Search
Close this search box.

Cesta ke spokojenému životu

Anandamid neboli AEA je endokanabinoid, který má přezdívku „molekula blaženosti“. Co to ale přesně znamená a jaký je vztah anandamidu s kanabinoidy jako THC a CBD? 


Rostlina konopí už dlouho poutá vědce zdánlivě nekonečným množstvím objevů, které čekají na odemčení – každý víc vzrušující než ten předchozí. Ale možná nejzajímavější je, že konopí nám pomohlo dozvědět se více o tom, jak fungují naše vlastní těla. Uvidíte, že kromě rostlinných kanabinoidů existuje ještě další třída kanabinoidů – ty, které produkuje lidské tělo. Jaké je tedy tajemství za anandamidem, jedním ze dvou primárních endokanabinoidů, které přitahují pozornost?

V tomto textu se podíváme na podrobnosti o této „molekule blaženosti“, včetně jejího působení v těle, jejího vztahu s THC a CBD a toho, jak je konopí schopné způsobit, abychom se cítili šťastní.

Co je to anandamid?

Ačkoli THC, CBD a další kanabinoidy vyskytující se v rostlinách – fytokanabinoidy – jsou těmi, o kterých slyšíme nejčastěji, dalším cenným zdrojem těchto molekul jsou lidé. Endogenní kanabinoidy – endokanabinoidy, jako je anandamid, nesou vlastní jedinečné vlastnosti a mají významné interakce s kanabinoidy pocházejícími z rostlin.

Jak vznikl název anandamid?

Chcete-li zahájit jakoukoli diskusi o anandamidu (neboli AEA), pomůže vám vysvětlení původu jeho názvu. „Ananda“ – v sanskrtu výraz pro „radost, blaženost a potěšení“ – okamžitě naznačuje některé klíčové funkce tohoto endogenního kanabinoidu. „Amid“ jednoduše odkazuje na chemický vzorec molekuly.

Jak byl anandamid objeven?

Je zajímavé, že anandamid a další primární endokanabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) byly objeveny dlouho po objevu fytokanabinoidů, jako jsou THC a CBD. Na počátku 90. let se při určování fytokanabinoidů, které jsou schopné vázat se na receptory v lidském těle, podařilo výzkumnému týmu vedenému Dr. Raphaelem Mechoulamem, jehož zásadní součástí byl i český vědec Lumír Ondřej Hanuš, izolovat v roce 1992 první endokanabinoid v lidském mozku – anandamid.

Jak tělo produkuje anandamid?

Biosyntéza anandamidu vychází z produkce jeho membránového prekurzoru N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu (NAPE). Tato reakce probíhá prostřednictvím mnoha enzymů a molekulárních drah, přičemž neurony vytvářejí látku podle potřeby. Přirozené hladiny anandamidu v těle jsou obvykle nízké a kanabinoid má krátký poločas, což znamená, že opouští tělo relativně rychle.

Proč je anandamid důležitý?

Pokud tedy anandamid přirozeně existuje v těle v nízkých koncentracích, proč se o něj vědci tak zajímají? Tady je zapotřebí popovídat si o endokanabinoidním systému.

Endokanabinoidní systém je složen převážně ze dvou typů kanabinoidních receptorů – CB1 a CB2 – a hraje homeostatickou roli, ve které dohlíží na širokou škálu tělesných procesů. Když Mechoulamův tým (složený z Lumíra Hanuše a Williama Devana) zjistil, že fytokanabinoidy jsou schopné vázat se na tyto receptory, byli odhodláni dostat se k základu tohoto vztahu. Ve výsledku zjistili, že anandamid má velmi podobnou vazebnou afinitu ke kanabinoidním receptorům jako jeden z nejhojnějších kanabinoidů v konopí – THC.

Co je endokanabinoidní systém?

