Zdeněk Majzlík

Tady u nás, v Česku, máme zavedený tzv. Systém vzájemné solidarity. Prostě všem pracujícím je část jejich výdělku ztržená z jejich platu a je odvedena státu