seedbank -30%

Brouci a ptáci se vrací do Madridu

Rozrůstání populace volně žijících živočichů je považováno za ukazatel kvality životního prostředí v Madridu a je důvodem k pokračování v přístupu, který město praktikuje poslední dva roky.

Vlajková loď madridského projektu biologické rozmanitosti se soustřeďuje na řeku Manzanares, což je skromný tok protékající celým městem, který trpí desetiletími špatných rozhodnutí. V padesátých letech urbanisté postavili podél řeky sedm bariér, aby zvýšili vodní hladinu a řeka tak působila jako prominentní řeky Londýna, Říma a Paříže.

Velkolepá očekávání se brzy proměnila na 40 metrů širokou, 2 metry hlubokou, zelenou, někdy zapáchající stojatou vodní desku v kanálu dlouhém přes 6,5 kilometru. Plánovači si zcela neuvědomili, že řeky potřebují proudit.

Madridská okružní komunikace M-30 postavená podél řeky v polovině sedmdesátých let byla nejnovějším a možná nejhorším rozhodnutím městského plánování. Rozdělila město jako řez nožem namísto toho, aby došlo ke spojení městského centra s vnějšími oblastmi. Avšak ambiciózní projekt, který byl spuštěn koncem 90. let 20. století, přemístil silnice do tunelů pod řekou a zahájil rozvoj půdy nahoře, což vedlo k tomu, že byl v roce 2011 založen park Parque Lineal del Manzanares.

Před dvěma lety město otevřelo povodňové bariéry a umožnilo řece proudit a obnovit svůj původní vzhled. Nyní je říčka Manzanares hluboká asi 11 centimetrů, ale na březích se rozvíjí život a písčité ostrovy sedimentu mezi přírodními meandry jsou porostlé rákosem a mladými vrbami.

Od doby, co voda začala opět proudit, se počet druhů ptáků v oblasti zdvojnásobil, přičemž více než 50 různých druhů v současné době nalézá úkryt a potravu na břehu řeky. Populace divokých kachen se zvýšila z 15 v roce 2016 na 130 a v bujné vegetaci se toulají slípky zelenonohé, malí kulíci píseční a volavky popelavé. Žijí zde také vlaštovky, ledňáčci, kvakoši, sýkory modřinky, sýkory koňadry, vrabci, budníčci a červenky obecné.

Nový přístup Madridu k volně žijícím zvířatům nastal díky přírodnímu plánu pro přizpůsobení se změně klimatu a jejímu zmírnění, který byl zaveden v roce 2016 poté, co levicová strana občanů Ahora Madrid převzala v Madridu v koalici se Socialistickou stranou v roce 2015 městskou radu. Plán zahrnoval obnovu říčky Manzanares. Vše řídí Oddělení životního prostředí a mobility města, včetně plánu na zlepšení kvality ovzduší omezením provozu v centru města od listopadu 2019.

Západní města zaznamenala za posledních 20 let prudký pokles množství ptáků. Ve Španělsku se podle údajů zveřejněných španělskou ornitologickou společností snížily počty tří dobře přizpůsobených druhů – vrabce, vlaštovky a rorýse obecného – o 12,5, 30 a 33 procent.

Kvůli podpoře biologické rozmanitosti město nechává růst trávy v parcích a zelených zónách vyšší, omezuje používání pesticidů a nechává vyvíjet spontánní vegetaci, přinejmenším až do skončení rozmnožovacího období. To znamená více semen, plodů a brouků pro městskou faunu. Zatím se zdá, že tento recept funguje.

Zvýšené používání skla a betonu u městských budov namísto cihel znamená méně otvorů ve stavbách, kde by mohli ptáci hnízdit. V reakci na to městská rada instalovala v roce 2017 více než 100 dřevěných ptačích budek a přidá dalších 165 budek pro vrabce, sýkorky a sovy, aby vynahradily ztrátu jejich biotopů.

Například vrabec je na člověku velmi závislý, a jak se mění lidská města, mění se také jeho životní prostor. Nedávný výzkum na Universidad Complutense de Madrid u jedinců tohoto druhu ukázal vyšší hladiny škod způsobených volnými radikály, což je spojené se znečištěním ovzduší a špatnou potravou městských vrabců. Zdá se, že zmenšující se počet ptáků žijících ve městě je spojen s prudkým poklesem rozmanitosti a populace hmyzu. Studie zjistily, že úmrtnost vrabců souvisí s nedostatkem mšic v městských oblastech.

„Zdá se, že hmyz v západním světě rychle mizí, a s největší pravděpodobností za tím stojí používání herbicidů,“ řekl Santiago Soria, technický poradce oddělení madridských parků a botanických zahrad v Madridu. „V parku Casa de Campo v Madridu, velkém městském lese, kde se nacházejí úkryty králíků, divočáků a více než 200 druhů hmyzu, se nepoužívají pesticidy a neodstraňuje se primární vegetace, jako jsou bylinky a trávy. To umožňuje vývoj potřebné zdravé hmyzí populace,“ dodal.

„Motýlí školka“ v Casa de Campo chová 15 různých druhů tohoto hmyzu pro vzdělávací účely a motýly poté vypouští do parku. Po celém městě je potom rozmístěno 210 „hmyzích hotelů“, které zajišťují množství hmyzu pro opylování rostlin a také potravu pro ptactvo.

Představitelé Madridu se snaží zvýšit biodiverzitu města od roku 2015 a stovky ptačích budek a „hmyzích hotelů“ bezpochyby fungují.

Sdílejte tento příspěvek:
Přihlaste se k odběru novinek:

HOBBYGROW – Plagron 400x400
seedbank -30%

Další články:

Nepřehlédněte:

Časopis Roots se stává mediálním partnerem prvního ročníku Festivalu konopí Growfest, události slavící Světový den konopí v roce 2024.