databázi archeologické literatury, aby identifikovali trendy a vzorce v prehistorickém užívání konopí.

„Často se předpokládá, že konopí bylo poprvé použito, a možná i domestikováno, někde v Číně nebo střední Asii,“ tvrdí vědci. Jejich databáze však poukazuje na další možnost.

Některé z posledních studií zahrnutých do databáze naznačují, že tato rostlina vstoupila do archeologických záznamů Japonska a východní Evropy téměř přesně ve stejnou dobu, přibližně mezi 11 500 a 10 200 lety.

„Zdá se, že rostliny konopí byly široce distribuovány již před 10 000 lety, možná ještě dříve,“ říká Long.

Konopí jako tržní plodina

Vědci předpokládají, že v tomto období začaly rostlinu nezávisle na sobě používat různé skupiny lidí napříč Eurasií – možná pro její psychoaktivní vlastnosti nebo jako zdroj jídla či medicíny, nebo dokonce pro výrobu textilií z jejich vláken.

Podle Tarasovy a Longovy databáze však bylo před tisíci lety konopí pravidelně využíváno lidmi pouze v západní Eurasii. „Rané záznamy využití ve východní Asii jsou poměrně roztroušené,“ říká Long.

Tento vzorec se nejspíš změnil přibližně před 5 000 lety, na začátku doby bronzové, kdy zřejmě došlo k nárůstu využití konopí ve východní Asii.

Tarasov a Long se domnívají, že toto načasování má velký význam. V té době kočovní pastevci na eurasijské stepi ovládli jízdu na koních, což jim umožnilo překonávat velké vzdálenosti a začít vytvářet transkontinentální obchodní sítě po stejných trasách, ze kterých se o několik tisíciletí později stane Hedvábná stezka.

Tato dřívější „Bronzová stezka“ umožnila rozšířit mezi západem a východem nejrůznější komodity, mezi které mohlo případně patřit i konopí.

„Jedná se o hypotézu, která k testování vyžaduje další důkazy,“ říká Long, ale poukazuje na to, že by konopí v té době mohlo být ideálním zbožím pro výměnný obchod – „tržní plodina před platidlem“.

Série nezávislých důkazů naznačuje, že komodity a lidé byli v pohybu v mladší době bronzové. Long například říká, že pšenice, která se pěstovala na Blízkém východě přibližně před 10 000 lety, se poprvé objevila v Číně před 5 000 lety.

Studie starověké DNA, zveřejněné v průběhu několika posledních let, také potvrzují, že jedna populace kočovných pastevců žijící ve stepi – Yamnaya – se v této době začala šířit jak na východ, tak na západ.

Doba zkouřená?

Rob Clarke z International Hemp Association v Amsterdamu, který napsal řadu publikací o prehistorii konopí, tento nový výzkum vítá a říká, že podporuje jeho závěry, že konopí bylo domestikováno na více než jednom místě. Navrhovaná spojitost mezi rozšířením konopí a změnami na úsvitu doby bronzové ho nepřekvapuje.

„Vzhledem k tomu, že konopí bylo využíváno na tolik způsobů, nemůžeme si být jisti, že je jeho rozšíření v době bronzové spojeno výhradně s psychoaktivními vlastnostmi,“ říká Ernest Small z Agriculture and Agri-Food Canada v Ottawě.

Existují však důvody domnívat se, že jeho mysl ovlivňující vlastnosti byly faktorem. Někteří výzkumníci se domnívají, že spálená semena konopí nalezená na archeologických lokalitách naznačují, že se Yamnaya na cestu Eurasií vybavili nápadem konopí kouřit.

David Anthony z Hartwick College v Oneontu, New Yorku, který Yamnaya studuje, říká, že lidé mohli využívat psychoaktivních vlastností konopí při některých zvláštních příležitostech. „Šíření užívání konopí coby drogy se zdá být spojeno s přesunem ze stepi,“ říká. „Konopí mohlo být vyhrazeno pro zvláštní hostiny nebo rituály.“

A co víc, Barney Warf z University of Kansas v Lawrence říká, že je nám od raných řeckých historiků známo, že kočovní pastevci z období po době bronzové, kteří přišli po kmeni Yamnaya – Skytové – pravidelně užívali konopí jako drogu.

„Lidé mluví o případech kdy Herodot, trávil čas na Krymském poloostrově, kde se Skyty kouřil trávu,“ říká.

Podle Warfa je tato nová práce fascinující a měla by podpořit další vědce k prozkoumání historie a prehistorie konopí. „Myslím si, že existuje do značné míry nevyřčený příběh o konopí v Evropě od doby bronzové po renesanci,“ říká.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.