Weedshop 696x86

CBD vs. kratom — na bolest, spánek & energii

CBD vs. kratom – oba nabízejí podobné přínosy v oblasti boje proti bolesti a podpory spánku. Která možnost je lepší?


Na první pohled se kratom a CBD hodně podobají. Oba produkty pocházejí z přírodních rostlinných zdrojů a přinášejí mnoho stejných výhod.

CBD a kratom se používají k úlevě od chronické bolesti, podporují hlubší a regenerační spánek a zmírňují úzkost a depresi.

I když mezi těmito dvěma rostlinnými extrakty existuje mnoho podobností, kratom a CBD se velmi liší.

V tomto článku se podíváme na CBD a kratom z hlediska jejich přínosů, bezpečnosti, nákladů a dalších vlastností.

Co je kratom?

Kratom (Mitragyna speciosa) je druh keře příbuzného kávovníku. Vyskytuje se v celé jihovýchodní Asii – včetně Bali, Thajska, Indonésie, Laosu, Vietnamu a Kambodže.

Tradičně se listy kratomu žvýkaly nebo se z nich vyráběl čaj. Účinky jsou stimulující jako u kávy, proto byla rostlina využívána ke zvýšení energetické hladiny a ke zvýšení produktivity při práci.

Ale na kratomu je něco jedinečného, co mu dodává zcela novou řadu výhod.

Ve vysokých dávkách (přes 7 gramů listu) má kratom úplně jinou sadu účinků. Alkaloidy v listech se zaměřují na opioidní receptory bolesti, což mu dodává silné analgetické výhody. Vyšší dávky mohou přinést také sedativní účinky, které převáží počáteční stimulační účinek.

Lidé berou kratom v nižších dávkách především jako alternativu ke kávě a jako alternativu k alkoholu nebo lékům na předpis ve vyšších dávkách.

Srovnání CBD s kratomem: jaký je mezi nimi rozdíl?

CBD i kratom jsou užitečné pro zvládání bolesti, úzkosti a nespavosti – ale zde podobnosti končí.

Aktivní složky v CBD produktech se zcela liší od kratomu a fungují prostřednictvím zcela odlišných mechanismů.

CBD působí na endokanabinoidní systém – kratom se zaměřuje na adrenergní a opioidní systémy.

Odlišují se od sebe také v tom, jaký je jejich bezpečnostní profil a původ.

Obecně je CBD lepší při zánětech nebo chronické (dlouhodobé) bolesti a úzkosti.

Kratom je lepší v nízkých dávkách jako nootropikum nebo stimulant a ve vyšších dávkách pro akutní (krátkodobou) bolest.

CBD je mnohem bezpečnější než kratom a lze jej užívat dlouhodobě bez rizika vzniku závislosti nebo dlouhodobých vedlejších účinků. Dlouhodobému užívání kratomu je třeba se vyhnout, protože se může časem stát návykovým.

1. Přínosy CBD & kratomu

CBD a kratom sdílejí mnoho stejných využití – dosahují toho ale prostřednictvím zcela odlišných mechanismů.

Stručně řečeno, kratom je ve srovnání s CBD lepší pro krátkodobou úlevu od bolesti, abstinenčních příznaků od opiátů a zlepšení soustředění a koncentrace (nízké dávky).

CBD je mnohem lepší v případech, kdy je zapotřebí dlouhodobé užívání. To by mohlo zahrnovat boj s bolestí, nespavostí, úzkostí a depresí. Nabízí také několik výhod, které kratom nemá – například účinky proti zánětu, epilepsii, kožnímu onemocnění, neurodegenerativním poruchám a mnoho dalšího.

CBD vs. kratom na bolest

Vítěz: Kratom pro akutní bolest, CBD pro chronickou bolest.

Hlavní podobnost mezi CBD a kratomem je jejich účinek na bolest.

CBD funguje prostřednictvím endokanabinoidního systému, který se skládá z řady receptorů zapojených do regulace homeostázy (slovo, které v podstatě znamená rovnováhu). Modulováním těchto receptorů může CBD účinně regulovat objem signálů bolesti směřujících do mozku.

CBD neblokuje bolest úplně, ale odvádí skvělou práci při snižování závažnosti bolesti.

