Čarodějnictví v křesťanské Evropě

Na čarování lidé věřili od nepaměti. V období klidu a míru byli lidé, považovaní za čaroděje, většinou necháváni na pokoji. V období nestability nebo….