Seedbank cali trip
Search
Close this search box.

Pěstování

Hlavní otázkou absolutní většiny pěstitelů v létě je: „Jakým způsobem uchladím svůj pěstební prostor?“ A není divu.
Existuje více veličin, které by si měl pěstitel hlídat – některé jsou primární, jako teplota a vlhkost, a některé sekundární.
zvolna pokračujeme v aditivech neboli doplňcích, které nám mohou napomoci k té nejlepší sklizni.
Vzhledem k tomu, že už jsme probrali z tohoto tématu opravdu dost, opět si dovolím trochu rekapitulovat minulé díly
Hnojiva jako taková jsou tak obsáhlý a neustále vyvíjející se pojem, že s každým dalším měsícem přichází na řadu nové informace
V tomto díle se zaměříme na druhou možnost ze základní skupiny hnojiv, což jsou hnojiva minerální.