Kratom funguje zcela odlišně. Obsahuje několik alkaloidů, které aktivují opioidní receptory umístěné v míše a mozku. Tyto receptory fungují jako brány pro přenos bolesti. Aktivací opioidních receptorů se brány uzavírají – blokují signál bolesti, aby se dostal do mozku. Jedná se o stejný mechanismus účinku, jaký používají léky proti bolesti na předpis, jako je morfin nebo oxykodon.

Co je tedy lepší?

CBD bude mnohem lepší pro jakoukoli bolest, jejíž základní příčinou je zánět. Pracuje na krátkodobém snížení přenosu signálu bolesti, ale také řeší základní příčinu. Získání všech přínosů může trvat několik dní, týdnů, nebo dokonce měsíců.

Kratom je krátkodobě lepší pro téměř jakýkoli typ bolesti – ale neměl by se užívat dlouhodobě kvůli obavám ze vzniku tolerance a závislosti. Přímým blokováním opioidních receptorů může kratom nabídnout rychlou a účinnou úlevu od bolesti u prakticky jakéhokoli typu nebo závažnosti bolesti.

CBD vs. kratom pro spánek

Vítěz: CBD

Existuje mnoho různých příčin nespavosti včetně dysregulace v cyklu spánku a bdění, úzkosti, dysregulace hladiny cukru v krvi a chronické bolesti.

CBD je zde zjevným vítězem, protože řeší všechny tyto potenciální základní příčiny.

Ve vyšších dávkách je CBD sedativum – pomáhá navodit spánek. Ale i v menších dávkách nám CBD může pomoci dosáhnout klidnějšího spánku tím, že uklidní centrální nervový systém a pomůže potlačit příznaky úzkosti nebo rozrušené mysli.

Je také užitečné pro snížení bolesti svalů nebo kloubů, které vás mohou v noci budit, a přímo snižuje hladinu kortizolu, který vám může bránit v dosažení hlubších spánkových stavů.

Kratom je pro spánek také užitečný, ale tato bylina zde může být velmi přínosná, nebo naprosto neúčinná.

Zatímco kratom je sedativum, může být také stimulantem. Nesprávná dávka nebo nesprávné použití odrůd může vést k ještě horší nespavosti, než jaký byl původní stav. Nalezení rovnováhy může být s kratomem obtížné. Vyšší dávky této rostliny jsou silným sedativem, ale jejich nadměrné užívání může způsobit nepříjemné vedlejší účinky, které se běžně označují jako „kratomové vrávorání“, které zahrnuje rozmazané vidění, závratě a nevolnost nebo zvracení.

Kromě toho není kratom dobrým dlouhodobým řešením pro zlepšení spánku. Příležitostné dávky jsou v pořádku, pokud víte, jaká dávka nejlépe vyhovuje vašemu tělu, ale dlouhodobé užívání může způsobit závislost, což znamená, že pokud přestanete bylinku používat, vaše nespavost se ještě zhorší.

CBD vs. kratom při úzkosti a depresi

Vítěz: CBD

Účinky CBD proti úzkosti vycházejí ze souboje jako jasný vítěz.

CBD působí na několik samostatných mechanismů souvisejících s úzkostí – včetně GABA, dopaminu, serotoninu a glutamátu úzce spojených s příznaky, které prožíváme jako úzkost.

Proběhlo mnoho rozsáhlých klinických studií, které potvrdily účinnost CBD i při zvládání úzkosti. Ve skutečnosti existuje jen velmi málo dalších přírodních doplňků, které se alespoň blíží spolehlivosti CBD pro boj s úzkostí. Jedinou výjimkou může být rostlina kava, která je jednou z nejlepších přírodních bylin na Zemi užívaných při úzkosti.

Pokud jde o depresi, CBD je z krátkodobého hlediska méně účinné než kratom, ale dlouhodobě nabízí výrazně větší zlepšení. Je to proto, že CBD není přímo euforické nebo povznášející jako kratom. Místo toho CBD pracuje na regulaci neurologické funkce k obnovení homeostázy neurotransmiterů a elektrického přenosu v mozku.

CBD také pracuje na eliminaci neurozánětu, který je považován za jednu z hlavních základních příčin deprese.

Kratom nabízí pouze mírné výhody v boji proti úzkosti a pouze ve vyšších dávkách. Nižší dávky jsou mnohem více stimulující a ve skutečnosti mohou u mnoha jedinců způsobit úzkost.