Jako částeční agonisté CB1 a CB2 jsou AEA a THC schopné mimo jiné působit na centrální nervový systém a imunitní systém. Navzdory vrozenému vztahu mezi anandamidem a CB1 je vztah THC s receptorem ještě silnější a po delší dobu katalyzuje mnohem významnější chemické změny. Anandamid je křehčí, a proto není schopen způsobit psychoaktivní účinek jako THC.

Za co je anandamid zodpovědný?

Jak již bylo zmíněno výše, samotné slovo „anandamid“ popisuje jednu z jeho hlavních funkcí v těle. Sloučenina se skutečně nachází v oblastech mozku spojených s potěšením, odměnou a motivací. Vyskytuje se však také v oblastech souvisejících s učením a pamětí, příjmem potravy a pohybem. Vědci dokonce našli předběžné důkazy o schopnosti anandamidu vytvářet nebo přerušit krátkodobá neurální spojení, což by mohlo znamenat přínosy při učení a pro paměť.

Anandamid obecně hraje homeostatickou roli. Je uvolňován mozkem podle potřeby, aby pomohl hladkému fungování endokanabinoidního systému.

Co dělá enzym FAAH?

Pochopení vztahu mezi konopím, anandamidem a endokanabinoidním systémem bude jasnější, když odhalíme, jak se anandamid zpracovává. Jak již bylo zmíněno, anandamid má krátký poločas rozpadu a je rychle štěpen na kyselinu arachidonovou a ethanolamin pomocí enzymu známého jako amidhydroláza mastné kyseliny (FAAH).

Inhibitory FAAH jako takové jsou schopné zvyšovat hladiny anandamidu v těle, což vědci chtějí využít pro potenciální terapeutické účely. Ve skutečnosti se někteří lidé rodí s genetickou mutací, která významně tlumí přirozené hladiny FAAH, což vede k mnohem vyšším koncentracím AEA v těle. Výsledek? Potenciální zlepšení nálady, nocicepce, reakce na stresující události a další.

Zatímco přirozené hladiny AEA jsou většinou nízké, co kdybychom zvýšili koncentraci? A jak bychom to udělali?

Jak konopí ovlivňuje anandamid?

Konopí má s anandamidem mnohostranný vztah, protože jednotlivé kanabinoidy mají na molekulu dramaticky odlišné účinky. Pojďme se podívat, jak dva hlavní kanabinoidy – THC a CBD – ovlivňují AEA.

Jak THC ovlivňuje anandamid?

THC a anandamid mají podobnou chemickou strukturu a oba jsou částečnými agonisty receptoru CB1, ale když je THC spotřebováno, tyto receptory „unese“. Kromě toho je THC schopno vyvolat mnohem dramatičtější odezvu od CB1, projevující se charakteristickou psychoaktivitou.

Přesněji řečeno, THC mění fungování hipokampu, orbitofrontální kůry, mozečku a bazálních ganglií, což mimo jiné způsobuje změny ve fungování krátkodobé paměti a v koordinaci. Stimuluje také uvolňování dopaminu – mnohem více, než je produkováno přirozeně – chemické látky, která se podílí na radosti, odměně, příjmu potravy, sexu a dalších záležitostech.

Jak CBD ovlivňuje anandamid?

CBD, další primární kanabinoid v konopí, má mnohem přímější účinek na anandamid než THC, přestože má s kanabinoidními receptory obecně nepřímý vztah. Všechno to má co do činění s FAAH, která, jak již bylo zmíněno, je zodpovědná za rozbití AEA a je důvodem, proč anandamid v systému nezůstává příliš dlouho.

CBD inhibuje rozklad FAAH, což vede k tomu, že anandamid vydrží déle v synaptické štěrbině. To nezpůsobuje psychoaktivní účinky, jako je tomu u THC, protože vazebná afinita anandamidu k CB1 se nemění, ale je schopna projevovat své účinky déle a s potenciálně významnějšími výsledky.

Může konopí přinést pocit štěstí dlouhodobě?

