Pěstování

zvolna pokračujeme v aditivech neboli doplňcích, které nám mohou napomoci k té nejlepší sklizni.
Vzhledem k tomu, že už jsme probrali z tohoto tématu opravdu dost, opět si dovolím trochu rekapitulovat minulé díly
Hnojiva jako taková jsou tak obsáhlý a neustále vyvíjející se pojem, že s každým dalším měsícem přichází na řadu nové informace
V tomto díle se zaměříme na druhou možnost ze základní skupiny hnojiv, což jsou hnojiva minerální.