happy seeds
Search
Close this search box.

Co je to endokanabinoidní systém?

Většina přínosů CBD závisí na endokanabinoidním systému. V tomto textu se dočtete, jak funguje a co se může stát, pokud nefunguje správně.


Konopí by pro nás neznamenalo žádný přínos, pokud by neznamenalo přínos pro endokanabinoidní systém – zkráceně ECS.

Léčivé výhody CBD závisí hlavně na jeho schopnosti regulovat tento klíčový systém, který je zapojen do všeho, od podpory nálady a spánku až po přenos bolesti a neurologické funkce.

ECS byl objeven až na konci 80. a počátku 90. let. Stále máme pouze základní znalosti o tom, jak tento systém funguje a jak je zapojen do lidského zdraví a nemocí.

V tomto textu se budeme ECS věnovat podrobně. Probereme všechny hlavní složky systému, jak s nimi interagují kanabinoidy jako THC a CBD a jaké nedávné pokroky v lékařském výzkumu odhalily roli ECS v průběhu nemocí.

Co je endokanabinoidní systém (ECS)?

Endokanabinoidní systém (ECS) je komplexní systém buněčné signalizace. Využívá se k regulaci celé řady funkcí v těle, včetně regulace hladiny hormonů, tělesné teploty, spánku, nálady a mnoha dalších.

Sloučeniny z rostliny konopí (jako je THC a CBD) fungují interakcí s tímto systémem. Endokanabinoidní systém je vždy aktivní, i když neužíváte nebo jste nikdy neužívali konopné produkty.

ECS známe od 90. let, ale dodnes má věda pouze základní znalosti o tom, jak funguje a jaké je jeho specifické postavení v lidském těle.

Víme, že ECS je přítomen ve veškerém životě na Zemi, který má centrální nervový systém, a že je nezbytný pro udržení vnitřní rovnováhy těla (tzv. homeostáza). Když něco vyvede tělo z rovnováhy, například zranění, hladovění nebo stres, ECS zasáhne a pomůže nám znovu najít rovnováhu.

Díky své rozmanité a kriticky důležité roli v těle existuje velký potenciál pro vývoj nových léků, které tento systém využívají. 

Co dělá endokanabinoidní systém?

ECS dělá pro tělo překvapivé věci. Navzdory tomu, jak málo toho o tomto systému víme, je jisté, že je tak či onak nezbytný pro téměř každý orgánový systém v těle.

Přesné vysvětlení toho, co tento systém dělá, je obtížné, protože na rozdíl od jiných systémů těla nemá pouze jednu funkci. Zahrnuje desítky, ne-li stovky, funkcí jednotlivých buněk. Studie ukázaly, že ECS se podílí na kontrole toho, kdy pociťujeme hlad, kdy se cítíme ospalí a kdy by měl náš imunitní systém vydávat poplachy, nebo kdy by se měl uvolnit.

Ale co přesně ECS vlastně dělá? Jak nám nabízí tolik různých funkcí?

ECS působí jako pomocník pro nervový systém. Nervový systém přenáší informace kolem těla – říká vašim orgánům, co mají dělat a kdy to mají dělat. Bez tohoto systému by žádný z našich vnitřních orgánů nepracoval jako celek.

ECS je nedílnou součástí tohoto systému a funguje jako „potvrzení o přečtení“ pro nervový systém. Provádí takzvanou „retrográdní signalizaci“, což znamená, že signál je odeslán v opačném směru (stejně jako potvrzení o přečtení).

Nervové buňky přenášejí signál z mozku do konkrétního orgánu, nebo naopak. ECS poté odešle zprávu opačným směrem, aby odesílatel věděl, že zpráva byla přijata.

To se může zdát banální, ale má to obrovské důsledky na to, jak naše vnitřní orgány spolupracují a fungují jako celek. Když ECS nefunguje správně, setkáme se s nejrůznějšími problémy. Několik příkladů jsou onemocnění jako fibromyalgie, syndrom dráždivého tračníku nebo migrénové bolesti hlavy. Může také ovlivnit naši schopnost odolávat nebo účinně zvládat stres, snížit plodnost, negativně ovlivnit spánek a může dokonce vést ke vzniku autoimunitních onemocnění.

Jaké jsou funkce endokanabinoidního systému?
 • spánek
 • motorické schopnosti (pohybová a svalová koordinace)
 • zdraví srdce
 • nálada
 • učení a paměť
 • regulace bolesti
 • chuť
 • růst a přestavba kostí
 • metabolismus
 • funkce jater
 • stres
 • reprodukce
 • zdraví kůže a pojivové tkáně

Tři složky endokanabinoidního systému:

 • Endokanabinoidní receptory – část systému, který provádí akci
 • Endokanabinoidy – říkají receptorům, co mají dělat
 • Enzymy – tato část likviduje endokanabinoidy, jakmile je již nepotřebujete
1. Endokanabinoidní receptory

(část, která provádí akci)

Endokanabinoidní receptory se nacházejí téměř v každé buňce lidského těla. Toto je část systému, která vyvolává účinek. Když se stanou aktivními, způsobí změnu v buňce.