Otázka, zda může konopí přinášet pocit štěstí z dlouhodobého hlediska, je plná proměnných. Vzhledem k podobnosti THC s anandamidem a potenciálním uklidňujícím vlastnostem dalších kanabinoidů, jako je CBD, je logické, že užívání konopí může pomoci pěstovat lepší a otevřenější pohled na život. Ačkoli se předpokládá, že za tímto účinkem částečně stojí uvolňování dopaminu THC, jeho podobnosti s AEA jsou pravděpodobně důležitější, pokud jde o potenciální dlouhodobé zlepšení nálady

Kvalitativní studie o užívání konopí ve švýcarském vězení pro muže z let 2009–10, publikovaná v roce 2013, se o tom ve svých zjištěních zmiňuje. Zadržení i zaměstnanci uváděli pozitivní účinky spojené s konopím, včetně jeho schopnosti zmírnit zážitky z vězení, zmírnit napětí, předcházet násilí a chovat se jako „sociální zklidňovač“. Zdálo se také, že přístup ke konopí omezuje u respondentů užívání tvrdších drog. Negativní účinky užívání konopí zahrnovaly ospalost, sociální izolaci a pod restrikcemi užívání a obchodování s tvrdšími drogami.

Další neoficiální a předklinické studie naznačují potenciální účinek konopí na povzbuzení ducha, který by mohl u určitých uživatelů pomoci regulovat náladu. Předpokládá se však, že nadužívání THC oslabuje aktivaci endokanabinoidů – konkrétně receptory CB1 v centrálním nervovém systému, což ztěžuje dosažení stejného pocitu rozkoše v průběhu času při stejné dávce.

Z tohoto důvodu se často doporučuje užívat odrůdy s dostatečnou hladinou CBD. Tímto způsobem uživatel zvýší přirozenou hladinu anandamidu v těle díky inhibici FAAH CBD. Být „šťastný“ je mnohem komplikovanější, než kolik může obsáhnout jednoduchá diskuse o anandamidu a konopí, ale nakonec vede k závěru, že zodpovědné užívání konopí by mohlo pomoci podívat se na svět z té světlejší stránky.

Další způsoby, jak zvýšit hladinu AEA v těle

Kromě kouření nebo vaporizace konopí lze zvýšit hladinu anandamidu v těle pomocí určitých potravin, činností a dokonce i dalších kanabinoidů. Některé z těchto látek obsahují samotný anandamid a/nebo inhibují FAAH, což vede k přirozeně zvýšeným hladinám AEA v těle.

1. CBD extrakt

Ano, extrakt CBD, jako ten, který se nachází v CBD olejích, CBD kapslích a dalších doplňcích, je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit hladinu AEA v těle. Jak již bylo zmíněno, jde o inhibici FAAH pomocí CBD, což vede k pomalejšímu rozpadu anandamidu. Kromě tohoto procesu CBD působí na endokanabinoidní systém i jinými způsoby a podporuje celkovou homeostázu v těle.

Doporučuje se užívat CBD ve formě extraktu, na rozdíl od kouření nebo vaporizace, protože dávkování je mnohem jednodušší a je možné konzumovat větší množství pro výraznější účinek.

2. Konzumace některých potravin

Různé potraviny obsahují velké množství jedinečných sloučenin, které mohou také ovlivnit hladinu AEA v těle.

Černé lanýže

Černé lanýže jsou zajímavé formy života bez přímého vlivu na AEA, ale i zde vykazují něco fascinujícího. Přestože samy neobsahují žádné kanabinoidy, zimní černé lanýže obsahují AEA a mnoho metabolických enzymů zapojených do endokanabinoidního systému (ECS). Vědci se domnívají, že by to mohlo být kvůli snaze lanýžů přilákat hladová zvířata k šíření spór.

Čokoláda

Kromě kofeinu, cukru a teobrominu obsahuje čokoláda malé množství anandamidu spolu se dvěma sloučeninami, které inhibují jeho rozklad. Tato kombinace je považována za částečně zodpovědnou za chutě spojené s čokoládou.

