happy seeds
Search
Close this search box.

Co se stane při kombinaci alkoholu s CBD

Je bezpečné užívat CBD s alkoholem? Existují nějaké výhody? CBD je dnes všude – od klasických CBD olejů a gumových bonbónů až po novější verze, jako jsou CBD drinky a žvýkačky. Víme, že CBD je bezpečné, ale jak to je při kombinaci s alkoholem?


V tomto článku vám vysvětlíme, co se ve vašem těle děje, když smícháte CBD s alkoholem, jaká nebezpečí to může představovat pro vaše zdraví a co o tom říká výzkum.

CBD nemá s alkoholem výraznou interakci. Většina dosavadních výzkumů ukázala malý rozdíl mezi skupinami lidí pijících alkohol v kombinaci s užíváním CBD nebo bez něj.

Kombinace těchto látek však může u některých jedinců někdy vést k vzniku negativních vedlejších účinků. Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou nadměrná ospalost nebo nízký krevní tlak (který může způsobit závratě nebo mdloby).

Mnoho lidí používá CBD k tlumení negativních vedlejších účinků alkoholu nebo k ošetřování bolesti hlavy a nevolnosti při kocovině následujícího rána. 

Mezi účinky CBD a alkoholu patří:

  • Můžete se cítit unavenější nebo ospalejší.
  • Může se u vás objevit pokles krevního tlaku (závratě nebo točení hlavy).
  • CBD může zamezit některým vedlejším účinkům alkoholu (nevolnost a poškození buněk).

Účinky CBD a alkoholu

CBD (kanabidiol) je primární aktivní složkou rostlin konopí. Není psychoaktivní, což znamená, že nemá žádný vliv na střízlivost, a to v žádném množství.

Lidé používají CBD ve formě olejů, tobolek, gumových bonbónů a vaporizačních produktů k léčbě chronické bolesti, úzkosti, nespavosti a mnoha dalších obtíží.

Nejběžnější důvod pro mix CBD a alkoholu je nepřímý. Můžete si vzít CBD, abyste zvládli symptomy, a pak jít na pár drinků, čímž neúmyslně smícháte obě sloučeniny dohromady.

Někteří lidé záměrně užívají CBD spolu s alkoholem, aby pomohli předejít některým nežádoucím vedlejším účinkům pití – například nevolnostem nebo bolestem hlavy.

Některé výzkumy dokonce naznačují, že CBD může snížit hladinu alkoholu v krvi, tyto výsledky jsou ale přinejlepším spekulativní. 

1. CBD a alkohol mohou způsobit ospalost

CBD a alkohol sdílejí mnoho podobností, pokud jde o profily jejich účinků. Oba jsou považovány za relaxanty centrálního nervového systému, což znamená, že nutí mozek a nervový systém odpočívat.

Přílišná relaxace může vést k výskytu vedlejších účinků, jako je sedace nebo únava.

Když smícháme CBD s alkoholem nebo jinými relaxanty, mohou navzájem zesilovat své účinky a mít mnohem silnější uvolňující dopad na tělo.

To může být dobré pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj spánek.

Jedna studie zjistila, že u 72 účastníků užívajících 25–75 mg CBD po dobu jednoho měsíce došlo k dramatickému zlepšení kvality spánku. Jiné studie ukázaly podobné výsledky při pití. Jedna studie se hluboce ponořila do účinků alkoholu na spánek. Tato studie zjistila, že nízké dávky alkoholu (1–2 standardní nápoje) vedly ke zlepšení v první polovině spánku. Stejná studie zjistila, že vysoké dávky alkoholu (více než dva standardní nápoje) také zlepšily první polovinu spánku, ale měly negativní dopad na druhou polovinu, kdy probíhá většina REM spánku.

Tato interakce může být také špatná věc, pokud si dáte pár drinků s přáteli a nechcete usnout příliš brzy.

2. CBD a alkohol mohou způsobit pokles krevního tlaku

Podobným způsobem, jakým CBD a alkohol mohou způsobit únavu, mohou také způsobit pokles hladiny krevního tlaku.

CBD i alkohol jsou považovány za vazodilatátory, což znamená, že způsobují uvolnění a rozšíření krevních cév.

Představte si krevní cévy jako zahradní hadici, kterou protéká voda.

Když umístíte palec na konec hadice, abyste zúžili otvor, voda vystřelí mnohem silnějším proudem. To se stane, když se cévy zúží nebo stáhnou.

Když odstraníte palec a rozšíříte otvor, tlak poklesne. To je účinek CBD a alkoholu na dilataci krevních cév vedoucí ke snížení tlaku.

Při kombinaci alkoholu a CBD se jejich účinky spojí, což způsobuje ještě větší snížení hladiny krevního tlaku.

Je-li tento účinek příliš silný, může způsobit příliš nízký tlak, což ztěžuje srdci vytlačit do mozku dostatek krve a kyslíku. To má za následek závratě a točení hlavy. Pokud je problém příliš závažný, může to způsobit mdloby.

3. CBD může zamezit vedlejším účinkům alkoholu

Užívání CBD oleje s alkoholem má také určité výhody – například zmírnění nevolnosti nebo bolesti hlavy vyvolané alkoholem. Některé výzkumy dokonce naznačují, že CBD může při pití snížit hladinu alkoholu v krvi.