Kratom je skvělé antidepresivum ve vyšších dávkách díky své schopnosti aktivovat opioidní receptory a spouštět uvolňování dopaminu v mozku. To dává kratomu silný euforický účinek, který má dramatický dopad na náladu. Tyto účinky jsou však krátkodobé a v průběhu času mohou vést ke zhoršení příznaků špatné nálady, protože tělo bude závislé na účincích kratomu.

CBD vs. kratom pro soustředění a koncentraci

Vítěz: Kratom

CBD se někdy používá k podpoře soustředění, ale tyto účinky mají nepřímý přínos. Myšlenka je, že snížením úzkosti a stresu je CBD schopno podporovat větší duševní klid a soustředění. Tyto účinky jsou jemné a skutečně se týkají pouze lidí, kteří jsou již ve stresu nebo prodělávají úzkost.

CBD nestimuluje tak jako kratom nebo jiná nootropika, jako je kofein.

Kratom je mnohem lepší při zlepšování produktivity a také nootropikum díky své schopnosti přímo stimulovat adrenergní receptory. Užívání této byliny (v nižších dávkách) stimuluje mozkovou činnost a dává nám pocit bdělosti. Přínosy na soustředění jsou patrné do 30 minut po užití kratomu a trvají 2 až 3 hodiny.

CBD vs. kratom pro podporu imunity

Vítěz: CBD

U CBD i kratomu se předpokládá, že mají široké přínosy pro podporu imunity.

CBD funguje tak, že reguluje endokanabinoidní systém, který je částečně zodpovědný za regulaci imunitních funkcí. To zahrnuje všechny aspekty imunitního systému – včetně produkce bílých krvinek, aktivace a infiltrace T-buněk, alergických reakcí a adaptivní imunity. Bylo dokonce prokázáno, že CBD kompenzuje schopnost určitých bakterií odolávat antibiotikům.

U kratomu se také předpokládá posílení imunity a v rostlině existuje několik sloučenin, u nichž bylo při testování na zvířatech prokázáno, že nabízejí přímé imunitní stimulační účinky, například alkaloid isopteropodin a saponin zvaný daucosterol. Žádný z těchto účinků však nebyl prokázán u lidí.

2. Bezpečnost kratomu & CBD

Mezi kratomem a CBD je v bezpečnostních profilech velký rozdíl.

CBD je velmi bezpečné. Nikdy nebyl dokumentován případ předávkování CBD a studie na zvířatech ukázaly, že smrtelná dávka této sloučeniny je několik tisíc miligramů – mnohem vyšší než doporučené rozmezí dávek 5–80 miligramů. Ukázalo se, že ani dlouhodobé užívání nemá trvalé dopady na zdraví a nevede k závislosti. CBD může postupem času vyvolat návyk v důsledku úlevy od potíží, nic však nenasvědčuje tomu, že by CBD vytvářelo fyzickou závislost.

O kratomu je na druhé straně známo, že v minulosti způsoboval úmrtí, i když je to mimořádně vzácné. Dlouhodobé užívání kratomu se navíc nepovažuje za bezpečné – každodenní užívání může v průběhu času vést ke vzniku závislosti. Šance na vznik závislosti na kratomu je podstatně nižší než u léků proti bolesti na předpis nebo nelegálních drog, jako je heroin (které působí stejným mechanismem), ale potenciál pro závislost je reálný.

Pokud jde o vedlejší účinky, nejčastějším vedlejším účinkem CBD je únava. U některých uživatelů dochází k poklesu krevního tlaku, což může vést k závratím.

Kratom má dlouhý seznam vedlejších účinků vyplývajících z jeho adrenergních účinků (závratě, bolesti hlavy, nespavost, úzkost) a opioidních účinků (únava, závratě, nízký krevní tlak, nevolnost, ztráta svalové koordinace). „Kratomové vrávorání“ je běžná sada příznaků pocházejících z vyšších dávek, která zahrnuje rozmazané vidění, ztrátu svalové koordinace a nevolnost a zvracení.

3. Náklady na CBD a kratom

Pokud jde o náklady, kratom a CBD jsou zcela srovnatelné.

Náklady na CBD se nejlépe měří v korunách za miligram CBD. Tato metrika usnadňuje porovnání různých typů CBD produktů.

Mohu smíchat CBD s kratomem?

S tolika podobnostmi v účincích kratomu a CBD se někteří lidé rozhodnou tyto dvě rostliny smíchat dohromady pro ještě větší užitek.