Kořen maca a galangal

Kořen maca neboli peruánský ženšen obsahuje macamidy, které jsou inhibitory FAAH s podobnou chemickou strukturou, jakou má anandamid. Kořen maca se běžně používá jako doplněk s řadou tradičních i moderních využití.

Galangal, který je úzce spjat se zázvorem a kurkumou, se běžně používá ve východní a jihovýchodní Asii a má několik tradičních aplikací. Je to také inhibitor FAAH schopný zvyšovat hladiny AEA.

Kaempferol

Kaempferol je jedním z nejúčinnějších flavonoidů inhibujících FAAH. Nalézá se v běžném ovoci a zelenině, jako jsou jablka, ostružiny, hrozny, broskve, maliny, brokolice, růžičková kapusta, okurky, čekanka, zelené fazole, salát, brambory, špenát, dýně, rajčata a zelený čaj. Hladinu anandamidu lze tedy zvýšit pouhým příjmem zdravé a rozmanité stravy.

Černý pepř a pepř dlouhý

Černý pepř a pepř dlouhý obsahují alkaloid guineesine, který inhibuje zpětné vychytávání buněk AEA i 2-AG. Předpokládá se, že sloučenina nabízí potenciální uklidňující vlastnosti prostřednictvím kanabinoidních receptorů. Je zajímavé, že černý pepř také obsahuje dietní kanabinoid / terpenový karyofylen, který se váže na receptor CB2 a má vlastní pozitivní účinky.

3. Cvičení

Bylo prokázáno, že cvičení – konkrétně vytrvalostní cvičení – dramaticky zvyšuje hladinu anandamidu v krevní plazmě. Předpokládá se, že tento mechanismus částečně stojí za fenoménem „běžecké euforie“ (runner’s high), u něhož se dlouho předpokládal dopamin jako jediná chemická látka odpovědná za euforii a analgezii, které často přicházejí po skončení aktivity. Pokud tedy chcete uvolnit více anandamidu spolu s dalšími endorfiny, je skvělým řešením běh na dlouhé vzdálenosti, jízda na kole a další vytrvalostní aktivity.

4. Zvýšení hladiny oxytocinů

Oxytocin, nazývaný „hormon lásky“, může stimulovat uvolňování anandamidu v nucleus accumbens, jak prokázala studie na zvířatech z roku 2015 z University of California, Irvine. Oxytocin je přirozeně uvolňován hypofýzou během porodu, intimních situací (objímání, orgasmu), sociálních vazeb a v jiných případech. To znamená, že aktivity, jako je mazlení, nebo dokonce jóga, mohou přirozeně zvýšit hladinu smyslného hormonu.

Anandamid – souhrn

Naše znalosti o anandamidu prošly od prvního objevení endokanabinoidu dlouhou cestou, ale zbývá ještě zjistit mnoho o tom, jak přesně může konopí pomoci, abychom se cítili dlouhodobě šťastní. To znamená, že užíváním konopí, užíváním CBD oleje, cvičením a vyváženou stravou můžete přirozeně zvýšit hladinu AEA!


“Konopí nám pomohlo dozvědět se více o tom, jak fungují naše vlastní těla”

“Anandamid má podobnou chemickou strukturu jako THC”

“Bylo prokázáno, že vytrvalostní cvičení dramaticky zvyšuje hladinu anandamidu v krevní plazmě”

Foto: pixabay.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

Cali trip za Growshop.cz 400x400
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Proč podzemní skleník. Není divu. Ve Střední Evropě rozhodně nepanují podmínky vhodné pro celoroční pěstování ovoce nebo zeleniny.
Dokážete si představit příjemný aromatický a chutný zážitek z kouření bez účinků THC? Možná se vám jako první vybaví CBD, ale mýlíte se.
Účinek a chuť na n-tém stupni. Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha DoSi2 a Buddha Weeding Cheesecake.