18 září, 2017

Určitě jste už někdy slyšeli přirovnání "hořký jako pelyněk". A pokud jste tuto bylinu ochutnali, jistě víte, že je přesné.
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ukončila obnovu skoro 500 hektarů tamních velmi cenných a jedinečných luk.