Kritické ohlasy na účet transpersonální psychologie ohledně nedostatku empirických dat dokazujících její účinnost rozhodně nezůstávají nevyslyšeny. Důkazem mohou být mimo…