I když existují určité dobré důvody pro smíchání kratomu a CBD, doporučuje se opatrnost. Překrývání účinků může zvýšit pravděpodobnost nežádoucích účinků – zejména při vyšších dávkách.

Nejlepší způsob, jak kombinovat kratom a CBD, je použít nízkou dávku kratomu pro jeho energizující účinky a použít nízkou až střední dávku CBD k vyrovnání úzkostných vedlejších účinků. Je to velmi podobné synergii vznikající smícháním CBD a kávy.

Takto může vypadat kombinace CBD a kratomu:

4 gramy kratomu v prášku ve vodě

20 miligramů CBD oleje

Užijte obě látky současně a počkejte alespoň 60 minut, než užijete další doplňky. Kromě této kombinace neužívejte žádné další doplňky ani kávu.

Smíchání vysokých dávek CBD nebo kratomu se nedoporučuje a nemusí být bezpečné.

Shrnutí: CBD vs. kratom

CBD a kratom sdílejí mnoho podobností, pokud jde o jejich výhody. Obě látky nabízejí silné úlevy od bolesti a sedativní účinky ve vyšších dávkách. Oba doplňky však dosahují těchto účinků zcela odlišnými prostředky.

CBD funguje prostřednictvím endokanabinoidního systému, což je neuroregulační systém. To dává CBD velmi široké a rozmanité výhody a jeho účinky jsou ve srovnání s kratomem mnohem jemnější. CBD je nejlepší volbou pro dlouhodobou podporu boje proti bolesti, úzkosti a nespavosti – ale není tak silné jako kratom.

Kratom je mnohem lepší pro krátkodobou úlevu od bolesti, ale jeho dlouhodobé užívání není vhodné, protože má potenciál stát se návykovým.

Kratom má také přínosy zcela odlišné od CBD. V nižších dávkách (méně než 8 gramů) je kratom stimulantem centrálního nervového systému podobným kofeinu.

Míchání CBD a kratomu by mělo být prováděno velmi opatrně a pouze po zkušenostech s oběma bylinami samostatně. CBD je skvělé v kombinaci s ​​nízkými dávkami kratomu k vyrovnání některých vedlejších účinků jeho stimulační povahy. Žádný doplněk by však neměl být kombinován ve vyšších dávkách. Takto může kombinace vést k vzniku vedlejších účinků.


Shrnutí: porovnání podobností a rozdílů mezi CBD a kratomem

MetrikaCBD (konopí)Kratom (Mitragyna speciosa)
Účinky nízké dávkyMírné nootropikum
Mírný účinek proti bolesti
Mírné anxiolytikum
Zvýšená energie
Mírné vzrušení 
Účinky vysoké dávkySnížení bolesti
Redukce stresu a úzkosti
Sedace a spánek
Protizánětlivé
Snížení bolesti
Euforie
Redukce stresu
Sedace a spánek
BezpečnostVelmi bezpečné i při vysokých dávkách
Nízké riziko nežádoucích účinků
Bezpečný v nízkých dávkách, ale může vyvolat vedlejší účinky
Vysoké dávky mohou vést ke „kratomovému vrávorání“
Dlouhodobé užívání může vést k závislosti
Vedlejší účinkySedace
Nevolnost
Nízký krevní tlak a závratě
Nevolnost a zvracení
Závrať
Rozmazané vidění
Ztráta svalové koordinace
Sedace
PůvodKonopí pochází z Asie a Středního východuJihovýchodní Asie (Thajsko, Borneo, Indonésie atd.)
Aktivní složkyCBD
THC
CBG
CBC
CBN
THCV
Mitragynin
7-hydroxymitragynin
Paynanthein
Speciogynin
FarmakologieModulátor receptoru CB1 a CB2Opioidní agonista
Dopaminergní
PřípravaCBD oleje a kapsle
CBD poživatiny
Surový konopný květ
Koncentráty
Žvýkání surových listů
Sušený prášek z listů smíchaný s vodou
Kapsle
Tinktury

“CBD a kratom sdílejí mnoho stejných využití”

“Kratom není dobrým dlouhodobým řešením pro zlepšení spánku”

“Míchání CBD a kratomu by mělo být prováděno velmi opatrně”

Foto: shutterstock.com

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

HOBBYGROW – 2+1

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.