Existují dva různé typy endokanabinoidních receptorů:

Receptory CB1 – primárně se nacházejí v centrálním nervovém systému (mícha a mozek). Zabývají se regulací trávicí pohyblivosti, sekrecí žaludečních tekutin, funkcí neurotransmiterů a hormonů, střevní propustností, chutí k jídlu, regulací nálady a dalšími.

Receptory CB2 – primárně se nacházejí mimo centrální nervový systém. Jsou obsaženy hlavně ve vnitřních orgánech, periferním nervovém systému (nervové buňky umístěné mimo mozek a míchu) a imunitních buňkách.

S tímto systémem je spojeno také několik dalších receptorů, které nejsou přímo považovány za endokanabinoidní receptory. To zahrnuje receptory TRP (vaniloidní receptory) a receptory aktivované proliferátorem peroxisomu (PPAR). Jsou považovány za zapojené, protože poslové endokanabinoidů s nimi interagují, ale slouží samostatným funkcím.

2. Endokanabinoidy

(poslové, kteří říkají receptorům, co a kdy mají dělat)

Endokanabinoidy jsou chemičtí poslové (eikosanoidy) určené k interakci s receptory endokanabinoidů. Jsou zvyklí přenášet zprávy z jedné části těla do druhé a říkat endokanabinoidním receptorům, co mají dělat.

Existují dva endokanabinoidy. Každý z nich má mírně odlišné role:

Arachidonylethanolamid (anandamid) – primárně se podílí na ECS umístěném mimo mozek a míchu.

2-arachidonoylglycerol (2-AG) – primárně se podílí na ECS umístěném uvnitř mozku a míchy. THC se velmi podobá tvaru 2-AG.

3. Endokanabinoidní enzymy

(část, která odstraňuje endokanabinoidy, když už nejsou potřeba)

Enzymy jsou specifickým typem bílkovin, které štěpí chemikálie v těle. Existují dva typy enzymů, které jsou odpovědné za rozklad každého z endokanabinoidů. Chovají se jako likvidátoři odpadu. Jakmile je zpráva přijata, posel je rozbit a zničen.

Bez těchto enzymů by se endokanabinoidy nadále hromadily a způsobovaly příliš velkou aktivitu na místech receptorů endokanabinoidů.

Endokanabinoidní enzymy zahrnují:

Amidhydroláza mastných kyselin (FAAH) – tento enzym štěpí anandamid.

Lipáza kyseliny monoacylglycerolové (MAGL) – tento enzym štěpí 2-AG.

Kdy byl objeven endokanabinoidní systém?

Endokanabinoidní systém byl poprvé objeven skupinou vědců financovaných vládou Spojených států v roce 1988. Zjistili jedinečný typ receptoru, který reagoval na extrakt z konopí. To, co v tu chvíli našli, byly endokanabinoidní receptory CB1.

Po tomto objevu explodoval výzkum endokanabinoidního systému. Tým farmaceutické společnosti Pfizer vytvořil analog THC, který vědcům umožnil radioaktivně označit a zmapovat umístění těchto receptorů. To vedlo k objevu, že endokanabinoidní receptory byly v mozku mnohem hojnější než jakýkoli jiný typ neurotransmiteru. Pomohl také vědcům objevit druhý typ endokanabinoidního receptoru nazývaný receptor CB2.

V roce 1992 odhalila práce tří vědců, Raphaela Mechoulama, Williama Devana a Dr. Lumíra Hanuše, přirozeně se vyskytujícího chemického posla, který interagoval s endokanabinoidními receptory. To, co tito vědci objevili, bylo nakonec pojmenováno anandamid (odvozeno od sanskrtského slova pro „blaženost“).

Po tomto nálezu vědci zjistili, že endokanabinoidní systém má v těle specifickou funkci a není tam pouze za účelem reakce na THC. O tři roky později Mechoulam a jeho tým objevili druhý endokanabinoid – 2-AG.

Od těchto objevů vědci pracují na pochopení všech nuancí spojených s tímto systémem, jak funguje, a jeho významu pro lidské zdraví a pohodu. V této oblasti výzkumu nás ještě čeká dlouhá cesta.

Endokanabinoidní systém a konopí

Jakýkoli kanabinoid, který pochází z rostlinných zdrojů, se označuje jako fytokanabinoid (fyto- odkazuje na rostlinný původ).