CBD olej snižuje nevolnost a nutkání na zvracení

CBD olej je spolehlivý prostředek působící proti nevolnosti, ale pouze pokud používáte plnospektrální CBD olej.

Několik kanabinoidů v rostlině konopí lze použít k podpoře při nevolnosti, ale nejsilnější účinek má THC (tetrahydrokanabinol), což je psychoaktivní složka konopí.

Dobrý plnospektrální CBD olej by měl obsahovat stopová množství THC, aniž by měl jakékoli psychoaktivní účinky. CBD olej, který obsahuje malé množství THC, nabízí nejvyšší úroveň účinků proti nevolnosti vyvolané alkoholem.

CBD a THC působí interakcí s receptory CB1 v mozkovém kmeni, kde jsou ovládány reflexy nevolnosti (s výstižným pojmenováním centrum zvracení). Tyto receptory způsobují uvolňování serotoninu, který potlačuje nutkání zvracet.

CBD olej může zastavit bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou častým vedlejším účinkem pití alkoholu. Obvykle se začínají formovat, když se účinky alkoholu vyčerpají, nebo následující ráno, když máte kocovinu.

Existuje několik důvodů, proč alkohol způsobuje bolest hlavy:

  • nedostatek hořčíku
  • dehydratace
  • nedostatek vitamínu B

Zatímco CBD neléčí žádnou ze základních příčin bolestí hlavy způsobených alkoholem, může pomoci odstranit otupělost a zvládnout bolest.

Studie ukázaly, že CBD může snížit bolesti hlavy v několika různých kategoriích, včetně migrén, klastrových bolestí hlavy, intrakraniální hypertenze a bolesti hlavy související s nervovým onemocněním. Existuje také řada neoficiálních zpráv, které naznačují, že CBD může také pomoci při bolestech hlavy souvisejících s užíváním alkoholu.

Nejlepší způsob, jak předcházet bolesti hlavy po pití alkoholu, je při pití užívat také hodně vody, a na konci noci si vzít doplněk obsahující hořčík a vitamín B. Účinky alkoholu způsobují zvýšené nároky na tyto živiny, což může způsobit jejich vyčerpání, pokud nebudou do rána obnoveny.

CBD a úroveň alkoholu v krvi

Některé ze starších výzkumů (1979) zjistily, že lidé, kteří užívali 200 mg CBD, měli nižší hladinu alkoholu v krvi než ti, kteří užívali placebo. Vyšší hladiny alkoholu v krvi korelují s vyšší úrovní intoxikace, ztrátou motorické kontroly a změnami kognitivních funkcí.

CBD může snížit hladinu alkoholu v krvi podporou rychlejšího metabolismu alkoholu v játrech.

Je nutno podotknout, že důkazy v této otázce jsou zcela nedostatečné. Studie na zvířatech publikované teprve v roce 2018 neuvádějí žádné změny hladin alkoholu v krvi mezi skupinou užívající CBD a kontrolní skupinou užívající placebo.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak CBD ovlivňuje hladinu alkoholu v krvi, a na tento účinek by se nemělo spoléhat jako na způsob, jak při pití zůstat pod potřebným limitem.

Může CBD pomoci se závislostí na alkoholu?

Probíhá zajímavý výzkum týkající se potenciálu CBD, které by mohlo pomoci lékařům léčit pacienty závislé na alkoholu. Používá se k léčbě abstinenčních příznaků a potlačování chutí pomocí cílení na centrum závislosti v mozku.

Studie na zvířatech ukázaly, že u potkanů ​​závislých na alkoholu a kokainu, kterým bylo podáváno CBD, byl menší zájem o hledání drog. Vědci ve studii dospěli k závěru, že CBD může být užitečným nástrojem k prevenci relapsů při zotavování alkoholiků.

CBD prokázalo podobné vlastnosti i při jiných formách závislosti, včetně závislosti na benzodiazepinech, opioidech a stimulantech.

Závěr: Mohu míchat CBD a alkohol?

V současnosti nejsou k dispozici žádné dlouhodobé studie, které by zkoumaly účinky CBD a alkoholu při užívání ve vzájemné kombinaci. Není jasné, zda je to ze své podstaty bezpečné, nebo nebezpečné.

Je pravděpodobné, že interakce je u každého jednotlivce odlišná. U některých lidí se mohou vyskytnout negativní vedlejší účinky, jako je ospalost nebo nízký krevní tlak. Další pociťují pozitivní účinky, jako je zmírnění nevolnosti nebo bolesti hlavy při konzumaci alkoholu.

Pokud se chystáte kombinovat CBD s alkoholem, je nejlepší držet se nižší dávky každé z těchto látek. Tím se sníží šance na výskyt složeného účinku, který by mohl vést k potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům, jako je točení hlavy nebo mdloby.


“Mnoho lidí používá CBD k tlumení negativních vedlejších účinků alkoholu.”

“CBD i alkohol jsou považovány za vazodilatátory, což znamená, že způsobují uvolnění a rozšíření krevních cév.”

“CBD může snížit hladinu alkoholu v krvi podporou rychlejšího metabolismu alkoholu v játrech.”

Foto: shutterstock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

weedshop 3
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Podíváme se na dvě nejoblíbenější příslušenství stolních vaporizérů (hadička a balónek) a na to, jak si vedou ve vzájemném srovnání.
Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.