seedbank -30%

16 listopadu, 2021

Křemelina pochází ze sladkovodních rozsivek, což jsou jednobuněčné řasy s křemičitou schránkou. Hraje nezastupitelnou roli v organismu.