Naopak kanabinoidy produkované uvnitř těla se označují jako endokanabinoidy (endo- znamená „uvnitř těla“).

Konopí je nejúčinnějším a nejrozmanitějším zdrojem sloučenin schopných interagovat s endokanabinoidním systémem.

Kanabinoid je podle definice jakákoli sloučenina, která může interagovat s endokanabinoidním systémem. Některé přímo stimulují receptory ECS (například THC), jiné se na ně váží, aniž by je aktivovaly (například CBD), některé dokonce blokují jeho účinky. Jiné fungují tak, že blokují enzymy odpovědné za rozklad endokanabinoidů, jako je anandamid nebo 2-AG.

S pomocí THC pociťujeme psychoaktivní účinky díky stimulaci endokanabinoidních receptorů v mozku, které se podílejí na regulaci serotoninu. Jiné jsou užitečnější pro stimulaci nebo potlačení chuti k jídlu a některé se podílejí na imunitní funkci nebo stresové reakci.

CBD (kanabidiol)

Kanabidiol je primární aktivní složkou v konopí, která nabízí většinu léčebných přínosů. Tento kanabinoid není psychoaktivní.

Tato sloučenina přímo nestimuluje endokanabinoidní receptory. Místo toho podporuje funkci našich přirozeně se vyskytujících endokanabinoidů. 

Některé výzkumy naznačují, že CBD může uplatnit mnoho svých akcí navázáním na nový endokanabinoidní receptor, který dosud nebyl objeven.

Tento systém je extrémně složitý. Přes desetiletí výzkumu prováděného těmi největšími mysliteli v oboru máme stále jen základní znalosti o tom, jak CBD vlastně funguje.

THC (tetrahydrokanabinol)

Delta-9-THC je primární kanabinoid v konopí, který způsobuje psychoaktivní účinky. Charakteristické změny ve vnímání a emocích vyplývají z interakce této složky s endokanabinoidním systémem.

Existuje další verze této sloučeniny s názvem delta-8-THC – ale tato sloučenina má asi 50% účinnost a v rostlině konopí se nachází pouze ve stopových množstvích.

Delta-9-THC stimuluje endokanabinoidní receptory CB1 i CB2.

Aktivace těchto receptorů způsobuje v těle několik změn. Zvyšuje chuť k jídlu, stimuluje imunitní aktivitu a vyvolává kaskádu účinků v mozku, které vedou k psychoaktivním účinkům. Ty zahrnují euforii, změny sluchového a vizuálního vnímání, změny v interpretaci času a další. Za hlavní příčinu se považuje aktivace 5-HT2A receptorů způsobená aktivitou receptoru CB1 v prefrontální kůře mozku.

CBC (kanabichromen)

Kanabichromen je třetím nejhojnějším kanabinoidem v rostlině konopí. Tím, čím se tento kanabinoid liší od ostatních, je to, že nemá velkou afinitu k vazbě na žádný z endokanabinoidních receptorů. Místo toho má silnou afinitu k souvisejícím receptorům TRPV.

CBG (kanabigerol)

Kanabigerol je prekurzorem CBD, THC a CBC v závislosti na tom, které enzymy jsou v rostlině přítomny. Tento kanabinoid interaguje s receptory CB1 a CB2 podobným způsobem jako CBD, ale s menším dopadem.

CBN (kanabinol)

Kanabinol se tvoří, když se rozpadne THC. Chemická struktura tohoto fytokanabinoidu je jen mírně odlišná, a proto má podobnou interakci s endokanabinoidním systémem. CBN se váže na receptory CB1 i CB2 stejně jako THC. Má však podstatně nižší účinnost – má pouze asi 10 % síly THC.

CBN je pro tento účel technicky psychoaktivní, ale je tak slabý, že pravděpodobně nezpůsobí žádné znatelné změny.

THCV (tetrahydrokanabivarin)

THCV je považováno za neutrálního agonistu (stimulant) jak pro receptory CB1, tak pro CB2. To znamená, že se váže na receptory, ale nemá velký vliv. Některé zprávy naznačují, že THCV je asi o 25 % silnější než THC, pokud jde o jeho psychoaktivní účinky – ale to je také sporné. K podrobnějšímu pochopení role THCV v endokanabinoidním systému je zapotřebí dalšího výzkumu.

Endokanabinoidní systém a nemoci

Víme, že ECS má zásadní dopad na naše fyzické zdraví a pohodu – proto dává smysl, že pokud nastane problém s tímto systémem, může to vést k vzniku nemoci.

Díky tomu není jasné, jakou roli má ECS v lidské patologii. Tento systém je tak složitý, že je obtížné přesně určit, co se děje, když ECS nefunguje správně.

Nedostatek endokanabinoidů

Vědci předložili teorii, podle které mohou být určité zdravotní obtíže způsobeny nedostatkem nebo dysfunkcí endokanabinoidního systému. Tento stav se nazývá klinický nedostatek endokanabinoidů (CED). Tato teorie by mohla vysvětlit základní příčinu vzniku řady idiopatických zdravotních potíží.

Idiopatický je termín, který označuje zdravotní obtíže nebo příznaky, které nemají žádnou identifikovatelnou příčinu. Několik příkladů zahrnuje migrénové bolesti hlavy, fibromyalgii a syndrom dráždivého tračníku. Žádné z těchto onemocnění nemá dobré vysvětlení toho, co je způsobuje. Existuje spousta teorií, ale dosud to nebylo zcela objasněno.

Konvenční lékařský systém obvykle označuje tyto stavy jako „psychosomatické“, což v podstatě znamená, že jsou způsobeny myslí, nikoli fyzickými příčinami. To samozřejmě velmi ztěžuje jejich léčbu. Většina lidí s těmito diagnostikovanými poruchami s nimi bude žít po zbytek svého života.

Teorie deficitu endokanabinoidů je slibným kandidátem na všechny tyto obtíže, jak zdůraznil článek z roku 2016 od významného výzkumníka konopí Ethana Russoa.

I u dalších onemocnění se předpokládá, že v jejich počátcích stojí endokanabinoidní dysfunkce – například Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a deprese.

Žádná z těchto teorií nebyla prokázána. Ale ani vyvrácena. Prostě potřebujeme další výzkum, abychom pochopili, co přesně se děje a zda je ECS skutečně kořenem těchto nemocí.

Potenciální známky nedostatku endokanabinoidů:
 • špatná funkce trávení
 • poruchy nálady nebo nestabilita
 • narušení spánkových režimů
 • zvýšená citlivost na bolest
 • neschopnost fyzického rozvoje
 • autoimunitní dysfunkce
Co způsobuje nedostatek endokanabinoidů?
 • genetické poruchy
 • zastavený vývoj v raném dětství
 • virová infekce
Obtíže, které mohou souviset s CED
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • syndrom dráždivého tračníku (IBS)
 • migrénové bolesti hlavy
 • fibromyalgie
 • neonatální selhání rozvoje
 • cystická fibróza
 • brachiální plexopatie
 • kauzalgie
 • glaukom
 • dysmenorea
 • fantomová bolest končetin
 • hyperemesis gravidarum (nadměrné těhotenské zvracení)
 • opakované potraty
 • bipolární porucha
 • Huntingtonova choroba
 • roztroušená skleróza
 • kinetóza
 • Parkinsonova choroba
Shrnutí: co je ECS?

ECS mate výzkumníky po celá desetiletí. Od svého objevu na konci 80. let věda zjistila, že tento systém je zapojen do téměř každého orgánového systému v lidském těle – u některých mnohem více než u jiných. V lidském mozku je více receptorů ECS než jakýkoli jiný typ neurotransmiteru.

Navzdory tomu, jak důležitý je tento systém pro udržení našeho celkového zdraví a pohody, víme o něm překvapivě málo.

Víme však, že kanabinoidy jako CBD a THC nabízejí většinu svých přínosů regulací tohoto základního systému. To umožňuje těmto sloučeninám léčit obtíže, které jsou jinak považovány za „neléčitelné“.

Jedná se o rychle se rozvíjející prostor. Výzkum každoročně odkrývá nové poznatky o tom, jak ECS v těle funguje, o jeho úloze při lidských onemocněních a o tom, jak různé rostlinné a člověkem vyrobené chemikálie interagují s tímto systémem, aby poskytovaly léčivé nebo rekreační přínosy. 


“ECS působí jako pomocník pro nervový systém”

“Jakýkoli kanabinoid, který pochází z rostlinných zdrojů, se označuje jako fytokanabinoid”

“Vědci předložili teorii, podle které mohou být určité zdravotní obtíže způsobeny nedostatkem nebo dysfunkcí endokanabinoidního systému”

Foto: shutterstock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

seedbank -30%
happy seeds 2

Další články:

Nepřehlédněte:

CBD náplasti jsou transdermální náplasti obsahující kanabidiol (CBD). Pomalu uvolňují CBD do krve přes kůži.
Poznejte vítězný strain Banana Punch od Barney's Farm, který vyniká jedinečnou vůní a chutí zralých banánů.
Asi to pro vás nebude překvapením: vaporizace se pomalu stává stále oblíbenější metodou užívání bylin – dokonce předhání i balené jointy.